Kup

Regulamin sprzedaży biletów

Obowiązuje od 20 stycznia 2016 roku.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

1. DEFINICJE
1.1 Przy dokonywaniu rezerwacji i zakupu usługi przewozu (dalej – Biletu), Klient (dalej – Pasażer) zawiera z dostawcą usługi przewozu, AS LUX EXPRESS ESTONIA, EESTI BUSS OÜ, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO „EVROLAINS (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O (dalej – Lux Express lub Przewoźnik), umowę przewozu (dalej – Podróży).
1.2. Oryginalny bilet - stanowi dowód zawarcia między Pasażerem i Przewoźnikiem umowy wstępnej, przed dokonaniem wszelkich ewentualnych zmian.
1.3. Oryginalną datą Podróży jest uzgodniona między Pasażerem i Przewoźnikiem data, wskazana w treści oryginalnego biletu, przed dokonaniem wszelkich ewentualnych zmian.
1.4. Autoryzowany dystrybutor (dalej – Agent), osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która jest uprawniona przez Przewoźnika do sprzedaży, zmiany i zwrotu biletów na podstawie obowiązującego Regulaminu sprzedaży biletów Lux Express.

2. BILETY
2.1. Bilet uprawnia Pasażera do korzystania ze środków transportu oraz z produktów i usług oferowanych przez Przewoźnika, jedynie na trasie określonej w treści biletu oraz na omówionych warunkach.
2.2. Pasażer powinien udowodnić prawo do podróży podczas odprawy biletowej. W tym celu Pasażer powinien okazać:
- Ważny wydrukowany lub elektroniczny bilet
- Ważny dokument uprawniający do podróży lub dokument tożsamości na trasach krajowych (jeżeli podczas zakupu biletu podanie nazwiska było konieczne)

2.3. Przy odprawie na trasach międzynarodowych Lux Express oraz Simple Express konieczne jest jedynie okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do podróży (paszport lub dowód osobisty).
2.4. Na trasach międzynarodowych oraz polskich trasach krajowych są honorowane tylko imienne bilety. Imienny bilet może być użyty tylko przez osobę, która figuruje na bilecie.
2.5. Dokonując płatności za bilet, Pasażer potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki sprzedaży biletów oraz zasady przewozu pasażerów i bagażu, które są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Lux Express (punkt 4.1), u autoryzowanych dystrybutorów – Agentów oraz na stronach internetowych
www.luxexpress.eu
2.6. Lux Express Group sprzedaje bilety swoich partnerów na podstawie Regulaminu Sprzedaży Biletów, w takim przypadku sam jest Agentem.

3. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW
3.1. Bilet można nabyć:
3.1.1. Przez Internet, wchodząc na stronę 
www.luxexpress.eu
3.1.2. W Biurach Obsługi Klienta Lux Express Group (lista w punkcie 4.1)
3.1.3. U autoryzowanego dystrybutora, który zastrzega sobie prawo dodania do ceny biletu dodatkowej opłaty za usługi agencji.

