Janno Ritsberg näeb vastutuses võimalust

2 min

Palju räägitakse töötajatele arengu võimaldamisest ettevõte sees. Lux Express on üks neist, kes seda poliitikat päriselt ka rakendab. Janno, kes on meie vestluse ajal Lux Expressi tegevjuhina ametis olnud täpselt 23 päeva, on selle elav tõestus.

Tegelikult on Janno töötanud Lux Expressis ligi kaheksa aastat, alustades karjääri otse transpordi- ja logistikaõpingute koolipingist, kust liitus Lux Express Management Trainee noorteprogrammiga. Aastate jooksul on tema vastutus Lux Expressis järjepidevalt suurenenud, sh on tema koordineerida olnud Eesti baasi busside ja bussijuhtide töö. Ta on töötanud viis aastat Leedus ärijuhina ja seejärel suisa kogu Baltikumi ärijuhina. Nii on ta õppinud tundma ettevõtte hingeelu n-ö rohujuure tasandilt. Millega võiks üks tegevjuht veel paremini kvalifitseeruda?

Mis motiveerib sind järjepidevalt edasi pürgima?

Minu jaoks on motiveeriv luua väärtust. Midagi, mis oleks väärtus ka laiemale avalikkusele, mitte ainult minu enda jaoks. Alles seejärel tuleb isiklik rahaline kasu. Ma ei ole uusi väljakutseid võtnud vastu ootusega, et see on lävend millegi suurema juurde. Olen alati näinud väljakutses ja vastutuses võimalust, nii enesearengu mõttes kui ka võimalusena teha midagi, millel võiks olla mõju, mis ulatub minust kaugemale. Need väljakutsed ei ole olnud kerged. Vilniuses või Varssavis olin eemal oma perekonnast ja lähedastest. Olin võõras kultuuriruumis ega rääkinud kohalikku keelt, mis tegi alguses ka kolleegidega suhtlemise keeruliseks. Küll aga oli see periood oluline minu isikliku arengu jaoks. Õppisin palju iseenda võimekuse kohta ning arendasin oma mõtteviisi. Lisaks õppisin ära vene keele.

Õppisin hindama seda, mis meil on – siin ja praegu – ning teadvustan endale, et rohi ei ole mujal rohelisem. Võin veendunult ja tänulikkusega öelda, et Eestis on hea elada. Sellegipoolest soovitan kõigil välismaal käia või isegi elada, sest Eesti headuses on ikka hea ise veenduda. Võib vist öelda, et välismaal elatud aastad õpetasid mulle elu ja iseenda kohta nii mõndagi.

Mis aitab sul oma mõtteid sõeluda?

Mida pingelisem periood, seda enam planeerin teadlikult aega füüsilisele koormusele. Eestisse tagasi kolides hakkasin näiteks uuesti korvpalli mängima. Mõtteid aitab kindlasti sõeluda ka inspireeriva kirjanduse lugemine. Viimati loetud raamatud, mida julgeksin soovitada, on näiteks:

  • Kevin Kelly „The Inevitable“ – raamat, mis loob tänastele tendentsidele tuginedes ettekujutuse, missugune on maailm 30 aasta pärast.
  • Jocko Willink, Leif Babin „Ülim vastutus“ – endised mereväe eriüksuslased tutvustavad ebaõnnestumist ja otse lahinguväljal saadud juhtimisvõtteid, mida saab ka ettevõtluses rakendada.
  • Carol S. Dweck „Mõtteviis“ – psühholoogiline teos, mis illustreerib mõtteviisi tohutut jõudu.

Millisel suunal püüad Lux Expressi oma valitsemisajal hoida?

Kindlasti paeluvad mind arendustegevused, mida sütitab omajagu ka tervislik konkurents. Varasemalt on minul lasunud vastutus olnud operatiivsem. Nüüd on see terviklikum ja ärilisem. Praegu on Lux Express oma valdkonna eestvedaja kogu tegutsemisregioonis. Selle eelduseks on hästitoimiv ning tugev meeskond ja hea sisekliima. Bussijuhtide ja klienditeenindajate töö on meie ettevõtte alustala ning on väga vastutusrikas, sest just nemad on vahetus kontaktis klientidega. Ettevõtte nägemus ei ole lihtsalt reisijate punktist A punkti B vedamine, vaid pakkuda kliendile head emotsiooni, mis käib teenusega kaasas. Suhe tööandjaga on aga alati vastastikune. Usun, et suhtumine klientidesse peegeldab organisatsiooni sisekliimat. Seetõttu on minu prioriteet säilitada ka praegune vastutulelik, paindlik ja kolleegide suhtes lugupidav keskkond.

Intervjueeris Kadri Eisenschmidt

Copied