Eeskirjad

Piletimüügi-, reisijate- ja pagasiveo eeskirjad kehtivad alates 26.11.2019

PILETIMÜÜGIEESKIRJAD

1.MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib klient (edaspidi reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ”ЕВРОЛАЙНС”), TUE LUX EXPRESS LINES (TУП ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi reisi) kohta.
1.2. Esialgne sõidupilet, ehk originaalpilet, on reisija ja vedaja vahel sõlmitud leping, mille tingimusi ei ole muudetud.
1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on reisija ja vedaja vahel kokku lepitud kuupäev, mis kajastub originaalpiletil.
1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Lux Express kehtivatele piletimüügieeskirjadele.
1.5. Ümberistumisega reis on reis, mis eeldab, et reisija vahetab ette antud peatuses (märgitud piletil) bussi, et jõuda enda poolt valitud sihtkohta. Ümberistumisega reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.
1.6. Edasi-tagasi reis on reis ühest linnast teise ja tagasi linna, kus kohast reis algas. Edasi-tagasi reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.

2. SÕIDUPILETID

2.1. Sõidupilet annab reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult sõidupiletil märgitud reisil ja kokkulepitud tingimustel.
2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks esitab reisija:
2.2.1. Eesti siseliinidel:
2.2.1.1. reisidokumendi (ID kaart või pass) või isikut tõendava dokumendi juhul kui sõidupileti ostmisel oli sisestatud reisija nimi.
2.2.1.2. kehtiva sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul.
2.2.1.3. PINS kaardi, kui pileti ostmisel on sisestatud PINS kaardi number.
2.2.2. Lux Expressi ja Simple Expressi rahvusvahelistel liinidel:
2.2.2.1. kehtiva reisidokumendi (kodakondsuse järgne ID kaart või pass).
2.3. Kui sõidupilet on ostetud soodustusega, peab reisia tõendama õigust valitud soodustusele. Vastasel juhul tuleb reisijal tasuda hinnavahe täishinna ja soodushinna vahel.
2.3.1. Hinnavahe tasumine bussis ei ole võimalik. Hinnavahe tasumise asemel tuleb osta bussist uus õige soodustusega/soodustuseta sõidupilet ning vigane pilet tuleb saata Lux Expressi e-postile ning vale pileti maksumus tagastatakse Reisijale.
2.3.1.1. Sõidupiletit ei ole võimalik osta Vene Föderatsiooni territooriumil ja Vene numbrimärkidega bussidest. Sellisel juhul on võimalik osta piletit ainult helistades Lux Expressi klienditeenindusse. Sõidupileti hinnale võivad lisanduda teenustasud.
2.3.1.2. Vilnius-Varssavi ja Varssavi-Vilnius liinidel on võimalik tasuda pileti eest ainult sularahas (vaata lisaks punkti 3.1.).
2.4. PINS kaart on personaalseks kasutamiseks kaardi valdajale ja vedajal on õigus kontrollida PINS kaardi valdaja isikut. Kui tuvastatakse PINS-kaardi väärkasutus, peab kaardi valdaja kinni maksma sõidupilet täishinna ja soodushinna vahe ning antud reisi eest PINSe ega reise kaardi valdaja PINS kontole ei lisandu (vaata 2.3.1).
2.5. Rahvusvahelistel liinidel ja Poola riigisiseste reiside korral on lubatud ainult nimelised sõidupiletid ja seda saab kasutada vaid reisija, kelle nimele sõidupilet on vormistatud.
2.6. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides Lux Express Grupi müügiesindustes (loetelu punkt 4.3.1.), agentide esindustes, kodulehel www.luxexpress.eu ja kodulehel piletiostu kinnitamisel.