3.1.4. Bilet można nabyć u kierowcy przed odjazdem autokaru, pod warunkiem, że są w nim wolne miejsca. (oprócz terytorium Federeacji Rosyjskiej). Cena biletu przy zakupie u kierowcy może być wyższa niż przy zakupie przez Internet lub w Biurach Obsługi Klienta.
3.1.5 Przez infolinię Lux Express za pomocą karty kredytowej.
3.2. Przy zakupie biletu przez Internet, płatności można dokonać korzystając z bankowości elektronicznej lub kartą kredytową. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie całej ceny biletu.
3.3. Przy zakupie biletu u kierowcy możliwe jest rozliczenie gotówkowe (w walucie lokalnej, Euro), w odpowiednio oznakowanych autokarach – kartą płatniczą. Przy rozliczeniu gotówkowym Pasażer zobowiązany jest do dokonania płatności banknotami o wartości nie przekraczającej 50 EUR lub ekwiwalentu danej kwoty w walucie lokalnej.
3.3.1.Przy zakupie biletu na polskich trasach krajowych u kierowcy możliwe jest rozliczenie gotówkowe w PLN.
3.4. Przy zakupie biletu Pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia poprawności danych, tj. daty, godziny odjazdu i przyjazdu, trasy, liczby pasażerów, zgodności ceny biletu z zapłaconą kwotą. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie, dotyczące danych i operacji gotówkowych, nie będą uznawane.
3.5. Przy zakupie biletu Pasażer zobowiązany jest do podania na polecenie Przewoźnika następujących danych: imienia/nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, terminu planowanej podróży, miejsca odjazdu i przyjazdu oraz godziny odjazdu. Jeżeli podróż obejmuje przekroczenie granicy rosyjskiej, Pasażer podczas zakupu biletu jest zobowiązany do podania: daty urodzin, obywatelstwa, płci, imienia ojca, numeru paszportu ("Ustawa o bezpieczeństwie w transporcie", nr 16 Federacji Rosyjskiej).
3.6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo stosowania według własnego uznania:
3.6.1. różnych dodatkowych zniżek dla Pasażerów spełniających określone warunki (np., dzieci, młodzież, seniorzy/emeryci i in.);
3.6.1.1. Na polskich trasach krajowych obowiązują następujące zniżki: dzieci do ukończenia 7 r.ż. – 80%, dzieci do ukończenia 16 r.ż. – 40%, młodzież do ukończenia 26 r.ż. - 10%, osoby powyżej 60 r.ż. – 40%.
3.6.2. różnych zniżek za przejazd na poszczególnych trasach;
3.6.3. różnych cen przy zakupie biletów przez Internet, w Biurach Obsługi Klienta i/lub u kierowcy autokaru.

4. ZWROT BILETU
4.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie w miejscu, w którym został nabyty:
4.1.1. w Biurach Obsługi Klienta Lux Express:
4.1.1.1. w Estonii: AS Lux Express Estonia, Tallinn, Lastekodu 46; e-mail: 
info.ee@luxexpress.eu 4.1.1.2. na Łotwie: SIA Lux Express Latvia, Ryga, Pragas iela 1; e-mail: info.lv@luxexpress.eu
4.1.1.3. na Litwie: UAB Lux Express Lithuania, Wilno, Sodų 22; e-mail: info.lt.@luxexpress.eu; Saltoniškių 9 (centrum handlowe „Panorama“); e-mail: info.lt@luxexpress.eu
4.1.1.4. w Rosji: ZAO “Evrolains”, Petersburg, 1985098 St Peterburg Mitrofanjevskoe Szosse 2-1; e-mail: info.ru@luxexpress.eu 
4.1.2. U autoryzowanych dystrybutorów.
4.1.3 Bilety zakupione na stronie
www.luxexpress.eu  mogą zostać zwrócone poprzez wypełnienie odpowiedzniego formularza w systemie sprzedaży.
4.1.4. Aby zwrócić bilet zakupiony przez infolinię należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta mailowo bądź telefonicznie (patrz punkt 4.1.1.).
4.2 W przypadku rezygnacji przez pasażera z podróży zasady zwrotu są następujące:
4.2.1 Zwrot  biletu zgłoszony ponad 24 godziny przed oryginalną datą podróży wynosi 100%.  Jeżeli zgłoszenie zwrotu biletu zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group lub na stronie www.luxexpress.eu usługa zwrotu biletu podlega opłacie w wysokości 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK
4.2.1.1. Zwrot biletu promocyjnego na wszystkie trasy krajowe i międzynarodowe realizowane przez Lux Express Polska Sp. z o.o., zgłoszony ponad 24 godziny przed oryginalną datą podróży wynosi 30%.  Jeżeli zgłoszenie zwrotu biletu zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group lub na stronie www.luxexpress.eu usługa zwrotu biletu podlega opłacie w wysokości 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK
4.2.2  W przypadku, kiedy wniosek refundacji biletu został zgłoszony mniej niż 24 godziny, ale ponad 1 godzinę przed oryginalną datą podróży, Przewoźnik zobowiązuje się do zwrotu w wysokości 50% całkowitej ceny biletu. Jeżeli zgłoszenie zwrotu biletu zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group lub na stronie www.luxexpress.eu usługa zwrotu biletu podlega opłacie w wysokości 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK
4.2.2.1.W przypadku refundacji biletu promocyjnego na polskie trasy krajowe zgłoszonej mniej niż 24 godziny, ale ponad 1 godzinę przed oryginalną datą podróży, Przewoźnik zobowiązuje się do zwrotu w wysokości 10% całkowitej ceny biletu. Jeżeli zgłoszenie zwrotu biletu zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group lub na stronie www.luxexpress.eu usługa zwrotu biletu podlega opłacie w wysokości 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK
4.2.3. Gdy do oryginalnej daty podróży pozostało mniej niż 1 godzina, bilet nie podlega zwrotowi
4.2.4. Jeżeli bilet został nabyty na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi lub Polski w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group i/lub u Agenta, zwrot biletu przyjmowany jest do daty oryginalnej podróży i wynosi 50% ceny. Zwroty przyjmowane są w miejscach zakupu biletów, w godzinach pracy kas biletowych lub przedstawicielstw handlowych.
4.3. Lux Express nie zwraca pieniędzy za bilet w przypadku nieskorzystania z podróży w wyniku nieprawidłowości popełnionych przez Pasażera (np. błędna trasa, data, godzina, upoważnienie i in.) lub nieposiadania niezbędnych dokumentów (np. ubezpieczenia, wizy, dokumentu podróży i in.).
4.4. Pieniądze zapłacone za bilet podlegają zwrotowi w gotówce osobie wskazanej w treści biletu lub osobie posiadającej pisemne pełnomocnictwo, w oparciu o okazany dokument i/lub upoważnienie. Płatności internetowe oraz za pomocą karty kredytowej podlegają zwrotowi na ten sam rachunek, z którego dokonano płatności.
4.5. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd.

