luxexpress, site logo

Venemaa mootorsõidukite sisenemise keeld ei puuduta ühistransporti

5 min

Eesti keelab alates 13. septembrist, Soome alates 16. septembrist välispiirilt riiki sisenemise Venemaa Föderatsiooni numbrimärki kandvatel mootorsõidukitel, kuna need kuuluvad sanktsiooni kohaldamisalasse.

Sellega järgivad Eesti ja Soome koos Läti ja Leeduga Euroopa Komisjoni poolt 8. septembril avaldatud Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonide täiendavat tõlgendust, mille kohaselt ei ole Venemaa Föderatsioonis registreeritud mootorsõidukitel enama lubatud siseneda Euroopa Liidu territooriumile.

Täna rakendatav piirang ei kohaldu üle 9-kohalisele ühistranspordile. Euroopa Komisjoni sanktsioonidepakett ei piira seega ühistranspordi Venemaa ja Euroopa Liidu piiride ülest liikumist. See tähendab, et EL sanktsioonide paketiga on tehtud erand ühistranspordile – võimalus säilitatakse inimestele, kellel on kaalukas vajadus Venemaa piiri üleseks liikumiseks. 

Lux Expressi reisid toimivad vastavalt kodulehel avaldatud sõiduplaanidele.