2.7. Lux Express Grupp müüb enda piletimüügieeskirjade alusel sõidupileteid ka oma partnerite reisidele ning sel juhul on Lux Express ise agendi rollis.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. internetist aadressil www.luxexpress.eu;
3.1.2. Lux Expressi müügiesindustes (loetelu punktis 4.3.1.), kus võib lisanduda teenustasu;
3.1.3. agendi juures, kus sõidupileti hinnale võivad lisanduda agendipoolsed teenustasud;
3.1.4. vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis, välja arvatud Vene Föderatsiooni territooriumil ja Vene numbrimärkidega bussidest ning Vilnius-Varssavi ja Varssavi-Vilnius liinidel (võimalik tasuda pileti eest ainult sularahas). Sõidupileti hind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses;
3.1.5. telefoni teel kasutades ostuks oma krediitkaardi andmeid.
3.2. PINS VIP klientidele on sõidupileti ostmine Lux Expressi müügiesindustest teenustasuta.
3.3. Sõidupileti ostmisel internetist on võimalik sõltuvalt riigist tasuda internetipanga vahendusel või krediitkaardiga ning vajalik on sõidupiletite kogumaksumuse kohene tasumine.
3.4. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt (erandid punktis 3.1.4.) on võimalik tasuda sularahas kohalikus valuutas või eurodes ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot või samas vääringus muu valuuta kupüüridega.
3.5. Sõidupileti ostmisel peab reisija vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg. Juhul kui reisija ostab sõidupileti reisile, mille kestel on vaja ületada Vene Föderatsiooni piir, peab reisija lisaks teatama järgmised andmed: sünniaeg, kodakondsus, sugu, isanimi, dokumendi tüüp, dokumendi number. Kõik andmed on nõutavad lähtudes Vene Föderatsiooni föderaalsest seadusest nr. 16-FS “Transpordi turvalisusest“.
3.6. Reisija peab sõidupileti ostmisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, sh. väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.7. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.7.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele reisijatele (nt noored, lapsed, eakad jne);
3.7.1.1. Lux Expressi ja Simple Expressi rahvusvahelistel liinidel kehtivad järgnevad soodustused: lapsed kuni 7 a. (k. a.) -80%; lapsed kuni 16 a. (k. a.) -40%; noored kuni 26 a. (k. a.) -10%, eakad üle 60 a (k. a.) -10%. Nimetatud soodustused ei kehti Lux Express Lounge osas liinidel Tallinn-Riia, Riia-Tallinn, Vilnius-Riia, Riia-Vilnius, Tallinn-Peterburi, Peterburi-Tallinn.
3.7.1.2. Eesti siseliinidel kehtivad järgnevad soodustused: eelkooliealine laps -100%; laps kuni 16 a. (k. a.) -40%; eakas üle 60 a (k. a.) -40%; puudega laps kuni 16. a -100%; raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%; lemmiklooma soodustus -40%. Soodustus noortele kuni 26 a. (k.a.) on erinevatel liinidel erinev; LHV noortesoodustus -30%. Lux Express Lounge osas liinil Tallinn-Tartu, Tartu-Tallinn eelmüügist ostetud sõidupiletite puhul ülalnimetatud soodustused ei kehti. Bussijuhilt sõidupiletit ostes kehtivad Lux Express Lounge osas nimetatud väljumistel vaid järgmised soodustused: eelkooliealine laps -100% ning raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%.
3.7.2. erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele sõidupiletitele.

