luxexpress, site logo

Reisijate- ja pagasiveo eeskirjad

Reisijate- ja pagasiveo eeskirjad kehtivad alates 03.06.2024

 

1. MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib klient (edaspidi reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ”ЕВРОЛАЙНС”), TUE LUX EXPRESS LINES (TУП ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi reisi) kohta.
1.2. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Lux Express Grupi kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. PAGASI JA KÄSIPAGASI VEDU JA HOIDMINE

2.1. Reisijal on lubatud bussisalongi võtta üks ühik käsipagasit kaaluga kuni 5 kg, mis ei ületa mõõtmeid 45 × 35 × 20 cm (pikkus – laius – kõrgus).
2.2. Bussisalongis asuv käsipagas ja reisija isiklikud asjad on reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu ja tagastamise eest. Väikesed ja identifitseeritavad leitud asjad (mobiiltelefon, raamat, kindad jms.) edastatakse kohalikku Lux Express Grupi müügiesindusse (mitte EU ja Läti siseliinide puhul) või Cargobus OÜ ettevõttele (EU reiside puhul). Leitud esemeid hoitakse Lux Expressi müügiesinduses või Cargobus OÜ esinduses 30 päeva ja neid on võimalik kätte saada esinduse lahtiolekuaegadel või vastavalt kokkuleppele Cargobus-iga. Cargobus rakendab teenuse eest käsitlustasu vastavalt enda hinnakirjale. Kõik esemed, kaasa arvatud pagas, mille sisu ei ole võimalik kindlaks teha ilma avamata, antakse sihtpunktis üle bussijaama turvateenistusele või politseile. Kiiresti riknevaid toiduaineid ei säilitata tagastamiseks.
2.3. Reisijal on lubatud lisaks käsipagasile tasuta kaasa võtta üks ühik reisipagasit (näiteks kott või kohver) kaaluga kuni 30 kg ning mõõtmetega kuni 70 × 30 × 55 cm (pikkus – laius – kõrgus), mis paigutatakse bussi pagasiruumi.
2.3.1. Reisijal on võimalik kaasa võtta lubatust rohkem reisipagasit bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul ja bussimeeskonna nõusolekul. Suurema koguse reisipagasi kaasavõtmise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale.
2.3.2. Rahvusvahelisel liinil on bussi pagasiruumis keelatud vedada suuremaid esemeid, mille sees on aku (välja arvatud elektrijalgratas, elektritõukeratas- täpsem info punkt 2.7.3.).
2.4. Kui reisija reisipagas on katki, deformeerunud või mõne muu defektiga, fikseeritakse defekt vabas vormis aktiga bussimeeskonna poolt enne reisipagasi paigutamist pagasiruumi.
2.5. Reisija reisipagas, mis paigutatakse bussi pagasiruumi reisi alguses, märgistatakse kahekordsete märgistega, millest üks asetatakse reisija pagasile ja teine antakse reisijale. Reisipagasi väljastamine toimub ainult reisijale antud pagasinumbri ettenäitamisel;
2.5.1 Eesti ja Läti siseliinidel reisipagasit ei märgistata pagasinumbriga.

2.5.1.1. Välja arvatud Lux Expressi Riia lennujaama transfeeri marsruudil.
2.6. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada bussis viibivatele reisijatele mittekuuluvat reisipagasit.
2.7. Lux Express garanteerib jalgrattale koha bussis ainult jalgrattapileti olemasolul (välja arvatud Peterburg-Minsk ja Peterburg- Tallinn reisil). Jalgrattapileti eest lisatasu maksma ei pea ning seda on võimalik broneerida koos reisija bussipiletiga Lux Expressi veebilehel. Transporditav jalgratas tuleb asetada bussijuhi abiga selleks ettenähtud ümbrisesse, mis asub Lux Expressi bussis. Üldjuhul jalgrattal esiratast eemaldama ei pea, kuid jalgratta mitte mahtumise korral ümbrisesse tuleb siiski esiratas eemaldada. Jalgrattaga reisija peab veenduma, et tema ratas on bussi asetatud.