 

5. ZMIANA BILETU
5.1. Zmiany biletów na trasach międzynardowych  możliwe są wyłącznie przed odjazdem autokaru i wyłącznie w przypadku, jeżeli w jej wyniku nie ulegnie zmianie Trasa, Przewoźnik.
5.1.1. Na trasach krajowych nie ma możliwości dokonywania zmian na biletach. W przypadku, takiej konieczności, bilet oryginalny jest zwracany zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży po czym Pasażerowi sprzedawany jest nowy bilet.  
5.2. Możliwa jest zmiana imienia i nazwiska Pasażera na bilecie.
5.3. Możliwa jest zmiana daty i godziny podróży na bilecie.
5.4. Dokonanie zmiany daty i godziny odjazdu, imienia i nazwiska Pasażera możliwe jest w agencjach sprzedaży biletów Lux Express (punkt 4.1.1) lub przez infolinię Lux Express. U autoryzowanych dystrybutorów dokonanie zmian możliwe jest wyłącznie w przypadku zakupu biletu w danym miejscu. Przy zmianie biletu w agencjach sprzedaży Lux Express oraz u autoryzowanych dystrybutorów, do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5.5. Posiadacz biletu może dokonać jego zmiany w agencjach sprzedaży Lux Express po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, przez telefon i adres e-mail na podstawie numeru rezerwacji, numeru biletu oraz imienia i nazwiska Pasażera.
5.6. Przy zmianie biletu Pasażer jest zobowiązany do zapłaty różnicy w cenie, jeżeli nowy Bilet jest droższy.
5.7. W przypadku, jeżeli cena nowego Biletu jest niższa niż wskazana na oryginalnym Bilecie, różnica cen nie podlega wyrównaniu.
5.8. W celu dokonania innych zmian na Bilecie, Pasażer jest zobowiązany do nabycia nowego Biletu.

6. WARUNKI PROMOCJI
6.1. Imię i nazwisko, data odjazdu oraz godzina mogą zostać zmienione w Biurze Obsługi Klienta przed odjazdem; w takim wypadku należy uiścić różnicę w cenie do biletu standardowego. Do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6.2. Bilety nabyte w kampanii promocyjnej nie są wymienialne na bilety objęte innymi promocjami.
6.3. Bilety na trasach międzynarodowych są bezzwrotne. Na polskich trasach krajowych bilety mogą być zwracane zgodnie z punktem 4.2.1.1. i 4.2.2.1
6.4. Liczba biletów objętych promocją jest ograniczona.
6.5. Przystanek docelowy zaznaczony na bilecie może być zmieniony na inny przystanek, tylko w tym samym mieście. Zmiany mogą być dokonane, jeżeli Pasażer poinformuje Biuro Obsługi Klienta Lux Express Group co najmniej 1 godzinę przed odjazdem.