4. SÕIDUPILETI MUUTMINE

4.1. Rahvusvahelistel liinidel on sõidupileti muudatused võimalikud kuni reisi toimumise algusajani ainult juhul, kui soovitava muudatuse tõttu reisi marsruut ja vedaja ei muutu. Võimalik on muuta:
4.1.1. reisi toimumise kuupäeva ja kellaaega;
4.1.2. reisija ees- ja perenime;
4.1.3. istekoha numbrit ja klassi (äriklass ja tavaklass).
4.2. Eesti siseriiklikel liinidel ei ole võimalik sõidupiletit muuta (erand: istekoha number ja klass). Soovi korral saab reisija originaalpileti tagastada (punkt 5.) ja osta uue sõidupileti.
4.3. Kuupäeva, kellaaja, istekoha ning ees- ja perekonnanime muudatusi saab teha:
4.3.1. Lux Expressi müügiesindustes;
4.3.1.1. Lätis: SIA Lux Express Latvia, Riia, Pragas iela 1, e-mail: [email protected];
4.3.1.2. Leedus: UAB Lux Express Lithuania, Vilnius, Sodai 22, e-mail: [email protected] ning Vilnius, Saltoniškių g. 9 (Panorama ostukeskus), e-mail: [email protected];
4.3.1.3. Venemaal: АО ”ЕВРОЛАЙНС”, Peterburi, Mitrofanievskoe shosse 2-1, e-mail: [email protected]
4.3.2. Lux Expressi infotelefoni teel.
4.4. Sõidupiletil reisi toimumise kuupäeva ja/või kellaaja muutmisel Lux Expressi müügiesinduses või infotelefoni teel esimesel korral teenustasu ei rakendu. Iga järgmise korra eest rakendub teenustasu.
4.5. Agendi juures muudatuste tegemisel võib lisanduda agendi poolne teenustasu.
4.6. PINS VIP kliendid saavad muuta sõidupiletit rahvusvahelistel liinidel kuni väljumiseni ilma teenustasuta. Sõidupileti muutmisel tuleb tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe juhul, kui uus sõidupilet on kallim.
4.7. Sõidupileti muudatusi saab pileti omanik teha Lux Expressi müügiesindustes isikut tõendava dokumendi alusel; telefoni ja e-kirja teel pileti numbri või ostukorvi koodi ja pileti omaniku nime alusel.
4.8. Sõidupileti muutmisel väljastatakse reisijale uus sõidupilet ning muudetud pilet ei ole originaalpilet (p. 1.2.). Sõidupileti muutmisel tuleb reisijal tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe juhul, kui uue sõidupileti hind müügisüsteemis muutmise hetkel on kallim.
4.9. Kui reisija soovitud uuel reisil on sõidupileti hind madalam kui esialgsel sõidupiletil, ei tagastata reisijale hinnavahet.
4.10. Kõikidel muudel juhtudel, kui punktis 4.1. toodud muudatused, tuleb reisijal osta uus sõidupilet.
4.11. Ümberistumisega reisil ei ole võimalik muuta vaid ühte osa sellest. Muuta on võimalik kogu ümberistumisega reisi.
4.11.1. Kuni ümberistumisega reisi/ edasi-tagasi reisi esimese väljumiseni on võimalik pileteid muuta (ainult rahvusvahelistel reisidel).
4.11.2. Ümberistumisega reisi piletit ei ole enam võimalik muuta kui reis on juba alanud. Edasi-tagasi reisi puhul on peale esimest väljumist võimalik muuta tagasisõidu kuupäeva ja kellaaega. Reisija nime ei ole võimalik muuta kui ümberistumisega reis või edasi-tagasi reis on juba alanud.
4.12. Ostetud piletil olevaid allahindlusi ei ole võimalik muuta (ja allahinnatud piletit vahetada täishinnaga pileti vastu). Allahindlused on loetletud punktis 3.7.1. Sellisel juhul on võimalik pilet tagastada (vt punkt 5) ja osta õige soodustusega uus pilet.
4.13. Istekoha muutmisel teenustasu ei rakendu. Juhul kui muuta istme klassi (tavaklass-> äriklass) tuleb tasuda hinnavahe.
4.14. Muudetud sõidupileteid ei saa tagastada (erand: istekoha numbri muutmisel on pilet endiselt tagastatav).

5. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE

5.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud:
5.1.1. Lux Expressi müügiesindustes (p. 4.3.1.);
5.1.2. autoriseeritud edasimüüjate juures;
5.1.3. Internetist aadressilt www.luxexpress.eu ostetud sõidupileteid saab tagastada täites Lux Expressi kodulehel vastava veebivormi;
5.1.4. Telefoni teel ostetud sõidupiletite tagastamise avaldusi võetakse vastu ainult Lux Expressi müügiesindustes või Lux Expressi e-posti aadressidel (loetelu punkt 4.3.1).
5.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse sõidupileteid tagasi järgnevalt:
5.2.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastatakse 100% sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud sõidupiletitelt arvestatakse maha teenustasu vastavalt ostuvaluutale 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastatakse 50% sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud sõidupiletitelt arvestatakse maha teenustasu vastavalt ostuvaluutale 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.3. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud vähem kui 1 tund, sõidupiletit tagasi ei osteta. Erandiks on:
5.2.3.1. Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Poola territooriumil Lux Express Grupi müügiesindusest ja/või agentide käest ostetud sõidupiletid, mille maksumusest tagastatakse 50% kuni reisi esialgse väjumiseni. Sõidupiletite tagastamine on võimalik ostmise kohas vastava esinduse või esindaja tööajal. Sõidupileti tagastamisel arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.
5.2.3.2. PINS VIP klientidele tagastatakse 100% sõidupileti maksumusest kuni reisi algse väljumiseni. sõidupileti tagastamisel arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.4. Ümberistumisega reisi / edasi-tagasi reisi puhul ei ole võimalik tagastada ainult ühte osa kogu reisist, kaasa arvatud reisi, millest üks osa on juba toimunud. Sellisel juhul on terve reis tühistatud ja terve reisi eest tagastatav summa arvutatakse vastavalt reisi esimese väljumiseni jäänud aja järgi (p. 5.2).
5.2.4.1. Kui üks osa ümberistumisega reisist/ edasi- tagasi reisist on ostetud kampaania hinnaga on kogu reis tagastamatu (vaata kampaania reegleid p.6).
5.2.5. Kampaania raames ostetud sõidupiletitele kehtivad tingimused on välja toodud punktis 6 – kampaania reeglid.
5.3. Lux Express Grupp ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata reisija enda poolt valesti vormistatud reisi (nt. vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms), puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, reisidokument, volitus vms) või reisija reisile hilinemise tõttu.
5.4. Vedaja tagastab reisijale sõidupileti maksumuse samale kontole, kust makse oli sooritatud.
5.4.1. Lux Express Grupi müügiesinduses või agendi juures sularahas makstud sõidupiletite tagastus tehakse sõidupiletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule volikirja alusel. Sularaha väljamaksete puhul on isikut tõendava dokumendi esitamine kohustuslik.
5.5. Reisija on kohustatud kandma sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.

6. KAMPAANIA REEGLID

6.1. Kampaania raames ostetud rahvusvaheliste liinide sõidupiletil on müügiesinduses või telefoni teel võimalik enne bussi väljumist muuta reisija ees- ja perekonnanime, reisi kuupäeva ja väljumisaega. Sellisel juhul tuleb tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe. Vastavalt hinnakirjale võib lisanduda pileti muutmisel täiendav teenustasu.
6.2. Eesti siseliinidele ostetud sõidupileteid ei saa muuta (p. 4.2.).
6.3. Kampaaniahinnaga ostetud sõidupileteid ei saa vahetada teiste kampaaniapiletite vastu.
6.4. Kampaania sõidupileteid ei saa tagastada, välja arvatud Poola territooriumil agendi käest ostetud kampaaniapileteid (p. 6.7.).
6.5. Kampaaniahind kehtib vaid piiratud arvule istekohtadele väljumise kohta.
6.6. Sõidupiletil märgitud reisi lähtekoha muudatus on võimalik ainult sama linna piirides asuvate peatuste vahel, kui reisija on teavitanud Lux Expressi Grupi müügiesindust vähemalt 1 tund enne bussi väljumisaega.
6.7. Poola territooriumil agendi käest ostetud kampaaniapiletite tagastus toimub järgnevalt:
6.7.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, vedaja tagastab 30% kampaaniapileti maksumusest;
6.7.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, vedaja tagastab 10% kampaaniapileti maksumusest;
6.7.3. kampaaniapileti tagastamisel võib lisanduda teenustasu vastavalt agendi hinnakirjale.

