Piletimüügieeskirjad

Piletimüügieeskirjad kehtivad alates 18.01.2021

1. MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib klient (edaspidi reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ”ЕВРОЛАЙНС”), TUE LUX EXPRESS LINES (TУП ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi reisi) kohta.
1.2. Esialgne sõidupilet, ehk originaalpilet, on reisija ja vedaja vahel sõlmitud leping, mille tingimusi ei ole muudetud.
1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on reisija ja vedaja vahel kokku lepitud kuupäev, mis kajastub originaalpiletil.
1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Lux Express kehtivatele piletimüügieeskirjadele.
1.5. Ümberistumisega reis on reis, mis eeldab, et reisija vahetab ette antud peatuses (märgitud piletil) bussi, et jõuda enda poolt valitud sihtkohta. Ümberistumisega reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.
1.6. Edasi-tagasi reis on reis ühest linnast teise ja tagasi linna, kus kohast reis algas. Edasi-tagasi reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.

2. SÕIDUPILETID

2.1. Sõidupilet annab reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult sõidupiletil märgitud reisil ja kokkulepitud tingimustel.
2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks esitab reisija:
2.2.1. Eesti siseliinidel:
2.2.1.1. kehtiva sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul.
2.2.2. Lux Expressi rahvusvahelistel liinidel:
2.2.2.1. kehtiva reisidokumendi (kodakondsuse järgne ID kaart või pass).
2.3. Kui sõidupilet on ostetud soodustusega, peab reisija tõendama õigust valitud soodustusele. Vastasel juhul tuleb reisijal tasuda hinnavahe täishinna ja soodushinna vahel.
2.3.1.  Hinnavahet ei ole võimalik tasuda Vene Föderatsiooni territooriumil ja Vene numbrimärkidega bussides. Sellisel juhul tuleb tasuda hinnavahe, helistades Lux Expressi klienditeenindusse. Sõidupileti hinnale võivad lisanduda teenustasud.
2.4. Rahvusvahelistel liinidel ja Poola riigisiseste reiside korral on lubatud ainult nimelised sõidupiletid ja seda saab kasutada vaid reisija, kelle nimele sõidupilet on vormistatud.
2.5. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides Lux Express Grupi müügiesindustes, agentide esindustes, kodulehel www.luxexpress.eu ja kodulehel piletiostu kinnitamisel.
2.6. Lux Express Grupp müüb enda piletimüügieeskirjade alusel sõidupileteid ka oma partnerite reisidele ning sel juhul on Lux Express ise agendi rollis.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. internetist aadressil www.luxexpress.eu;
3.1.2. Lux Expressi müügiesindustes, kus võib lisanduda teenustasu;
3.1.3. agendi juures, kus sõidupileti hinnale võivad lisanduda agendipoolsed teenustasud;
3.1.4. vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis, välja arvatud Vene Föderatsiooni territooriumil ja Vene numbrimärkidega bussidest. Sõidupileti hind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses;
3.1.5. telefoni teel, kasutades ostuks oma krediitkaardi andmeid.
3.2. Sõidupileti ostmisel internetist on võimalik sõltuvalt riigist tasuda internetipanga vahendusel või krediitkaardiga ning vajalik on sõidupiletite kogumaksumuse kohene tasumine.
3.3. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt (erandid punktis 3.1.4.) on võimalik tasuda sularahas kohalikus valuutas või eurodes ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot või samas vääringus muu valuuta kupüüridega.
3.4. Sõidupileti ostmisel peab reisija vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg. Juhul kui reisija ostab sõidupileti reisile, mille kestel on vaja ületada Vene Föderatsiooni piir, peab reisija lisaks teatama järgmised andmed: sünniaeg, kodakondsus, sugu, isanimi (juhul kui isanimi on reisidokumendis), dokumendi tüüp, dokumendi number. Kõik andmed on nõutavad lähtudes Vene Föderatsiooni föderaalsest seadusest nr. 16-FS “Transpordi turvalisusest“.
3.5. Reisija peab sõidupileti ostmisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, s.h väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.6. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.6.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele reisijatele (nt noored, lapsed, eakad jne);
3.6.1.1. Lux Expressi rahvusvahelistel liinidel kehtivad järgnevad soodustused: lapsed kuni 7 a. (k. a.) -80%; lapsed kuni 16 a. (k. a.) -40%; noored kuni 26 a. (k. a.) -10%, eakad üle 60 a (k. a.) -10%. Nimetatud soodustused ei kehti Lux Express mugavusklassis.
3.6.1.2. Eesti siseliinidel kehtivad järgnevad soodustused: eelkooliealine laps -100%; laps kuni 16 a. (k. a.) -40%; eakas üle 60 a (k. a.) -40%; puudega laps kuni 16. a -100%; raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%; lemmiklooma soodustus -40%. Soodustus noortele kuni 26 a. (k.a.) on erinevatel liinidel erinev; LHV noortesoodustus -30%. Lux Express mugavusklassis eelmüügist ostetud sõidupiletite puhul ülalnimetatud soodustused ei kehti. Bussijuhilt sõidupiletit ostes kehtivad Lux Express mugavusklassis vaid järgmised soodustused: eelkooliealine laps -100% ning raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%.
3.6.2. erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele sõidupiletitele.

