luxexpress, site logo

W czym możemy pomóc?

Powrót

Podróżowanie z nieletnimi

Trasy krajowe w Estonii

 

Podróżując na trasach krajowych w Estonii, osoba niepełnoletnia (w wieku 0-7 lat) musi mieć opiekuna. Małoletni w wieku co najmniej 8 lat może podróżować bez opiekuna/rodziców, jeśli rodzice dziecka są świadomi jego lokalizacji i dziecko ma możliwość skontaktowania się z rodzicami. Opiekun prawny jest odpowiedzialny za małoletnie dziecko! Na trasach krajowych w Estonii opiekunem małoletniego może być jego co najmniej 10-letni członek rodziny lub co najmniej 18-letni opiekun (niebędący członkiem rodziny).

Planując podróż dla osoby niepełnoletniej, należy uwzględnić ustawę o ochronie dzieci, która stanowi, że osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać w miejscach publicznych bez opieki w godzinach 23:00-06:00 (od 01.06-31.08 w godzinach 24:00-05:00).

Firma nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie osoby niepełnoletniej na właściwym przystanku autobusowym!

W przypadku osoby niepełnoletniej, która podróżuje sama, firma zaleca zabranie ze sobą w formie pisemnej danych kontaktowych rodziców.

 

Trasy międzynarodowe

Osoba w wieku 0-11 lat (włącznie) może podróżować za granicę wyłącznie z osobą towarzyszącą (rodzic, osoba towarzysząca w wieku co najmniej 18 lat).

Ze względu na kraj pochodzenia i kraj docelowy, przed podróżą należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przekraczania granicy z nieletnimi. Opiekun prawny jest odpowiedzialny za małoletnie dziecko!

Opiekun musi posiadać zgodę rodzica małoletniego dziecka na podróż. Format zezwolenia (pismo/dokument sporządzony przez notariusza) jest zależny od wymogów kraju pochodzenia/kraju docelowego. Jeśli podróżuje tylko jeden rodzic, a jego nazwisko jest inne niż nazwisko małoletniego, zaleca się dołączenie wyciągu z rejestru ludności (w języku angielskim) lub kopii aktu urodzenia.

Dziecko bez opieki może podróżować od 12 roku życia. Jeśli dziecko podróżuje samodzielnie, musi bezwzględnie posiadać zgodę rodziców na podróż (wraz z danymi kontaktowymi rodzica/rodziców). W przypadku dziecka, które podróżuje samo, firma zaleca zabranie ze sobą w formie pisemnej danych kontaktowych rodziców.

Osoba niepełnoletnia musi posiadać ważny dokument podróżny i ważny bilet na przejazd. Planując podróż dla osoby niepełnoletniej, należy uwzględnić ustawę o ochronie dzieci, która stanowi, że osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać w miejscach publicznych bez opieki w godzinach 23:00-06:00 (od 01.06-31.08 w godzinach 24:00-05:00).

W przypadku wyjazdu małoletniego z Rosji za granicę, oprócz paszportu, wymagana jest notarialnie potwierdzona zgoda rodzica, wskazująca okres wyjazdu z Rosji i wymieniająca kraje, które małoletni zamierza odwiedzić.

 

Przykład zgody (akceptowalny tylko w UE, nie w Rosji!)