REISIJATE- JA PAGASIVEO EESKIRJAD

1.MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib klient (edaspidi reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, EESTI BUSS OÜ, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ”ЕВРОЛАЙНС”), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi reisi) kohta.
1.2. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Lux Express Grupi kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. PAGASI JA KÄSIPAGASI VEDU JA HOIDMINE

2.1. Reisijal on lubatud bussisalongi võtta üks ühik käsipagasit kaaluga kuni 5 kg, mis ei ületa mõõtmeid 45 × 35 × 20 cm (pikkus – laius – kõrgus).
2.2. Bussisalongis asuv käsipagas ja reisija isiklikud asjad on reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu ja tagastamise eest. Väikesed ja identifitseeritavad leitud asjad (mobiiltelefon, raamat, kindad jms.) edastatakse kohalikku Lux Express Grupi müügiesindusse (rahvusvaheliste reiside puhul) või Cargobus OÜ ettevõttele (Eesti siseriiklike reiside puhul). Leitud esemeid hoitakse Lux Expressi müügiesinduses või Cargobus OÜ esinduses 30 päeva ja neid on võimalik kätte saada esinduse lahtiolekuaegadel või vastavalt kokkuleppele Cargobus-ga. Kõik esemed, kaasa arvatud pagas, mille sisu ei ole võimalik kindlaks teha ilma avamata, antakse sihtpunktis üle bussijaama turvateenistusele või politseile. Kiiresti riknevaid toiduaineid ei säilitata tagastamiseks.
2.3. Reisijal on lubatud lisaks käsipagasile tasuta kaasa võtta üks ühik reisipagasit (näiteks kott või kohver) kaaluga kuni 30 kg ning mõõtmetega kuni 70 × 30 × 55 cm (pikkus – laius – kõrgus), mis paigutatakse bussi pagasiruumi. Pagasi paigutamine pagasiruumi ja selle hilisem väljastamine Reisijale toimub vaid bussimeeskonna poolt.
2.3.1. Reisijal on võimalik kaasa võtta lubatust rohkem reisipagasit bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul ja bussimeeskonna nõusolekul. Suurema koguse reisipagasi kaasavõtmise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale ja selle eest reisijalt lisaraha ei võeta.
2.4. Kui reisija reisipagas on katki, deformeerunud või mõne muu defektiga fikseeritakse defekt vabas vormis aktiga bussimeeskonna poolt enne reisipagasi paigutamist pagasiruumi.
2.5. Reisija reisipagas, mis paigutatakse bussi pagasiruumi reisi alguses, märgistatakse kahekordsete märgistega, millest üks asetatakse reisija pagasile ja teine antakse reisijale. Reisipagasi väljastamine toimub ainult reisijale antud pagasinumbri ettenäitamisel;
2.5.1 Eesti siseliinidel reisipagasit ei märgistata pagasinumbriga.
2.6. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada bussis viibivatele reisijatele mittekuuluvat reisipagasit.
2.7. Jalgrattaga reisijate jalgrattad transporditakse ainult bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul. Jalgratta pagasiruumi mahtumise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale vahetult enne reisi väljumist. Transporditaval jalgrattal peab olema eraldatud esiratas ning nii esiratas kui ka jalgratas peavad olema eraldi pakendatud. Pakendatud jalgrattal ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit. Bussi pagasiruumi mittemahtunud jalgratastega reisijate piletitele teeb bussijuht vabas vormis sellekohase märkuse. Piletite tagasiostmisel kehtivad Lux Express Grupi piletimüügieeskirjad (punkt 5), välja arvatud bussijuhi poolt vastavasisuliselt märgistatud piletid, mida saab muuta vahetult enne reisi väljumist. Lux Mini reisidel ei ole võimalik jalgratast transportida.
2.8. Reisijal, kes reisib koos ratastooliga on õigus paigutada oma ratastool pagasiruumi. Pagasiruumi paigutatud ratastooli eest vastutab vedaja. Vedaja süül ratastooli vigastamise või ära kaotamise kompenseerib vedaja. Kompenseeritav summa on võrdne ratastooli parandamise või uue samaväärse ratastooli soetamise väärtusega.
2.9. Lux Express Grupi bussides on keelatud vedada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, narkootilisi-, sööbe-, tuleohtlikke ja lehkavaid aineid. Korrektse pakendita aineid ja esemeid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.