2.7.1. Lux Expressi Riia lennujaama transfeeri marsruudil ei toimu jagratta vedu.
2.7.2. Juhul, kui reisijal ei ole broneeritud jalgrattapiletit, ei saa Lux Express garanteerida, et jalgratas bussi mahub. Jalgratta bussi mitte mahtumise korral tuleb koheselt võtta ühendust Lux Expressi klienditeenindusega ning osta uus reisija- ja jalgrattapilet järgmisele väljumisele. Kasutamata pilet kompenseeritakse.
2.7.3. Liinidel Peterburi - Tallinn, Petrburi - Helsinki saab bussi pagasiruumis jalgrattaid vedada vaid vaba ruumi olemasolul. Jalgratta pagasiruumi mahtumise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale vahetult enne reisi väljumist. Transporditaval jalgrattal peab olema eraldatud esiratas ning nii esiratas kui ka jalgratas peavad olema eraldi pakendatud. Pakendatud jalgrattal ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit. Bussi pagasiruumi mittemahtunud jalgratastega reisijate piletitele teeb bussijuht vabas vormis sellekohase märkuse. Piletite tagasiostmisel kehtivad Lux Express Grupi piletimüügieeskirjad (punkt 5), välja arvatud bussijuhi poolt vastavasisuliselt märgistatud piletid, mida saab muuta vahetult enne reisi väljumist.
2.7.4. Rahvusvahelistel reisidel on rattapileti broneerimine kohustuslik ka elektrijalgratastele ja/või elektritõukeratastele.
2.8. Reisijal, kes reisib koos ratastooliga, on õigus paigutada oma ratastool pagasiruumi. Pagasiruumi paigutatud ratastooli eest vastutab vedaja. Vedaja süül ratastooli vigastamise või ära kaotamise kompenseerib vedaja. Kompenseeritav summa on võrdne ratastooli parandamise või uue samaväärse ratastooli soetamise väärtusega.
2.9 Reisijal, kes reisib lapsevankriga, on õigus paigutada vanker bussi pagasiruumi. Vanker peab olema kokku pandud nii, et see mahuks pagasiruumi, mittekokkupandav vanker ei pruugi mahtuda. Vankri kokkupanemise eest vastutab reisija.
2.10. Lux Express Grupi bussides on keelatud vedada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, narkootilisi-, sööbe-, tuleohtlikke ja lehkavaid aineid; korrektse pakendita aineid ja esemeid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.


3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Reisijal on õigus:
3.1.1. saada veoteenust vastavalt ostetud sõidupiletile;
3.1.2. saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
3.1.3. vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;
3.1.4. nägemispuude korral võtta tasuta kaasa teda saatev juhtkoer, kellele tuleb vormistada sõidupilet. Reisija peab tagama juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Lux Express Grupp ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
3.1.5. Pileti ostnud reisija, kes on puudega või piiratud liikumisvõimega ning kelle transportimisest on vedaja keeldunud (vaata punkt 4.10), omab õigust pileti hüvitisele.
3.2. Reisija on kohustatud:
3.2.1. esitama rahvusvahelistel liinidel bussi sisenedes kehtiva reisidokumendi (kodakondsuse järgne pass, ID-kaart), mis tõestab sõiduõigust.
3.2.2. esitama kõikide reisijate reisipiletid, sealhulgas lapse ja/või imiku (0-aastane). Piletid tuleb esitada koos kehtiva passi/ID-kaardi või muude reisimist võimaldavate dokumentidega;
3.2.3. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi – passi või ID-kaardi (Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad Euroopa Liidu riikides reisides kasutada isikut tõendava dokumendina ID-kaarti) ja kehtiva viisa või muud dokumendid, mis on vajalikud piiri ületamiseks;
3.2.4. tagama, et temaga kaasas olev käsipagas või muu ese ei ohustaks ega häiriks kaasreisijaid;
3.2.5. reisi vältel tehtavates vahepeatustes bussist väljumisel naasma bussi mitte hiljem kui ametlik väljumisaeg vahepeatusest või bussijuhi poolt enne peatust läbi mikrofoni informeeritud ajal;
3.2.6. alaealise lapsega reisides peab reisija/lapsevanem enne reisi tutvuma Lux Expressi poolt kehtestatud reeglitega.
3.2.7. puudega või piiratud liikumisvõimega reisija on kohustatud ettevõtet teavitama isiku abivajadusest vähemalt 36 tundi enne väljumise aega ning isik peab ilmuma kindlaksmääratud kohta hiljemalt 30 minutit enne väljumisaega;
3.2.8. puudega või piiratud liikumisvõimega isikud peavad teavitama vedajat oma istekohaga seotud erivajadustest broneeringu tegemise ajal või pileti eelmüügist ostmise ajal, eeldusel, et kõnealune vajadus on sellel ajal teada;
3.2.9 erakorralise ohuolukorra avaldumisel täitma bussides vedaja poolseid muid asjakohaseid juhiseid, mille eesmärgiks on tagada reisijate ning vedaja personali turvalisus.
3.3. Reisijal on keelatud:
3.3.1. sõita bussis joobeseisundis, narkojoobes, määrdunud riietes, tarbida alkoholi või narkootilisi aineid, suitsetada või häirida muul moel kaasreisijaid;
3.3.2. avada või sulgeda aknaid või luuke ilma bussijuhi loata;
3.3.3. takistada uste avanemist või sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
3.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
3.3.5. lõhkuda, risustada või määrida bussi ja selle sisustust;
3.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;
3.3.7. vähem kui 10 päeva enne reisi radioaktiivset ravi saanuna kasutada bussi tualetti (vajadusel teeb bussijuht reisija soovil nõudepeatuse);
3.3.8. eirata teisi käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid.
3.4. Turvalisuse huvides ja vastavalt EL regulatsioonidele peavad turvavöödega varustatud bussis reisijatel olema turvavööd sõidu ajal kinnitatud.
3.4.1. Reisija enda turvalisuse tagamiseks, samuti teistele reisijatele ja sõidukile kahju tekitamise vältimiseks on bussi liikumise ajal keelatud salongis asjatult ringi liikuda ja vahekäigus seista.3.5. Istekohad 1-4 ja keskmise ukse taga olevad istmed on mõeldud üle 12-aastastele reisijatele. Kui pilet on ostetud nendele istmetele alla 12-aastasele lapsele, tõstab juht reisijad ohutuse huvides ümber.
3.6. Reisija on kohustatud saabuma vähemalt 15 minutit enne väljumisaega.

