Piletimüügieeskirjad

Piletimüügieeskirjad kehtivad alates 03.06.2024

 

1. MÕISTED


1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib klient (edaspidi reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ”ЕВРОЛАЙНС”), TUE LUX EXPRESS LINES (TУП ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi reisi) kohta.
1.2. Esialgne sõidupilet, ehk originaalpilet, on reisija ja vedaja vahel sõlmitud leping, mille tingimusi ei ole muudetud.
1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on reisija ja vedaja vahel kokku lepitud kuupäev, mis kajastub originaalpiletil.
1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Lux Express kehtivatele piletimüügieeskirjadele.
1.5. Ümberistumisega reis on reis, mis eeldab, et reisija vahetab ette antud peatuses (märgitud piletil) bussi, et jõuda enda poolt valitud sihtkohta. Ümberistumisega reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.
1.6. Edasi-tagasi reis on reis ühest linnast teise ja tagasi linna, kus kohast reis algas. Edasi-tagasi reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.
1.7. Vautšer on elektrooniline dokument, mis kinnitab Vedaja kohustust osutada vautšeri saajale veoteenuseid kuni vautšeril märgitud väärtuseni. Vautšerit saab kasutada tulevaste sõitude eest tasumiseks täielikult või osaliselt.
1.8. Soodusklass – kampaaniapilet soodushinnaga ostetud eripakkumise raames. Soodusklassi pileteid ei saa tagastada ja istekoha number määratakse automaatselt. Soodusklassi pileteid saab vahetada kuni 1 tund enne algupärast väljumist, makstes soodusklassi pileti ja uue pileti hinnavahe.
1.9. Standardklass – täishinnaga pilet. Seda saab tagastada või muuta kuni 1 tund enne esialgset väljumisaega, istekoha numbri saab valida ilma lisatasuta.
1.10. Mugavusklass – täishinnaga pilet Relax istekohale. Mugavusklassi piletit saab tagastada või muuta. Piletit saab tagastada või muuta kuni üks tund enne reisi.


2. SÕIDUPILETID


2.1. Sõidupilet annab reisijale õiguse kasutada transpordivahendit koos istekoha pakkumisega ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult sõidupiletil märgitud reisil ja kokkulepitud tingimustel.

2.1.1 Lux Express Riia lennujaama transfeeri pilet on avatud pilet, mis annab Reisijale õiguse kasutada seda piletit mis tahes Lux Expressi Riia lennujaama transfeeri väljumisel samal päeval.
2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks esitab reisija:
2.2.1. Eesti ja Läti siseliinidel:
2.2.1.1. kehtiva sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul.
2.2.2. Lux Expressi rahvusvahelistel liinidel:
2.2.2.1. kehtiva reisidokumendi (kodakondsuse järgne ID kaart või pass).
2.2.2.2. riigipiiride ületamiseks ja sihtriiki sisenemiseks vajalikud kehtivad dokumendid.
2.2.2.3. muud dokumendid vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele ja sihtriigi seadustele, mis on vajalikud sihtriiki sisenemiseks.
2.3. Kui sõidupilet on ostetud soodustusega, peab reisija tõendama õigust valitud soodustusele. Vastasel juhul tuleb reisijal tasuda hinnavahe õige soodustuse/ täishinna ja ostetud soodushinnaga pileti vahel.
2.3.1. Vene numbrimärkidega bussidel ega Vene Föderatsiooni territooriumil, samuti väljumistel, kus vedajaks on AO ”EUROLINES”, TUE LUX EXPRESS LINES, pole võimalik piletit osta ega hinnavahet maksta. Sellisel juhul tuleb tasuda hinnavahe, helistades Lux Expressi klienditeenindusse. Sõidupileti hinnale võivad lisanduda teenustasud.
2.4. Rahvusvahelistel liinidel ja Poola riigisiseste reiside korral on lubatud ainult nimelised sõidupiletid ja seda saab kasutada vaid reisija, kelle nimele sõidupilet on vormistatud.
2.5. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides Lux Express Grupi müügiesindustes, agentide esindustes, kodulehel www.luxexpress.eu, Lux Expressi ametlikus mobiilirakenduses ja kodulehel piletiostu kinnitamisel.
2.6. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija ühtlasi, et on andnud vedajale korrektse e-posti aadressi/kontakttelefoni numbri, et vedajal oleks võimalik edastada reisijale olulist reisiinfot.
2.7. Lux Express Grupp müüb enda piletimüügieeskirjade alusel sõidupileteid ka oma partnerite reisidele ning sel juhul on Lux Express ise agendi rollis.