3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Reisijal on õigus:
3.1.1. saada veoteenust vastavalt ostetud sõidupiletile;
3.1.2. saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
3.1.3. vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;
3.1.4. nägemispuude korral võtta tasuta kaasa teda saatev juhtkoer, kellele tuleb vormistada sõidupilet. Reisija peab tagama juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Lux Express Grupp ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
3.1.5. Pileti ostnud reisija, kes on puudega või piiratud liikumisvõimega ning kelle transportimisest on vedaja keeldunud (vaata punkt 4.10) omab õigust pileti hüvitisele.
3.2. Reisija on kohustatud:
3.2.1. esitama rahvusvahelistel liinidel bussi sisenedes kehtiva reisidokumendi (kodakondsuse järgne pass, ID-kaart), mis tõestab sõiduõigust.
3.2.1.1. Ainult reisidokumendi kasutamine bussi sisenemiseks on võimalik vaid Lux Express ja Simple Express rahvusvahelistel liinidel ning Eesti siseliinidel, kui pileti ostmisel on märgitud reisija nimi.
3.2.2. esitama sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrolli õigusega ametiisikule tema nõudmisel;
3.2.3. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi – passi või ID-kaardi (Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad Euroopa Liidu riikides reisides kasutada isikut tõendava dokumendina ID-kaarti) ja kehtiva viisa või muud dokumendid, mis on vajalikud piiri ületamiseks;
3.2.4. tagama, et temaga kaasas olev käsipagas või muu ese ei ohustaks ega häiriks kaasreisijaid;
3.2.5. reisi vältel tehtavates vahepeatustes bussist väljumisel naasma bussi mitte hiljem kui ametlik väljumisaeg vahepeatusest või bussijuhi poolt enne peatust läbi mikrofoni informeeritud ajal;
3.2.6. alaealise lapsega reisides peab reisija/lapsevanem enne reisi tutvuma Lux Expressi poolt kehtetatud reeglitega. Reeglid on kättesaadavad eeskirjade lõpus asuval lingil;
3.2.7. puudega või piiratud liikumisvõimega reisija on kohustatud ettevõtet teavitama isiku abivajadusest vähemalt 36 tundi enne väljumise aega ning isik peab ilmuma kindlaksmääratud kohta hiljemalt 30 minutit enne väljumisaega;
3.2.8. puudega või piiratud liikumisvõimega isikud peavad teavitama vedajat oma istekohaga seotud erivajadustest broneeringu tegemise ajal või pileti eelmüügist ostmise ajal, eeldusel, et kõnealune vajadus on sellel ajal teada.
3.3. Reisijal on keelatud:
3.3.1. sõita bussis joobeseisundis, narkojoobes, määrdunud riietes, tarbida alkoholi või narkootilisi aineid, suitsetada või häirida muul moel kaasreisijaid;
3.3.2. avada või sulgeda aknaid või luuke ilma bussijuhi loata;
3.3.3. takistada uste avanemist või sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
3.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
3.3.5. lõhkuda, risustada või määrida bussi ja selle sisustust;
3.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;
3.3.7. vähem kui 10 päeva enne reisi radioaktiivset ravi saanuna kasutada bussi tualetti (vajadusel teeb bussijuht reisija soovil nõudepeatuse);
3.3.8. eirata teisi käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid.
3.4. Reisija ei pea andma oma sõidupiletit bussijuhile, välja arvatud punktis 3.5. toodud juhul ja kui sõidupilet on kliendile antud ühes eksemplaris.
3.5. Sõidupilet tuleb anda bussijuhile, kui pilet ei ole ostetud läbi Lux Expressi müügisüsteemi.
3.6. Turvalisuse huvides ja vastavalt EL regulatsioonidele peavad turvavöödega varustatud bussis reisijatel olema turvavööd sõidu ajal kinnitatud. Alla 12-aastastel lastel ei ole lubatud reisida esimesel istmereal istekohtadel 1-4 ning istekohtadel, mis asuvad bussi keskmise väljapääsu juures.

4. VEDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastikuoludest, ummikutest teedel, teeremondist, riigiorganite tegevuse tõttu, järjekordadest piiril, tolli ja -passikontrollist jne), samuti reisijate endi tegevuse tõttu ja mis mõjutab vedaja kohustuse täitmist. Ka teistel põhjustel, mida vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.
4.2. Vedaja ei võta vastutust partnerite busside graafikust mahajäämise ja mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest või partnerite mitteväljunud reiside eest.
4.3. Vedaja ei vastuta reisijale saamata jäänud kasumi eest olukorras, kus buss ei ole jõudnud sihtkohta õigel ajal. Sõiduplaanist kõrvalekaldumise korral on reisijal transpordiseadustes ette nähtud õigused (sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 181/2011 bussireisijate õiguste kohta sätestatud õigused) millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004), muuhulgas õigus transpordiseaduses sätestatud karistustele. Vedaja ei vastuta reisijale tekitatud kahjude eest olukorras, kus buss ei ole sihtkohta jõudnud õigel ajal vedajast sõltumatute asjaolude tõttu, näiteks force majeure, bussi tehnilise rikke parandamine seadmata ohtu reisijate tervist või elu, sündmus, mida vedaja või vedajat abistav isik ei osanud ette näha ega oleks võinud mõistliku kaalutletusega ette näha ega muid asjaolusid, mida vedaja ei saa kontrollida, ka reisijate mis tahes tegevuse tõttu, mis mõjutab vedaja kohustuste täitmist.
4.4. Sõidupiletiga reisija, kes on hilinemise tõttu reisist maha jäänud, kaotab õiguse sama sõidupiletiga sõita mis tahes teises Lux Express Grupi bussis. Sõidupiletit tagasi ei osteta.
4.5. Kui reisija ei ole saabunud bussi sõidupiletil märgitud väljumisajaks, kaotab tema sõidupilet kehtivuse ning vedajal on õigus müüa tema istekoht teisele reisijale.
4.6. Vedaja ei ole kohustatud kontrollima bussi pagasiruumi paigutatud reisija pagasi sisu ja reisija vastutab ainuisikuliselt oma pagasi pakkimise eest viisil, mis tagab maksimaalse ohutuse reisija pagasile ja selle sisule ning teiste reisijate pagasile ja sisule. Ärge pange bussi pagasiruumi vedamiseks keelatud või ebamõistlikke esemeid, ebaseaduslikke esemeid. Bussi pagasiruumis on keelatud vedada eelnevat piiramata või väärisesemeid nagu ehted, foto-videoseadmed, raha, tšekid, väärtpabered, haprad esemed jms. Eelnimetatuid asju võib kaasa võtta ainult käsipagasis. Vedaja ei vastuta käsipagasi eest, välja arvatud bussiõnnetuse korral tekkinud kahjustuste eest. Vedaja ei vastuta bussi pakiruumis veetava reisija pagasi eest, kui kahjustused tekkisid mitte vedaja süül, ehk kahju on põhjustatud reisija süül, mis on tingitud reisija pagasi eripärast ja / või teisest reisijast või teise reisija poolt pakitud pagasi sisust. Kahjude hüvitis arvutatakse amortisatsiooni alusel (-10% aastas). Kahjude eest hüvitise saamiseks tuleb esitada tõenduseks õigusliku väärtusega või muul seaduslikel alustel dokumendid ning seda piiratakse vedaja ja / või reisija suhtes kohaldatavates riiklikes või rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud kahjutasu piirmääraga, olenemata kõige väiksemast.
4.7. Vedaja soovitab reisijal kasutada isiklikke pagasi kaitse meetmeid (näiteks kohvrilukk) ja samuti pagasikindlustus.
4.8. Bussi mitteväljumisel vedaja süül või reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Reisijatel on õigused, mis on sätestatud veoseadustes (sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussireisijate õigusi ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 181/2011) 2006/2004).