REGULAMIN PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

1. DEFINICJE
1.1. Przy dokonywaniu rezerwacji i zakupu usługi przewozu (dalej – Biletu), Klient (dalej – Pasażer) zawiera z dostawcą usługi przewozu, AS LUX EXPRESS ESTONIA, EESTI BUSS OÜ, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO EVROLAINS (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (dalej – Lux Express Group lub Przewoźnik), umowę przewozu (dalej – Podróży).
1.2. Autoryzowany dystrybutor (dalej – Agent).

2. PRZEWÓZ ORAZ PRZECHOWYWANIE BAGAŻU I BAGAŻU PODRĘCZNEGO
2.1. Pasażer ma prawo zabrania na pokład autokaru jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze nie większej niż 5 kg oraz maksymalnych wymiarach 45 × 35 × 20 cm (długość – szerokość – wysokość).
2.2. Odpowiedzialność za bagaż podręczny i rzeczy osobiste znajdujące się na pokładzie autokaru ponosi sam Pasażer. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawione w autokarze przedmioty lub bagaż oraz nie gwarantuje ich zwrotu. Znalezione w autokarze nieoznakowane rzeczy osobiste, takie jak: telefony, książki, rękawice i inne, pod warunkiem istnienia możliwości, są przekazywane lokalnemu Biurowi Obsługi Klienta Lux Express Group. Przekazane rzeczy osobiste są przechowywane w lokalnym biurze Obsługi Klienta Lux Express Group przez okres 30 dni. Ich odebranie możliwe jest w godzinach pracy agencji sprzedaży biletów Lux Express. Wszelkie rzeczy, wliczając bagaż, których zawartości nie można określić bez otwierania, są przekazywane służbie ochrony dworca autobusowego lub lokalnej jednostce policji.
2.3. Poza bagażem podręcznym Pasażer dodatkowo ma prawo do nieodpłatnego przewozu w luku bagażowym autokaru jednej sztuki bagażu (np., torby podróżnej lub walizki) o wadze nie większej niż 30 kg oraz maksymalnych wymiarach 70 × 30 × 55 cm (długość – szerokość – wysokość). Umieszczenie bagażu w luku bagażowym autokaru, jak też wyjęcie z niego i przekazanie Pasażerowi należy do funkcji kierowcy.
2.3.1. W przypadku istnienia w luku bagażowym wolnych miejsc, za zgodą załogi autokaru, Pasażer ma prawo do przewozu większej ilości sztuk bagażu niż ustalono (np., torby podróżnej lub walizki). O możliwości przewozu przez Pasażera w luku bagażowych większej ilości sztuk bagażu decyduje kierowca autokaru w zależności od sytuacji. Pasażer nie ma obowiązku dokonywania za to dodatkowej opłaty.
2.4. Jeżeli bagaż Pasażera jest uszkodzony, zdeformowany lub ma inne wady, które mogłyby stanowić podstawę do wysunięcia wobec załogi autokaru roszczeń, przed umieszczeniem bagażu w luku bagażowym, wadę należy udokumentować w protokole sporządzonym w dowolnej formie.
2.5. Bagaż Pasażera umieszczany w luku bagażowym autokaru, zostaje oznaczony nalepką z numerem, składającą się z dwóch części, jedna zostanie przytwierdzona do bagażu a druga wręczona Pasażerowi. Wydanie bagażu następuje wyłącznie po okazaniu numeru na nalepce, umieszczonej na bilecie.
2.5.1. Bagaż Pasażera na trasach wewnątrzkrajowych nie jest oznaczany nalepkami z numerami.
2.6.Zakazuje się przewozu w luku bagażowym autokaru bagażu, nienależącego do żadnego z Pasażerów.
2.7 W luku bagażowym autokaru istnieje możliwość przewozu roweru, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca. O możliwości umieszczenia roweru w luku bagażowym decyduje kierowca w zależności od sytuacji, przed rozpoczęciem podróży. Przed umieszczeniem roweru w luku bagażowym wymagane jest zdjęcie przedniego koła roweru. Przednie koło i rower powinny zostać zapakowane osobno. Jeżeli rower pasażera nie mieści się w luku bagażowym, kierowca autokaru na bilecie dokona odpowiedniego oznaczenia w dowolnej formie. Przy zwrocie biletu będą obowiązywać postanowienia punktu 4 regulaminu sprzedaży biletów Lux Express Group, za wyjątkiem biletów odpowiednio oznaczonych przez kierowcę, których zmiana będzie możliwa niezwłocznie po wyruszeniu autokaru w trasę.
2.8. W autokarach Lux Express Group zakazuje się przewozu materiałów promieniotwórczych, wybuchowych, trujących, żrących, palnych, wydających silny zapach oraz rzeczy jak i niewłaściwie zapakowanych bagaży, które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia lub zniszczenia luku bagażowego autokaru.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