 

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED


3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. internetist aadressil www.luxexpress.eu;
3.1.2. Lux Expressi ametliku mobiilirakenduse kaudu, mis on allalaaditav Google Playst ja Apple Store'ist;
3.1.3. Lux Expressi müügiesindustes, kus võib lisanduda teenustasu;
3.1.4. agendi juures, kus sõidupileti hinnale võivad lisanduda agendipoolsed teenustasud;

3.1.5. QR-koodi skaneerimisega Riia lennujaamas selleks ettenähtud kohtades;
3.1.6. vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis, välja arvatud Vene Föderatsiooni territooriumil ja Vene numbrimärkidega bussidest, samuti väljumistel, kus vedaja on AO ”EUROLINES”, TUE LUX EXPRESS LINES. Sõidupileti hind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses;
3.1.7. telefoni teel, kasutades ostuks oma pangakaardi andmeid.
3.2. Sõidupileti ostmisel internetist või ametlikust mobiilirakendusest on võimalik tasuda:
3.2.1 pangalingiga;
3.2.2. pangakaardiga (sõltuvalt riigist);
3.2.3 vautšeriga;
3.2.4. ärikliendi kontoga.
3.3. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt (erandid punktis 3.1.5.) on võimalik tasuda sularahas kohalikus valuutas või eurodes ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot või samas vääringus muu valuuta kupüüridega.
3.4. Sõidupileti ostmisel peab reisija vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg. Juhul kui reisija ostab sõidupileti reisile, mille kestel on vaja ületada Vene Föderatsiooni piir, peab reisija lisaks teatama järgmised andmed: sünniaeg, kodakondsus, sugu, isanimi (juhul kui isanimi on reisidokumendis), isikut tõendava dokumendi (pass või samaväärne ametlik isikut tõendav dokument) tüüp ja number. Kõik andmed on nõutavad lähtudes Vene Föderatsiooni föderaalsest seadusest nr. 16-FS “Transpordi turvalisusest“.
3.5. Reisija peab sõidupileti ostmisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, s.h väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.6. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.6.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele reisijatele (nt noored, lapsed, eakad jne);
3.6.1.1. Lux Expressi rahvusvahelistel liinidel kehtivad järgnevad soodustused: lapsed kuni 7 a. (k. a.) -60%; lapsed kuni 16 a. (k. a.) -40%; noored kuni 26 a. (k. a.) (Peterburist algavatel/lõppevatel reisidel -10%) -26%, seeniorid üle 60 a (k. a.) -10%. Nimetatud soodustused ei kehti Lux Express mugavusklassis.
3.6.1.2. Eesti siseliinidel kehtivad järgnevad soodustused: eelkooliealine laps -100%; laps kuni 16 a. (k. a.) -40%; seenior üle 60 a (k. a.) -40%; puudega laps kuni 16. a -100%; raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%; sügava puudega 16-aastane või vanem isik -100%; lemmiklooma soodustus -40%. Soodustus noortele kuni 26 a. (k.a) -26%. Lux Express mugavusklassis eelmüügist ostetud sõidupiletite puhul ülalnimetatud soodustused ei kehti. Bussijuhilt sõidupiletit ostes (erandid on toodud punktis 3.1.5.) kehtivad Lux Express mugavusklassis vaid järgmised soodustused: eelkooliealine laps -100% ning raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%.