4. SÕIDUPILETI MUUTMINE

4.1. Rahvusvahelistel liinidel on sõidupileti muudatused võimalikud kuni reisi toimumise algusajani ainult juhul, kui soovitava muudatuse tõttu reisi marsruut ja vedaja ei muutu. Võimalik on muuta:
4.1.1. reisi toimumise kuupäeva ja kellaaega;
4.1.2. reisija ees- ja perenime;
4.1.3. istekoha numbrit ja klassi (mugavusklass ja standardklass).
4.2. Eesti siseriiklikel liinidel ei ole võimalik sõidupiletit muuta (erand: istekoha number ja klass). Soovi korral saab reisija originaalpileti tagastada (punkt 5.) ja osta uue sõidupileti.
4.3. Kuupäeva, kellaaja, istekoha ning ees- ja perekonnanime muudatusi saab teha:
4.3.1. Lux Expressi müügiesindustes;
4.3.2. Lux Expressi infotelefoni teel.
4.4. Sõidupiletil reisi toimumise kuupäeva ja/või kellaaja muutmisel Lux Expressi müügiesinduses või infotelefoni teel esimesel korral teenustasu ei rakendu. Iga järgmise korra eest rakendub teenustasu.
4.5. Agendi juures muudatuste tegemisel võib lisanduda agendi poolne teenustasu.
4.6. Sõidupileti muudatusi saab pileti omanik teha Lux Expressi müügiesindustes isikut tõendava dokumendi alusel; telefoni ja e-kirja teel pileti numbri või ostukorvi numbri ja Reisija nime alusel.
4.7. Sõidupileti muutmisel väljastatakse reisijale uus sõidupilet ning muudetud pilet ei ole originaalpilet (p. 1.2.). Sõidupileti muutmisel tuleb reisijal tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe juhul, kui uue sõidupileti hind müügisüsteemis muutmise hetkel on kallim.
4.8. Kui reisija soovitud uuel reisil on sõidupileti hind madalam kui esialgsel sõidupiletil, ei tagastata reisijale hinnavahet.
4.9. Kõikidel muudel juhtudel, kui punktis 4.1. toodud muudatused, tuleb reisijal osta uus sõidupilet.
4.10. Ümberistumisega reisil ei ole võimalik muuta vaid ühte osa sellest. Muuta on võimalik kogu ümberistumisega reisi.
4.10.1. Kuni ümberistumisega reisi/ edasi-tagasi reisi esimese väljumiseni on võimalik pileteid muuta (ainult rahvusvahelistel reisidel).
4.10.2. Ümberistumisega reisi piletit ei ole enam võimalik muuta, kui reis on juba alanud. Edasi-tagasi reisi puhul on peale esimest väljumist võimalik muuta tagasisõidu kuupäeva ja kellaaega. Reisija nime ei ole võimalik muuta, kui ümberistumisega reis või edasi-tagasi reis on juba alanud.
4.11. Ostetud piletil olevaid soodustusi ei ole võimalik muuta (ja sooduspiletit vahetada täishinnaga pileti vastu). Soodustused on loetletud punktis 3.6.1. Sellisel juhul on võimalik pilet tagastada (vt punkt 5.) ja osta õige soodustusega uus pilet.
4.12. Istekoha muutmisel teenustasu ei rakendu. Juhul kui muuta istme klassi (standardklass-> mugavusklass), tuleb tasuda hinnavahe.
4.13. Muudetud sõidupileteid ei saa tagastada (erand: istekoha numbri muutmisel on pilet endiselt tagastatav).

5. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE

5.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud:
5.1.1. Lux Expressi müügiesindustes;
5.1.2. autoriseeritud edasimüüjate juures;
5.1.3. Internetist aadressilt www.luxexpress.eu ostetud sõidupileteid saab tagastada, täites Lux Expressi kodulehel vastava veebivormi;
5.1.4. Telefoni teel ostetud sõidupiletite tagastamise avaldusi võetakse vastu ainult Lux Expressi müügiesindustes või Lux Expressi e-posti aadressil.
5.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse sõidupileteid tagasi järgnevalt:
5.2.1. kuni reisi esialgse väljumiseni tagastatakse 100% mugavusklassi sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud sõidupiletitelt arvestatakse vastavalt ostuvaluutale maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastatakse 100% standardklassi sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud sõidupiletitelt arvestatakse vastavalt ostuvaluutale maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;

5.2.3. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastatakse 50% standardklassi sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud sõidupiletitelt arvestatakse vastavalt ostuvaluutale maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.4. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud vähem kui 1 tund, standardklassi sõidupiletit tagasi ei osteta. Erandiks on:
5.2.4.1. Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Poola territooriumil Lux Express Grupi müügiesindusest ja/või agentide käest ostetud standardklassi sõidupiletid, mille maksumusest tagastatakse 50% kuni reisi esialgse väjumiseni. Sõidupiletite tagastamine on võimalik ostmise kohas vastava esinduse või esindaja tööajal. Sõidupileti tagastamisel arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.
5.2.4.2. Püsireisijale (t Lux Expressi kliendiprogramm) tagastatakse 100% standardklassi sõidupileti maksumusest kuni reisi algse väljumiseni. Sõidupileti tagastamisel arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.5. Ümberistumisega reisi / edasi-tagasi reisi puhul ei ole võimalik tagastada ainult ühte osa kogu reisist. Sellisel juhul on terve reis tühistatud ja terve reisi eest tagastatav summa arvutatakse vastavalt reisi esimese väljumiseni jäänud aja järgi (p. 5.2.1-5.2.4).
5.2.5.1. Kui mistahes osa ümberistumisega reisist/edasi- tagasi reisist on soodusklassi pilet, on kogu reis tagastamatu (vaata soodusklassi reegleid p.6).
5.2.6. Soodusklassi sõidupiletitele kehtivad tingimused on välja toodud punktis 6 – soodusklassi reeglid.
5.3. Lux Express Grupp ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata reisija enda poolt valesti vormistatud reisi (nt. vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms), puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, reisidokument, volitus vms) või reisija reisile hilinemise tõttu.
5.4. Vedaja tagastab reisijale sõidupileti maksumuse samale kontole, kust makse oli sooritatud.
5.4.1. Lux Express Grupi müügiesinduses või agendi juures sularahas makstud sõidupiletite tagastus tehakse sõidupiletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule volikirja alusel. Sularaha väljamaksete puhul on isikut tõendava dokumendi esitamine kohustuslik.
5.5. Reisija on kohustatud kandma sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.

6. SOODUSKLASSI REEGLID

6.1. Rahvusvaheliste liinide soodusklassi piletil on müügiesinduses või telefoni teel võimalik enne bussi väljumist muuta reisija ees- ja perekonnanime, reisi kuupäeva ja väljumisaega. Sellisel juhul tuleb tasuda esialgse ja uue sõidupileti hinnavahe. Vastavalt hinnakirjale võib lisanduda pileti muutmisel täiendav teenustasu.
6.2. Eesti siseliinidele ostetud sõidupileteid ei saa muuta (p. 4.2.).
6.3. Soodusklassi pileteid ei saa vahetada teiste soodusklassi piletite vastu.
6.4. Soodusklassi pileteid ei saa tagastada, välja arvatud Poola territooriumil agendi käest ostetud  soodusklassi pileteid (p. 6.7.).
6.5. Soodusklassi pileteid on vaid piiratud arvule istekohtadele väljumise kohta.
6.6. Sõidupiletil märgitud reisi lähtekoha muudatus on võimalik ainult sama linna piirides asuvate peatuste vahel, kui reisija on teavitanud Lux Expressi Grupi müügiesindust vähemalt 1 tund enne bussi väljumisaega.
6.7. Poola territooriumil agendi käest ostetud soodusklassi piletite tagastus toimub järgnevalt:
6.7.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastab vedaja 30% soodusklassi pileti maksumusest;
6.7.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastab vedaja 10% soodusklassi pileti maksumusest;
6.7.3. soodusklassi pileti tagastamisel võib lisanduda teenustasu vastavalt agendi hinnakirjale.