3. Pasażer ma prawo do:
3.1.1. otrzymania usługi przewozu, zgodnie z dokonaną opłatą;
3.1.2. otrzymania zniżki ustawowej lub określonej na podstawie ustawy;
3.1.3. przewozu bagażu zgodnie z ustalonym trybem;
3.1.4. niewidomy Pasażer jest uprawniony do nieodpłatnego zabrania ze sobą psa przewodnika. W takim przypadku konieczne jest zarejestrowanie oddzielnego biletu dla psa. Pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentów niezbędnych do wwozu i wywozu z kraju psa przewodnika. Lux Express Group nie dokonuje zwrotu pieniędzy za bilet, jeżeli podróż nie odbyła się w wyniku nieprawidłowości w dokumentach lub ich braku.
3.2. Pasażer ma obowiązek:
3.2.1. do posiadania ze sobą papierowej lub elektronicznej wersji biletu, ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego), potwierdzającego prawo do odbycia podróży, który należy okazać kierowcy przed wejściem do autokaru;
3.2.1.1. okazanie podczas wsiadania do autokaru wyłącznie ważnego dokumentu tożsamości, nie zaś biletu możliwe jest wyłącznie w autokarach Lux Express.
3.2.2. w przypadku nieposiadania biletu (papierowego lub elektronicznego), Pasażer zobowiązany jest do jego nabycia u kierowcy autokaru;
3.2.3. okazania biletu lub dowolnego innego dokumentu, uprawniającego do odbycia podróży na konkretnej trasie, wszystkim służbom kontrolnym;
3.2.4. posiadania ważnego dokumentu tożsamości –paszportu lub dowodu osobistego (obywatele państw członkowskich UE są uprawnieni do podróżowania po krajach Unii Europejskiej z ważnym dowodem osobistym, wydanym na terytorium ich kraju), wizy lub innych dokumentów, niezbędnych przy przekraczaniu granicy;
3.2.5. zapewnienia, by przewożony bagaż podręczny lub rzeczy nie stanowiły zagrożenia i nie przeszkadzały pozostałym pasażerom.
3.2.6. wsiadania do autokaru na przystankach pośrednich nie później niż wskazano w rozkładzie jazdy lub po ogłoszeniu przez kierowcę przez mikrofon godziny odjazdu w przypadku dodatkowego postoju;
3.3. Pasażerowi zakazuje się:
3.3.1. jazdy w stanie nietrzeźwości, w zanieczyszczonym ubraniu, palenia, pić alkohol lub przeszkadzania pozostałym pasażerom;
3.3.2. otwierania lub zamykania okien i lufcików bez zezwolenia kierowcy;
3.3.3. przeszkadzania w zamykaniu i otwieraniu drzwi, ograniczania pola widzenia kierowcy;
3.3.4. przeszkadzania kierowcy i funkcjonariuszom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli;
3.3.5. niszczenia wyposażenia autokaru, zanieczyszczania jego pokładu;
3.3.6. powodowania zagrożenia dla siebie i pozostałych pasażerów;
3.3.7. korzystania z toalety w autokarze w przypadku, gdy Pasażer otrzymywał leczenie radioaktywne co najmniej 10 dni przed podróżą (w razie potrzeby Kierowca na prośbę Pasażera uwzględni dodatkowy postój);
3.3.8. ignorowania lub łamania wszystkich pozostałych określonych w niniejszym regulaminie wymagań;
3.4. Zakazuje się przekazywania biletu na przechowanie kierowcy autokaru, za wyjątkiem przypadków, gdy bilet został nabyty w innym systemie sprzedaży w jednym egzemplarzu.
3.5. Zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wszyscy Pasażerowie zobowiązani są podczas podróży mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
4.1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia i odstępstwa od rozkładu jazdy, jeżeli powstały one w wyniku wystąpienia okoliczności siły wyższej (wliczając, ale nie ograniczając się do: niepomyślnych warunków atmosferycznych, zagęszczenia na drogach, naprawiania dróg, działalności organów państwowych, kolejek przygranicznych, kontroli celnej i paszportowej i in.), także w wyniku działań samych Pasażerów, przeszkadzających Przewoźnikowi w wykonywaniu pracy, także z innych przyczyn, których Przewoźnik, niezależnie od wysiłków, nie mógł przewidzieć ani uniknąć.
4.2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę doznaną przez Pasażera i nieotrzymany zysk w wyniku nieprzybycia autokaru na czas do punktu docelowego z powodu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności.
4.3 Pasażer, który nabył bilet na przejazd autokarem Lux Express Group i nie przybył na czas na stanowisko odpraw, nie ma prawa do przejazdu na tym samym bilecie innym autokarem Lux Express Group. Pieniądze za niewykorzystany bilet nie podlegają zwrotowi.