 

4. VEDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastikuoludest, ummikutest teedel, teeremondist, riigiorganite tegevuse tõttu, järjekordadest piiril, tolli ja -passikontrollist jne), samuti reisijate endi tegevuse tõttu ja mis mõjutab vedaja kohustuse täitmist. Ka teistel põhjustel, mida vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.
4.2. Vedaja ei võta vastutust partnerite busside graafikust mahajäämise ja mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest või partnerite mitteväljunud reiside eest.
4.3. Vedaja ei vastuta reisijale saamata jäänud kasumi eest olukorras, kus buss ei ole jõudnud sihtkohta õigel ajal. Sõiduplaanist kõrvalekaldumise korral on reisijal transpordiseadustes ette nähtud õigused (sealhulgas õigused, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi), muuhulgas õigus transpordiseaduses sätestatud karistustele. Vedaja ei vastuta reisijale tekitatud kahjude eest olukorras, kus buss ei ole sihtkohta jõudnud õigel ajal vedajast sõltumatute asjaolude tõttu, näiteks force majeure, bussi tehnilise rikke parandamine seadmata ohtu reisijate tervist või elu, sündmus, mida vedaja või vedajat abistav isik ei osanud ette näha ega oleks võinud mõistliku kaalutletusega ette näha ega muid asjaolusid, mida vedaja ei saa kontrollida, ka reisijate mis tahes tegevuse tõttu, mis mõjutab vedaja kohustuste täitmist.
4.4. Sõidupiletiga reisija, kes on hilinemise tõttu reisist maha jäänud, kaotab õiguse sama sõidupiletiga sõita mis tahes teises Lux Express Grupi bussis. Sõidupiletit tagasi ei osteta.
4.5. Kui reisija ei ole saabunud bussi sõidupiletil märgitud väljumisajaks, kaotab tema sõidupilet kehtivuse ning vedajal on õigus müüa tema istekoht teisele reisijale.
4.6. Vedaja ei ole kohustatud kontrollima bussi pagasiruumi paigutatud reisija pagasi sisu ja reisija vastutab ainuisikuliselt oma pagasi pakkimise eest viisil, mis tagab maksimaalse ohutuse reisija pagasile ja selle sisule ning teiste reisijate pagasile ja sisule. Keelatud on panna bussi pagasiruumi vedamiseks keelatud või ebamõistlikke esemeid, ebaseaduslikke esemeid. Bussi pagasiruumis on keelatud vedada eelnevat piiramata või väärisesemeid nagu ehted, foto-videoseadmed, raha, tšekid, väärtpabered, haprad esemed jms. Eelnimetatuid asju võib kaasa võtta ainult käsipagasis. Vedaja ei vastuta käsipagasi eest, välja arvatud bussiõnnetuse korral tekkinud kahjustuste eest. Vedaja ei vastuta bussi pakiruumis veetava reisija pagasi eest, kui kahjustused tekkisid mitte vedaja süül, ehk kahju on põhjustatud reisija süül, mis on tingitud reisija pagasi eripärast ja / või teisest reisijast või teise reisija poolt pakitud pagasi sisust. Kahjude hüvitis arvutatakse amortisatsiooni alusel (-10% aastas). Kahjude eest hüvitise saamiseks tuleb esitada tõenduseks õigusliku väärtusega või muul seaduslikel alustel dokumendid ning seda piiratakse vedaja ja / või reisija suhtes kohaldatavates riiklikes või rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud kahjutasu piirmääraga, olenemata kõige väiksemast.
4.7. Vedaja soovitab reisijal kasutada isiklikke pagasi kaitse meetmeid (näiteks kohvrilukk) ja samuti pagasikindlustust.
4.8. Bussi mitteväljumisel vedaja süül või reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Reisijatel on õigused, mis on sätestatud veoseadustes (sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussireisijate õigusi).
4.9. Bussi mitteväljumisel vedaja süül tagastatakse reisijale soovi korral sõidupileti täielik maksumus.