3.6.1.3. Läti siseliinidel kehtivad järgnevad soodustused: -60% eelkooliealistele lastele kuni 7 aastat (k.a), -40% lastele kuni 16 a (k.a), -26% noortele kuni 26 a. (k.a),  -40% seenioritele üle 60 a (k.a.), -40% lemmikloomapiletile. *- 50% 3+ ja Austusväärsete perede kaardiomanikud, * - 90% 3+ ja Austusväärsete perede kaardiomanikud kuni 23-aastastele (kaasa arvatud), kes on kooli või ülikooli õpilased, ** - 100% soodustust omavad 3+ ja Austusväärsete perede kaardiomanikud 4. mail, 11. novembril ja 18. novembril, - ** - 100% soodustust eelkooliealistele lastele, ** - 100% puuetega inimesed I ja II rühma kuuluvatele igas vanuses isikutele, ** - 100% abistaja puuetega isiku I rühma või puudega lapse jaoks, kellel on igasugune puude rühm, ** - 100% puudega lapsed (kuni 18. eluaastani) igasuguse puude rühma jaoks, ** - 100% sotsiaalgarantii tõendiga toimetulekutoetuse saajateks olevatele orbudele, ** - 100% poliitiliselt represseeritud isikute kaardiomanikele, ** - 100% rahvusliku vastupanuliikumise kaardiomanikele.

*3+ ja Austusväärsete perede soodustused on saadaval Lux Expressi kodulehel kategoorias "Muu 1" ja "Muu 2".
** - 100% Soodustus on saadaval ametlikus Lux Expressi piletimüügi kontoris Riias, Pragas 1 või bussijuhi käest pileti ostes. Palun pange tähele, et ostes pileti Lux Expressi piletimüügi kontorist tuleb maksta teenustasu 1 euro, et tagada teile istekohad bussis. Bussijuhilt pileti ostes ei saa Lux Express garanteerida, et seal on vabu istekohti.

3.6.1.4. Lux Expressi Riia lennujaama transfeer bussile kehtivad järgnevad soodustused: -40% lastele kuni 16 a (k.a), **- 50% 3+ ja Austusväärsete perede kaardiomanikud, ** - 90% 3+ ja Austusväärsete perede kaardiomanikud kuni 23-aastastele (kaasa arvatud), kes on kooli või ülikooli õpilased, ** - 100% soodustust omavad 3+ ja Austusväärsete perede kaardiomanikud 4. mail, 11. novembril ja 18. novembril, - ** - 100% soodustust eelkooliealistele lastele, ** - 100% puuetega inimesed I ja II rühma kuuluvatele igas vanuses isikutele, ** - 100% abistaja puuetega isiku I rühma või puudega lapse jaoks, kellel on igasugune puude rühm, ** - 100% puudega lapsed (kuni 18. eluaastani) igasuguse puude rühma jaoks, ** - 100% sotsiaalgarantii tõendiga toimetulekutoetuse saajateks olevatele orbudele, ** - 100% poliitiliselt represseeritud isikute kaardiomanikele, ** - 100% rahvusliku vastupanuliikumise kaardiomanikele.

** - 100% Soodustus on saadaval ametlikus Lux Expressi piletimüügi kontoris Riias, Pragas 1 või bussijuhi käest pileti ostes. Palun pange tähele, et ostes pileti Lux Expressi piletimüügi kontorist tuleb maksta teenustasu 1 euro, et tagada teile istekohad bussis. Bussijuhilt pileti ostes ei saa Lux Express garanteerida, et seal on vabu istekohti.3.6.2. Kui sõidupilet on ostetud soodustusega, peab reisija tõendama õigust valitud soodustusele. 3+ või Austusväärsete perekondade kaardiomanikud peaksid samuti esitama mõne fotoga dokumendi. 90% soodustuse puhul peab dokumendiks olema üliõpilaspilet. Vastasel juhul tuleb reisijal tasuda hinnavahe õige soodustuse täishinna ja ostetud soodushinnaga pileti vahel. Puude soodustusi saab tõendada ainult Eestis või Lätis sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puudega isiku kaardi alusel.
3.6.3. Erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele sõidupiletitele.
3.6.4. Lux Expressi kodulehelt, Lux Expressi ametlikust mobiilirakendusest, Lux Expressi müügiesindusest, telefoni teel Lux Expressi klienditeenindusest piletit ostes lisandub nullpiletile 1€ teenustasu (ei kehti 100% sooduskoodiga ostetud piletitele).
3.6.4.1. Nullpileti teenutasu ei rakendata pileti ostmisel bussijuhilt või bussijaamade kassadest.