4.4. Jeżeli Pasażer nie wsiada na pokład autokaru na wskazanym w treści biletu przystanku, Przewoźnik ma prawo sprzedaży danego miejsca siedzącego innemu pasażerowi.
4.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zawartość bagażu umieszczonego w luku bagażowym autokaru i bezpieczeństwo danej zawartości, także za stan i zniknięcie wartościowych przedmiotów (biżuterii, sprzętu fotograficznego i wideo, pieniędzy, czeków bankowych, papierów wartościowych, kruchych przedmiotów i in.) znajdujących się w bagażu Pasażera
4.6.Jeżeli bagaż (torba podróżna lub walizka), który był umieszkony w luku bagażowym zostanie uszkodzony z winy Przewoźnika, wyrównaniu będzie podlegać szkoda w wysokości do 200 EUR lub odpowiednia kwota w walucie lokalnej. Straty powyżej 200 EUR wyrówna firma ubezpieczeniowa pod warunkiem posiadania przez Pasażera ubezpieczenia.
4.7. Jeżeli z winy Przewoźnika autokar nie wyjeżdża na trasę lub podróż została przerwana w wyniku usterki technicznej, Przewoźnik zobowiązuje się do jak najszybszego zastąpienia go innym autokarem. Ponadto, Przewoźnik zapewnia, że:
4.7.1. jeżeli z wymienionych w danym punkcie przyczyn wyjazd lub przyjazd do miejsca docelowego opóźni się o co najmniej 2 godziny, po złożeniu przez Pasażera oświadczenia, nastąpi zwrot 50% ceny biletu;
4.7.2. jeżeli z wymienionych w danym punkcie przyczyn przybycie do miejsca docelowego opóźni się o co najmniej 5 godzin, po złożeniu przez Pasażera oświadczenia, nastąpi zwrot 100% ceny biletu.
4.8. Jeżeli autokar nie wyjedzie na trasę z winy Przewoźnika, na życzenie Pasażera, nastąpi zwrot 100% wartości biletu.
4.9. Przewoźnik ma prawo odstąpienia od umowy przewozu zawartej z Pasażerem i niezwracania pieniędzy za niewykorzystany bilet, jeżeli Pasażer:
4.9.1. nie ma dokumentu uprawniającego do przejazdu w momencie wsiadania do autokaru na trasach międzynarodowych;
4.9.2. imię i nazwisko Pasażera w treści biletu nie zgadzają się z danymi dokumentu tożsamości;
4.9.3. w razie nieprzybycia na wskazany w treści biletu przystanek o określonej godzinie, za wyjątkiem przypadków, gdy Biuro obsługi Klienta Lux Express Group o zmianach zostało poinformowane na co najmniej godzinę przed odjazdem autokaru.
4.9.4. nie wsiadł do autokaru na przystanku, wskazanym w treści biletu Pasażera lub na dodatkowych przystankach na trasie autokaru w ustalonych godzinach odjazdu.
4.9.5. jest w stanie nietrzeźwości;
4.9.6. stanowi zagrożenie lub przeszkadza pozostałym pasażerom;
4.9.7. w inny sposób przeszkadza Przewoźnikowi w wykonywaniu pracy i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4.9.8. okazuje dokumenty nieuprawniające do przekroczenia granicy lub nieposiada ich w ogóle.
4.10. Jeżeli podczas kontroli funkcjonariusze zarzucą Pasażerowi brak ważnej wizy, paszportu, ubezpieczenia lub przewóz nielegalnych towarów, załoga autokaru będzie miała prawo wysadzenia Pasażera na granicy lub w najbliżej położonej zamieszkałej miejscowości lub postąpienia z nim zgodnie z wytycznymi funkcjonariuszy. W takim przypadku pieniądze za bilet nie podlegają zwrotowi.
4.11. Skargi dotyczące działań Przewoźnika będą przyjmowane wyłącznie w przypadku, jeżeli zostaną złożone nie później niż w terminie 3 miesiące po podróży. Lux Express Group zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi dotyczącej autokarów i działań kierowców Lux Express Group najpóźniej w terminie 1 miesiąc od dnia otrzymania.
4.12. Lux Express Group w swoich Biurach Obsługi Klienta przyjmuje również skargi, związane z działaniami przewoźników, których bilety sprzedaje oraz których reprezentuje jako Agent. Takie skargi w terminie 2 dni są przekazywane konkretnym przewoźnikom. Odpowiedzi na nie udziela przewoźnik, nie zaś Lux Express Group.
4.13.Przewoźnik zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w rozkładzie jazdy autokarów, cennikach oraz niniejszym regulaminie przewozu pasażerów i bagażu. W przypadku posiadania przez Pasażera biletu na wyjazd, który został odwołany lub zmieniono godzinę, Przewoźnik dokona zwrotu pieniędzy za bilet lub zaproponuje przejazd w innym terminie, dogodnym dla Pasażera.

