luxexpress, site logo

Lux Express näitab bussisõidu keskkonnakasulikkust

5 min

Lux Expressi reisijad näevad enne bussipileti ostmist arvutust, kui suure süsiniku jalajälje nad oma reisiga tekitavad ning kui palju vähem säästlikum on läbida sama tee auto või diiselrongiga.

Lux Express alustas juba juunis koostööd värske Eesti start-up’iga Grenpay, kelle ainulaadne algoritm aitab muuhulgas välja arvutada erinevate transpordiliikide CO2 jalajälje ühe reisijakilomeetri kohta. Näiteks saab ettevõtte kodulehelt bussipiletit ostes teada, et 100 kilomeetri läbimisel on Lux Expressi bussiga sõites ühe reisija süsiniku jalajälg 22 grammi iga reisijakilomeetri kohta ehk kogu distantsi peale 2,2 kilogrammi. See on 1,5 korda keskkonnasäästlikum kui sama distants läbida diiselrongiga ning üle 6 korra säästlikum kui sama tee sõita üksinda autoga.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos: „Kuna kliimasoojenemine ähvardab 2050. aastaks muuta planeedi senist keskkonda pöördumatul, on paika pandud kanged rohe-eesmärgid. Kui praegu tekib transpordisektoris 25% kogu EL-i kasvuhoonegaaside heitekogusest, siis juba järgmise 12 aastaga peab see vähenema 3 korda. Nii Eesti kui ELi arengudokumentides rõhutatakse, et üks päästerõngas on motiveerida inimesi eelistama väiksema süsiniku jalajäljega liikumisviise. Et see motivatsioon inimestel tekiks on neile vaja anda infot, kui palju erinevad transpordiliigid loodust saastavad. Nüüd me saame seda infot oma reisijatele tänu Grenpayle pakkuda.“ 

Kuna klientide tagasiside näitab rohekalkulatsioonide olulisust, esitas Lux Express sel nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning keskkonnaministeeriumile pöördumise, milles tegi ettepaneku muuta ühe reisijakilomeetri kohta tekkiva süsiniku jalajälje andmete kogumine ja avaldamine kohustuslikuks kogu ühistranspordisektorile. 

Grenpay asutaja ja tegevjuht Raivo Videvik: “Täna peab mistahes edumeelne ettevõtte koos oma tarbijaga rääkima teadlikust tarbimisest ja teadlikest otsustest, mis aitavad vähendada ümbritsevale tekkivat mõju. Tarbija ootab keskkonna jaoks säästvamat väärtuspakkumist, mis oleks mugav, kättesaadav ja läbipaistev. Bussiga reisimine on kõige väiksema süsiniku jalajäljega transpordiliik võrdluses auto, lennuki või laevaga.“

Süsiniku jalajälje arvutamine ja võrdlemine bussi, rongi, auto ja lennukiga ei ole ainus iduettevõtte lahendus. Grenpay ja bussifirma koostöö tulemusel saavad Lux Expressi kliendid oma reisi CO2 jalajälge kompenseerida, panustades kontrollitud ja läbipaistvatesse roheprojektidesse. Praegu on näiteks võimalik oma Tallinn-Tartu liinil tekitatud 3,96 kg CO2 kompenseerimiseks panustada 39 eurosenti Hollandis asuvasse taastuvenergia projekti, mis on viimase 6 aasta jooksul aidanud vähendada rohkem kui 100 000 tonni CO2 heidet. Lähitulevikus on võimalik sama panus anda Eesti roheprojektidesse. 

Ilma suurema reklaamita on Lux Express seda võimalust oma reisijatele pakkunud 2022. a juulikuust alates. Märkimisväärne on, et väga lühikese ajaga on juba üle 2400 inimese otsustanud oma sõiduga tekkivat süsiniku jalajälge vähendada ja selle arvelt roheprojekti toetada. Tänu nendele 2400 inimesele on juba kompenseeritud üle 15 000 kg süsihappegaasi heitmekogusest.

„LuxExpress on astunud märgilise sammu, muutes süsinikuvaba ostu esimest korda Eestis osaks tavalise ostu sooritamisest. Säärane samm mõjutab tugevalt valdkonna edasist arengut süsinik neutraalseks, luues pretsendendi ja eeskuju teistele turuosalistele,“ lisas Raivo Videvik

Hetkel saab Lux Expressi liinidel süsiniku jalajälge arvutada ja kompenseerida ettevõtte kodulehel, ent tulevikus laiendatakse seda võimalust teistele piletimüügiplatvormidele.