 

4. SÕIDUPILETI MUUTMINE


4.1. Sõidupileti muudatused sõltuvad piletil märgitud klassist (sõiduhinnast).
4.1.1 Piletit võimalik muuta kuni üks tund enne reisi toimumise algusaega;

4.1.2. Välja arvatud Lux Express Riia lennujaama transfreei pilet. Pileteid saab muuta 16 tundi enne reisi ja 16 tundi pärast reisi. Pärast reisi möödumist saab pileteid muuta ainult bussijuht.

4.2 Lux Expressi veebis ja ametlikus mobiilirakenduses on võimalik muuta:
4.2.1. reisi toimumise kuupäeva ja kellaaega;
4.3. Lux Expressi müügiesinduses ja läbi Lux Expressi klienditeeninduse on võimalik lisaks punktis 4.2.1. muuta veel:
4.3.1. reisija ees- ja perenime- reisija isikut tõendava dokumendi alusel ja vastavalt reisija asjakohaste täiendavate isikuandmete esitamisele vastavalt p. 3.4.
4.3.2. istekoha numbrit ja klassi (mugavusklass ja standardklass).
4.4 Pileti muutmisel ei tohi muutuda reisi marsruut ja vedaja.
4.5. Muudatusi saab teha:
4.5.1. Lux Expressi müügiesindustes;
4.5.2. Lux Expressi ametlikust mobiilirakenduses;
4.5.3. internetis aadressil www.luxexpress.eu;
4.5.4. Lux Expressi infotelefoni teel.
4.5.5. Piletit saab Lux Expressi veebilehe ja/või Lux Expressi ametliku mobiilirakenduse kaudu muuta maksimaalselt 3 korda.
4.6. Sõidupiletil reisi toimumise kuupäeva ja/või kellaaja muutmisel Lux Expressi müügiesinduses või infotelefoni teel teenustasu ei rakendu.
4.7. Agendi juures muudatuste tegemisel võib lisanduda agendi poolne teenustasu.
4.8. Sõidupileti muudatusi saab pileti omanik teha Lux Expressi müügiesindustes isikut tõendava dokumendi alusel; telefoni ja e-kirja teel pileti numbri või ostukorvi numbri ja Reisija nime alusel.
4.9. Sõidupileti muutmisel väljastatakse reisijale uus sõidupilet ning muudetud pilet ei ole originaalpilet (p. 1.2.). Sõidupileti muutmisel tuleb reisijal tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe juhul, kui uue sõidupileti hind müügisüsteemis muutmise hetkel on kallim.
4.10. Kui reisija soovitud uuel reisil on sõidupileti hind madalam kui esialgsel sõidupiletil, ei tagastata reisijale hinnavahet ja see on tasu algse reisipileti muudatuste tegemise eest.
4.11. Kõikidel muudel juhtudel, kui punktides 4.2. ja 4.3 toodud muudatused, tuleb reisijal osta uus sõidupilet.
4.12. Ümberistumisega reisil ei ole võimalik muuta vaid ühte osa sellest. Muuta on võimalik kogu ümberistumisega reisi.
4.12.1. Kuni ümberistumisega reisi/ edasi-tagasi reisi esimese väljumiseni on võimalik pileteid muuta.
4.12.2. Ümberistumisega reisi piletit ei ole enam võimalik muuta, kui reis on juba alanud. Edasi-tagasi reisi puhul on peale esimest väljumist võimalik muuta tagasisõidu kuupäeva ja kellaaega. Reisija nime ei ole võimalik muuta, kui ümberistumisega reis või edasi-tagasi reis on juba alanud.
4.13. Ostetud piletil olevaid soodustusi ei ole võimalik muuta. Soodustused on loetletud punktis 3.6.1. Sellisel juhul on võimalik pilet tagastada (vt punkt 5.) ja osta õige soodustusega uus pilet.
4.14. Istekoha muutmisel teenustasu ei rakendu. Juhul kui muuta istme klassi (standardklass-> mugavusklass), tuleb tasuda hinnavahe.
4.15. Muudetud sõidupileteid ei saa tagastada (erand: istekoha numbri, reisija nime on pilet endiselt tagastatav).


5. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE


5.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud:
5.1.1. Lux Expressi müügiesindustes;
5.1.2. autoriseeritud edasimüüjate juures;
5.1.3. Internetist aadressilt www.luxexpress.eu ostetud sõidupileteid ja telefoni teel ostetud sõidupileteid saab tagastada, täites Lux Expressi kodulehel vastava veebivormi;
5.1.4. Lux Expressi ametlikust mobiilirakendusest ostetud pileteid saab tagastada Lux Expressi mobiilirakenduses või veebis. Samuti on võimalik Lux Expressi mobiilirakendusest ostetud piletid tagastada läbi veebivormi.
5.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse sõidupileteid tagasi järgnevalt:
5.2.1. Rahaline tagastus:
5.2.1.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastatakse 100% standardklassi või mugavusklassi sõidupileti maksumusest.
5.2.1.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastatakse 50% standardklassi või mugavusklassi sõidupileti maksumusest.
5.2.1.3. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud vähem kui 1 tund, standardklassi või mugavusklassi sõidupiletit tagasi ei osteta. Erandiks on:
5.2.1.3.1. Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Poola territooriumil Lux Express Grupi müügiesindusest ja/või agentide käest ostetud standardklassi sõidupiletid, samuti piletid, kus vedajaks on AO “EUROLINES”, mille maksumusest tagastatakse 50% kuni reisi esialgse väljumiseni. Sõidupiletite tagastamine on võimalik ostmise kohas vastava esinduse või esindaja tööajal.
5.2.1.3.2. Läti siseriiklike väljumiste puhul tagastatakse 75% Standardklassi piletihinnast 1 kuni 24 tundi enne väljumist. 100% raha tagastatakse, kui väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi.