5. POZOSTAŁE WYMAGANIA WOBEC PASAŻERA
5.1. Zakazuje się przewozu zwierząt domowych na trasach międzynarodowych oraz trasach krajowych w Polsce. W wyjątkowym trybie niewidoma osoba jest uprawniona do zabrania ze sobą psa przewodnika, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym Przewoźnika. Przewóz psa przewodnika jest nieodpłatny.
5.2. W przypadku ujawnienia obecności na pokładzie zwierzęcia po wyruszeniu autokaru w trasę, Przewoźnik będzie miał prawo wysadzenia pasażera na najbliższym ustalonym przystanku.
5.3. Na etońskich trasach krajowych dopuszcza się przewóz małych, domowych zwierząt lub ptaków w specjalnie do tego przeznaczonych klatkach w przypadku zakupu dodatkowego biletu na ich transport.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LUX EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Lux Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala następujący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

 3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Lux Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 5. tryb postępowania reklamacyjnego.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

 1. Lux Express lub Przewoźnik lub Usługodawca - Lux Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, z adresem: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43/2, Warszawa 00-347, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS numer 0000400095, REGON: 145853279, NIP: 5252520115, kapitał zakładowy 50 000 złotych;

 2. Usługobiorca – każda osoba korzystająca z Usług określonych w niniejszym Regulaminie;

 3. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z usługi przewozu przez Pasażera, w określonym terminie, na określonej trasie oraz za określoną cenę, zakupiony przez Usługobiorcę przez Serwis albo Infolinię Lux Express i dostarczany pocztą elektroniczną do Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail;

 4. Serwis – aplikacja dostępna na stronie www.luxexpress.eu, za pomocą której Klient może nabyć Bilet;

 5. Infolinia Lux Express – serwis telefoniczny dostępny pod numerem 22 209-50-59;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lux Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Lux Express, określone w pkt 2 Regulaminu.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umożliwienie przez Usługodawcę Usługobiorcom nabywania Biletów za pośrednictwem Serwisu albo Infolinii Lux Express, jak również przyjmowanie przez Usługodawcę wniosków o zwrot ceny za Bilet zakupiony przez Serwis albo Infolinię Lux Express oraz przyjmowanie skarg lub reklamacji na Przewoźnika, a także przesyłanie Biletów w wiadomości e-mail, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odbywa się na mocy umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą oraz na podstawie Regulaminu.

