Kup

Zmiana czasu z letniego na zimowy

22.10.2015

Drodzy Pasażerowie, 

Inofrmujemy, iż w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, dnia 25.10.2015 wystąpią następujące zmiany w rozkładzie jazdy:
-kurs z Krakowa do Budapesztu odbędzie się o godz. 03:15 (czasu zimowego);
-
kurs Warszawa-Kraków z godz. 23:35 będzie u celu o godz. 03:00 (czasu zimowego);
-k
ursy Warszawa-Rzeszów oraz Rzeszów-Warszawa z godz. 00:01, na miejscu będą o godz. 04:00 (czasu zimowego).

Ze wszystkimi pasażerami dotkniętymi zmianą skontaktują się nasi konsultanci.

Zespół Lux Express