4.9. Bussi mitteväljumisel vedaja süül tagastatakse reisijale soovi korral sõidupileti täielik maksumus.
4.10. Vedajal on õigus keelduda puudega või piiratud liikumisvõimegaga inimeste transportimisest juhul kui see ei taga reisija ohutust või ei ole sõiduki konstruktsiooniga seotud põhjustel võimalik.
4.11. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui reisija:
4.11.1. rahvusvahelistel väljumistel ei oma bussi sisenemisel kehtivat reisidokumenti;
4.11.2. reisidokumendil olev nimi ei ole sama, kui ostetud sõidupiletil märgitud reisija nimi;
4.11.3. ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse. Peatust on võimalik muuta sama linna piires ning juhul kui Lux Express Grupi müügiesindust on sellest vähemalt 1 tund enne esialgset bussi väljumisaega teavitatud ja reisijale on väljastatud uus sõidupilet;
4.11.4. ei ole reisi vältel tehtavas vahepeatuses naasnud bussi graafiku järgsel väljumisajal või vastavalt bussijuhi poolt enne peatust antud informatsioonile;
4.11.5. on alkoholi- või narkojoobes;
4.11.6. ohustab või häirib kaasreisijaid;
4.11.7. häirib mõnel muul viisil reisi toimumist ja ohutust;
4.11.8. piiriületuseks vajalikud dokumendid on vormistatud puudulikult või puuduvad üldse;
4.11.9. ei vasta Lux Expressi poolt kehtestatud alaealisega reisimise nõuetele.
4.12. Juhul, kui reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetu viisa, passi, reisikindlustuse, salakauba vms tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta reisija piirile või lähimasse asustatud punkti või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupileti maksumust sellisel juhul ei tagastata.
4.13. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 3 kuud pärast sõitu. Lux Express Grupp on võtnud kohustuseks anda vastus Lux Express Grupi busse ja bussimeeskonda puudutavale kaebusele hiljemalt 1 kuu jooksul.
4.14. Lux Express Grupp võtab oma klienditeeninduspunktides vastu ka kaebused, mis puudutavad vedajaid, kelle suhtes Lux Express Grupp tegutseb agendina ning edastab kõik sellised kaebused hiljemalt 2 tööpäeva jooksul vastutavale vedajale. Antud kaebustele vastab vastutav vedaja mitte Lux Express Grupp.
4.15. Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui reisijal on ostetud sõidupilet reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub vedaja sellise sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, reisijale sobivama reisiga.
4.16. Käesoleva piletimüügi-, pagasi- ja reisijateveo eeskirjaga aktsepteerib reisija:
4.16.1. rahvusvahelistel reisidel ei garanteeri vedaja alati kogu info kättesaadavust kõigis liinile jäävate riikide kohalikes keeltes;
4.16.2. Eesti siseriiklike liine teenindavates bussides võivad kleebised olla mitte eesti keeles.

5. MUUD NÕUDED REISIJALE

5.1. Rahvusvahelistel reisidel ei ole kodu- ja lemmikloomade vedu lubatud. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt vedajat teavitatud. Pimeda juhtkoera veo eest tasu ei võeta (punkt 3.1.4.).
5.2. Juhul kui reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on vedajal õigus reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja reisija järgmises bussipeatuses maha jätta.
5.3. Eesti siseliinidel on lubatud vedada väikeloomi või -linde ainult spetsiaalsetes transpordiks mõeldud puurides või kastides/kandekottides maksimummõõtudega 40 x 40 cm (laius, pikkus), nii et see mahub istmele. Lemmikule tuleb osta lemmiklooma pilet, mis on Lux Expressi liinidel 40% soodustusega. Simple Expressi liinidel on lemmikloomapileti hind võrdne reisija sõidupileti hinnaga. Koos lemmikloomaga peab reisima ka tema eest vastutav isik.