PROCEDURA ZAKUPU BILETU PRZEZ SERWIS ORAZ INFOLINIĘ LUX EXPRESS

 1. W celu dokonania zakupu Biletu poprzez Serwis, Usługobiorca zobowiązany jest wejść na stronę www.luxexpress.eu oraz zapoznać się z Regulaminem. Usługobiorca dokonuje wyboru miejsca odjazdu oraz przyjazdu, terminu planowej podróży oraz ilości miejsc. Spośród możliwych do wyboru opcji podróży, Usługobiorca może dokonać wyboru jednej opcji i kliknąć przycisk „Kup“. Po kliknięciu przycisku „Kup“ Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę, na której znajduje się formularz rejestracyjny. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz, w przypadku zakupu biletu ze zniżką daty urodzenia. Po wypełnieniu forumularza rejestracyjnego Usługobiorca dokonuje wyboru metody płatności (przelew bankowy albo karta kredytowa). Usługodawca po otrzymaniu płatności za Bilet prześle do Usługobiorcy Bilet w formie elektronicznego pliku .pdf.

 2. W celu dokonania zakupu Biletu poprzez Infolinię Lux Express Usługobiorca zobowiązany jest do połączenia się z numerem +48 22 209-50-59. Następnie należy podać wyborane miejsca odjazdu oraz przyjazdu, termin planowej podróży oraz ilość miejsc. Następnie należy podać pracownikowi infolinii dane karty kredytowej (imię i nazwisko właściciela, numer karty, termin ważności karty, kod CVV). Usługodawca po otrzymaniu płatności za Bilet prześle do Usługobiorcy Bilet w formie elektronicznego pliku .pdf.

 3. Przy zakupie Biletu Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia poprawności danych zamieszczonych na Bilecie, tj. daty podróży, godziny odjazdu i przyjazdu, trasy, liczby pasażerów, zgodności ceny Biletu z zapłaconą kwotą.

 4. Po nabyciu Biletu dochodzi do zawarcia umowy przewozu, której warunki reguluje regulamin przewozu osób i rzeczy oraz sprzedaży biletów dostępny pod adresem www.luxexpress.eu/pl.

ZMIANA, ZWROT BILETU

 1. Zasady dotyczące zmiany i zwrotu Biletu, w tym odstąpienia od umowy przewozu, uregulowane są w regulaminie przewozu osób i rzeczy oraz sprzedaży biletów Lux Express dostępnym pod adresem www.luxexpress.eu/pl.

 2. W przypadku Biletów zakupionych przez Internet albo infolinię Lux Express, Usługobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za Bilet poprzez wypełnienie formularza  na stronach www.luxexpress.eu lub www.simpleexpress.eu.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ LUX EXPRESS

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez połączenie ze stroną o adresie www.luxexpress.eu i wymaga posiadania przez Usługobiorcę wyposażenia technicznego pozwalającego na dostęp do Internetu, w tym oprogramowania umożliwiającego czytanie plików .pdf. Konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer 8.0, Chrome 6.0, Mozilla 5.0 lub nowszych. Dodatkowo korzystanie z dostępnych w Serwisie aplikacji może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji Cookies.

 2. Dla usprawnienia serwisu Usługodawca używa tzw. cookies (ciasteczek). Cookies są używane w celu uzyskania danych statystycznych oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usług.

 3. Korzystanie z Serwisu oraz z Infolinii Lux Express wymaga posiadania aktualnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Korzystanie z Infolinii Lux Express odbywa się przy użyciu telefonu. W celu skorzystania z Infolinii Lux Express wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.

 5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogącym wprowadzić w błąd.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy obejmujących swoim zakresem następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, jest Przewoźnik.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przewoźnika w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz umowy przewozu.

 3. Dane osobowe są podawane dobrowolnie.

 4. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również do ich poprawiania i uzupełniania bądź usunięcia.

 5. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych będzie się odbywać przy zachowaniu zasad określonych przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca jest podmiotem uprawnionym do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną – poprzez wysłanie reklamacji na adres info.pl@luxexpress.eu.

 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (w tym dane kontaktowe) oraz opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.

 4. Reklamacje mogą być składane w terminie 90 dni roboczych od chwili zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.