5.2.1.4. Püsireisijale (Lux Expressi kliendiprogramm) tagastatakse 100% standardklassi sõidupileti maksumusest kuni reisi algse väljumiseni.
5.2.2. Tagastus rahalise vautšerina:
5.2.2.1. Kuni 1h enne väljumist 100% pileti maksumusest. Pilet hüvitatakse vautšeriga.
5.2.3. Sõidupileti tagastamisel (punktid 5.2.2.1-5.2.3.1) arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 90 RUB / 5 PLN/ 3 BYN;
5.2.4. Edasi-tagasi reisi puhul on võimalik tagastada kas ainult ühte osa kogu reisist või kogu reisi. Reisi eest tagastatav summa arvutatakse vastavalt esimese reisi väljumiseni jäänud aja järgi (p. 5.2.1-5.2.4). Ümberistumisega reisi korral saab tagastada ainult tervet reisi.
5.2.4.1. Kui mistahes osa ümberistumisega reisist/edasi- tagasi reisist on soodusklassi pilet, on kogu reis tagastamatu (vaata soodusklassi reegleid p.6).
5.2.5. Soodusklassi sõidupiletitele kehtivad tingimused on välja toodud punktis 6 – soodusklassi reeglid.
5.3. Lux Express Grupp ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata reisija enda poolt valesti vormistatud reisi (nt. vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms), puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, reisidokument, volitus vms) või reisija reisile hilinemise tõttu.
5.4. Vedaja tagastab reisijale sõidupileti maksumuse samale kontole, kust makse oli sooritatud.
5.4.1. Lux Express Grupi müügiesinduses või agendi juures sularahas makstud sõidupiletite tagastus tehakse sõidupiletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule volikirja alusel. Sularaha väljamaksete puhul on isikut tõendava dokumendi esitamine kohustuslik.
5.5. Reisija on kohustatud kandma sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.
5.6. Reisijat teavitatakse, et juhul kui sõidupileti hind tagastatakse osaliselt vastavalt piletimüügi eeskirjadele, katab piletihinna ülejäänud osa Vedaja tegelikud kulud Reisijateveo korraldamiseks kuni pileti tagastamiseni.
5.7. Kui pilet on juba tagastatud ei ole võimalik muuta algset tagastusviisi (rahaline tagasimakse vautšeri vastu või vastupidi).
5.8. Force majeure asjaolude korral tühistatud väljumiste pileteid veebisaidil ei tagastata. Tagastustaotlusi käsitletakse individuaalselt vastavalt seadusele.
5.8.1. Kui reisi ärajäämise põhjuseks oli force majeure, jäävad kõik tühistatud reisiks ostetud piletid kehtima ja need vahetatakse pärast force majeure asjaolude möödumist uute piletite vastu või reisija valikul hüvitatakse voucheriga, mis võrdub 100% tühistatud pileti hinnast.
5.8.2. Tühistatud väljumiste pileteid on võimalik vahetada vabade kohtade olemasolul teiste Lux Expressi piletite vastu. Force majeure asjaolude korral käsitletakse käesolevas punktis kõiki erakorralisi ja vältimatuid asjaolusid, sealhulgas riigiasutuste otsuseid piirata liiklust riigis ja/või riikide vahel (riigisisese ja/või rahvusvahelise reisijateveo osaline või täielik keeld).


6. SOODUSKLASSI REEGLID


6.1. Soodusklassi piletil (eripakkumine) on müügiesinduses, telefoni teel või Lux Expressi ametlikus mobiilirakenduses kuni üks tund enne originaal väljumist võimalik muuta reisija ees- ja perekonnanime, reisi kuupäeva ja väljumisaega. Sellisel juhul tuleb tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe. Vastavalt hinnakirjale võib lisanduda pileti muutmisel täiendav teenustasu.
6.2. Soodusklassi pileteid ei saa vahetada teiste soodusklassi piletite vastu.
6.3. Soodusklassi pileteid ei saa tagastada, välja arvatud Poola territooriumil agendi käest ostetud soodusklassi pileteid või Läti siseliini piletid (p. 6.6. p6.7.).
6.4. Soodusklassi pileteid on vaid piiratud arvule istekohtadele väljumise kohta.
6.5. Sõidupiletil märgitud reisi lähtekoha muudatus on võimalik ainult sama linna piirides asuvate peatuste vahel, kui reisija on teavitanud Lux Expressi Grupi müügiesindust vähemalt 1 tund enne bussi väljumisaega.
6.6. Poola territooriumil agendi käest ostetud soodusklassi piletite tagastus toimub järgnevalt:
6.6.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastab vedaja 30% soodusklassi pileti maksumusest;
6.6.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastab vedaja 10% soodusklassi pileti maksumusest;
6.6.3. soodusklassi pileti tagastamisel võib lisanduda teenustasu vastavalt agendi hinnakirjale.

6.7. Läti siseliini soodusklassi piletite tagastus toimub järgnevalt:

6.7.1. kaks või enam tundi enne väljumist tagastab vedaja 75% soodusklassi pileti maksumusest.

6.8. Soodusklassi piletihind sisaldab täielikult Vedaja tegelikke kulusid Reisija veo korraldamisest kuni pileti tagastamiseni.