4.10. Vedajal on õigus keelduda puudega või piiratud liikumisvõimega inimeste transportimisest juhul, kui see ei taga reisija ohutust või ei ole sõiduki konstruktsiooniga seotud põhjustel võimalik.
4.11. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui reisija:
4.11.1. rahvusvahelistel väljumistel ei oma bussi sisenemisel kehtivat reisidokumenti;
4.11.2. reisidokumendil olev nimi ei ole sama, kui ostetud sõidupiletil märgitud reisija nimi;
4.11.3. ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse. Peatust on võimalik muuta sama linna piires ning juhul kui Lux Expressi klienditeenindust on sellest vähemalt 1 tund enne esialgset bussi väljumisaega teavitatud ja reisijale on väljastatud uus sõidupilet;
4.11.4. ei ole reisi vältel tehtavas vahepeatuses naasnud bussi graafiku järgsel väljumisajal või vastavalt bussijuhi poolt enne peatust antud informatsioonile;
4.11.5. on alkoholi- või narkojoobes;
4.11.6. ohustab või häirib kaasreisijaid;
4.11.7. häirib mõnel muul viisil reisi toimumist ja ohutust;
4.11.8. piiriületuseks vajalikud dokumendid on vormistatud puudulikult või puuduvad üldse;
4.11.9. ei vasta Lux Expressi poolt kehtestatud alaealisega reisimise nõuetele.
4.12. Juhul, kui reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetu viisa, passi, reisikindlustuse, salakauba vms tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta reisija piirile või lähimasse asustatud punkti või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupileti maksumust sellisel juhul ei tagastata.
4.13. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 3 kuud pärast sõitu. Lux Express Grupp on võtnud kohustuseks anda vastus Lux Express Grupi busse ja bussimeeskonda puudutavale kaebusele hiljemalt 1 kuu jooksul.
4.14. Lux Express Grupp võtab oma klienditeeninduspunktides vastu ka kaebused, mis puudutavad vedajaid, kelle suhtes Lux Express Grupp tegutseb agendina, ning edastab kõik sellised kaebused hiljemalt 2 tööpäeva jooksul vastutavale vedajale. Antud kaebustele vastab vastutav vedaja, mitte Lux Express Grupp.
4.15. Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui reisijal on ostetud sõidupilet reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub vedaja sellise sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, reisijale sobivama reisiga.
4.16. Käesoleva pagasi- ja reisijateveo eeskirjaga aktsepteerib reisija:
4.16.1. rahvusvahelistel reisidel ei garanteeri vedaja alati kogu info kättesaadavust kõigis liinile jäävate riikide kohalikes keeltes;
4.16.2. Eesti siseriiklike liine teenindavates bussides võivad kleebised olla mitte eesti keeles.

 

5. MUUD NÕUDED REISIJALE


5.1. Rahvusvahelistel reisidel ei ole kodu- ja lemmikloomade vedu lubatud. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt vedajat teavitatud. Pimeda juhtkoera veo eest tasu ei võeta (punkt 3.1.4.).
5.2. Juhul kui reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on vedajal õigus reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja reisija järgmises bussipeatuses maha jätta.
5.3. Eesti ja Läti siseliinidel on lubatud vedada väikeloomi või -linde ainult spetsiaalsetes transpordiks mõeldud puurides või transpordikottides maksimummõõtudega 40 x 40 cm (laius, pikkus), nii et see mahub istmele, ning mida peab olema võimalik kinnitada turvavööga. Läti siseliinidel on lubatud lühikese rihma otsas vedada ka suukorviga koeri. Lemmikule tuleb osta lemmiklooma pilet, mis on Lux Expressi liinidel 40% soodustusega. Koos lemmikloomaga peab reisima ka tema eest vastutav isik.

5.3.1. Lux Expressi Riia lennujaama transfeerile ei ole vaja broneerida lemmikloomapiletit.