luxexpress, site logo

Eesti riik hüvitab bussivedajatele tasuta sõidud

5 min

Eelmisel nädalal jõudis lõpule bussioperaatorite vaidlus Eesti riigiga. Kohtumääruse kohaselt peab riik neljale kohtusse läinud vedajale kompenseerima kokku pea kahe miljoni euro väärtuses teatud sotsiaalsete gruppide tasuta sõidud.

,,Riik on aastaid sisuliselt osutanud teatud sotsiaalsetele gruppidele tasuta teenust eraettevõtete arvelt, jättes nad Euroopa Liidu õigusega vastuolus oleva seadusega omanikutulust ilma. Euroopa Kohus rõhutas, et riikide kohustus hüvitada vedajatele tasuta sõidud kehtib juba aastast 1971. Kuigi Transpordiamet on märtsi alguses teavitanud avalikult, et hüvitab kõikidele vedajatele sellised kulud alates 08.09.2019 ehk Euroopa Kohtu otsuse tegemise päevast kolm aastat tagasiulatuvalt, jäävad vedajad siiski varasemate aastate teenuste eest hüvitisest ilma, kuna need on aegunud. Siiski tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tunnustada selle eest, et MKM võttis pärast Euroopa Kohtu otsust antud suuniseid arvesse ning asus koostöös vedajatega süstemaatilist tulevikus kandvat terviklahendust otsima ega asunud hüvitamiskohustust vältima” kommenteeris otsust Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses esindav Soraineni nõunik vandeadvokaat Kadri Härginen.

9.03 jõustus kohtumäärus vaidluses Lux Express Estonia ja MKMi vahel, kes esindab käesolevas vaidluses Eesti riiki. Määruse kohaselt peab MKM kompenseerima Lux Expressile 1,7 miljoni euro väärtuses teatud sotsiaalsete gruppide tasuta sõidud vahemikus 2016–2022. 10.03 kinnitas kohus kompromissi sõlmimise ka kolme teise bussioperaatori ja riigi vahelises vaidluses. Selles asjas jõustub kompromiss 15 päeva jooksul.

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi hinnangul loob saavutatud kompromiss pinnase avaliku ja erasektori heaks koostööks liikuvusteenuste korraldamisel. „Aastakümneid kestnud ebaõiglase olukorra lahendamise kõrval tõendas kompromiss, et mõistlike hüvitismehhanismide abil on riigil võimalik tagada nõrgemas positsioonis sõitjagruppidele soodsamad sõiduvõimalused piletitulu põhiselt toimivatel bussiliinidel. Selle asemel, et riigieelarvele aina koormavamaks muutuvat tasuta maakonnaliinide süsteemi ülal pidada, saab riik taastada eravedajate huvi piletitulu põhise teenuse korraldamiseks ja hüvitada neid liine teenindavatele vedajatele ainult täpselt sihitud sihtgruppidele vajaminevad sõidusoodustused“ selgitas Roos.

Vaidluse keskmes on ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigipoolset hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid. Euroopa Kohus selgitas 08.09.2022 otsuses, et vedajale teatud sõitjate tasuta vedamise kohustuse panemisel tuleb vedajale selle eest hüvitist maksta. Kehtiv ÜTS § 34 on seega Euroopa Liidu õigusega vastuolus, kuna sõnaselgelt välistab vedajale hüvitise maksmise. 

Soraineni vandeadvokaat Kadri Härginen juhib vedajate tähelepanu, et vaatamata sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul on norm õigusvastane, kehtib seadus täna edasi - seega on vedajatel jätkuvalt õigus nõuda sotsiaalsete gruppide vedamise eest hüvitist nii kaua kui seadus kehtib. ,,Kehtiv hüvitiste kord on eriline ja operaatorid, kes esitavad riigi vastu kohtuväliselt nõude, peavad olema väga tähelepanelikud. Kui haldusorgan ehk Transpordiamet või MKM, sõltuvalt, kellele nõue esitatakse, ei menetle nõuet ettenähtud aja jooksul (2 kuud), peab 30 päeva jooksul pöörduma kohtusse – vastasel juhul kaotate kogu nõude,’’ toonitab Härginen.

Lux Express pöördus 2019. aasta augustis Eesti riigi vastu kohtusse taotlusega tunnistada põhiseadusvastaseks ühistranspordiseadusega pandud kohustus vedada riigipoolset hüvitist saamata kommertsliinidel tasuta eelkooliealisi lapsi ning puudega isikuid. Samasisulise kaebusega pöördusid halduskohtusse veidi hiljem veel kolm Eesti bussiettevõtet (MK Autobuss, Arilix ja Estonian Lines).  Kõiki bussioperaatoreid esindas vaidluses riigiga Sorainen.