luxexpress, site logo

Pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi

Bagāžas pārvadāšanas un braukšanas noteikumi ir derīgi sākot no 17.04.2024.

 

  1. JĒDZIENI

1.1. Rezervējot un pērkot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Biļete”), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris”) noslēdz līgumu par pārvadājuma pakalpojumu (turpmāk tekstā „Reiss”) ar pakalpojuma sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO ''EUROLINES'' (АО ''ЕВРОЛАЙНС''), LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (turpmāk tekstā „Lux Express Group” vai „Pārvadātāju”).

1.2. Autorizēts starpnieks (turpmāk tekstā „Aģents”) – juridiska organizācija vai pašnodarbināta persona, kuru Pārvadātājs ir pilnvarojis pārdot, mainīt un atgriezt Biļetessaskaņā ar Lux Express Group spēkā esošajiem biļešu pārdošanas noteikumiem.

 

  1. BAGĀŽAS UN ROKAS BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

2.1. Pasažierim ir tiesības ņemt līdzi autobusa salonā vienu rokas bagāžas vienību ar svaru līdz 5 kg un izmēriem, kas nepārsniedz 45 × 35 × 20 cm ( garums – platums – augstums).

2.2. Pasažieris ir atbildīgs par personīgajām mantām un rokas bagāžu, kas atrodas autobusā. Pārvadātājs nevar garantēt atgriešanu un nav atbildīgs par atstātām vai nozaudētām mantām. Autobusos atrastas nelielas identificējamas personīgās mantas, piemēram, telefoni, grāmatas, cimdi utt., tiek pārsūtītas uz vietējiem Lux Express Group klientu apkalpošanas birojiem (ārpus ES un Latvijas iekšzemes līnijām) un Cargobus OÜ (ES braucieniem). Preces tiek glabātas 30 dienas (Lux Express tirdzniecības birojos vai Cargobus OÜ), un tās var atgūt Lux Express Group klientu apkalpošanas biroja darba laikā vai Cargobus OÜ pēc vienošanās. Cargobus par pakalpojumu piemēro pārkraušanas maksu saskaņā ar tā cenrādi. Visas lietas, tostarp bagāža, kuras saturu nevar identificēt, to neatverot, tiek nodotas galamērķa pilsētas autoostas apsardzei vai policijai. Pārtika, kas ātri bojājas, netiek glabāta atgriešanai.

2.3. Papildus rokas bagāžai Pasažierim bez maksas ir atļauts ņemt līdz vienu bagāžas vienību (piemēram, somu vai koferi) ar svaru līdz 30 kg un izmēriem līdz 70 × 30 × 55 cm (garums – platums – augstums), kastiek novietota autobusa bagāžas nodalījumā. Bagāžas novietošanu bagāžas nodalījumā un tās vēlāku izsniegšanu Pasažierim veic kāds no autobusa apkalpes.

2.3.1. Pasažierim ir atļauts ņemt līdzi vairāk nekā vienu pieļaujamo bagāžas vienību (piemēram, somu vai koferi), ja bagāžas nodalījumā ir pietiekami daudz vietas un autobusa vadītājs to apstiprina. Par lielāka apjoma bagāžas pieņemšanu lemj vadītājs uz vietas, atkarībā no situācijas.

2.3.2. Starptautiskajos maršrutos bagāžas nodalījumā ir aizliegts pārvadāt lielākas bagāžas ar akumulatoru (izņemot: elektriskos velosipēdus un elektriskos skrejriteņus - vairāk informācija 2.7.3. punktā).

2.4. Ja Pasažiera bagāža ir saplēsta, deformēta vai ar kādu citu defektu, kas vēlāk var tikt vērsts pret autobusa apkalpi, tad pirms bagāžas novietošanas bagāžas nodalījumā autobusa apkalpe fiksē bagāžas defektus brīvas formas aktā.

2.5. Pasažiera bagāža (piemēram, soma vai koferis), kas tiek novietota bagāžas nodalījumā, tiek marķēta ar divkāršām uzlīmēm, no kurām viena tiek pievienota Pasažiera bagāžai un otra tiek izsniegta Pasažierim. Bagāža tiek izsniegta, tikai uzrādot saņemto bagāžas numuru.

2.5.1. Pasažiera bagāža Igaunijas un Latvijas iekšzemes reisos netiek marķēta ar bagāžas uzlīmēm.

2.6. Autobusa bagāžas nodalījumā nedrīkst pārvadāt bagāžu, kas nepieder autobusā esošajiem Pasažieriem.

2.7. Lux Express garantē velosipēda vietu autobusā, ja tiek iegādāta velosipēda biļete. Par velosipēda biļeti nav jāmaksā papildus, un to var iegādāties kopā ar pasažieru autobusa biļeti Lux Express mājaslapā. Pārvadāšanai paredzētais velosipēds ar autobusa vadītāja palīdzību jānovieto īpašā nodalījumā. Lux Express nodrošina īpašu velosipēdu apvalku. Parasti priekšējais ritenis nav jāizjauc, bet, ja velosipēds neietilpst apvalkā, priekšējais ritenis tomēr ir jānoņem. Pasažierim ar velosipēdu jāpārliecinās, vai viņa/s velosipēds ir novietots autobusā.

2.7.1. Ja pasažieris nav rezervējis velosipēda biļeti, Lux Express nevar garantēt, ka velosipēdam būs vieta. Gadījumā, ja velosipēdu nevar ievietot bagāžas nodalījumā, klientam nekavējoties jāsazinās ar Lux Express klientu apkalpošanas servisu un jāiegādājās jauna pasažieru un velosipēdu autobusu biļete uz nākamo izbraukumu.

Neizmantotās biļetes tiks atgrieztas.

2.7.2. Maršrutos Sanktpēterburga - Tallina velosipēdus autobusa bagāžas nodalījumā var pārvadāt tikai tad, ja ir brīva vieta. Par iespēju ievietot velosipēdu bagāžas nodalījumā autobusa vadītājs izlemj iekāpšanas brīdī atkarībā no situācijas. Pārvadāšanai paredzētajam velosipēdam ir jānoņem priekšējais ritenis, un gan priekšējais, gan velosipēds ir jāiepako atsevišķi. Iepakotajam velosipēdam nedrīkst būt asu izvirzītu daļu. Gadījumā, ja velosipēdu nevar ievietot bagāžas nodalījumā, autobusa vadītājs izdara attiecīgu atzīmi uz pasažiera biļetes. Biļetes tiek atmaksātas saskaņā ar Lux Express  biļešu pārdošanas noteikumu 5. sadaļu, izņemot biļetes ar atbilstošām autobusa vadītāja piezīmēm, kuras var labot tieši pirms brauciena sākuma.

2.7.3. Starptautiskajos braucienos obligāti jāiegādājas velobiļete arī elektriskajiem velosipēdiem un/vai skrejriteņiem.

2.8. Pasažierim, kurš ceļo ar ratiņkrēslu, ir tiesības novietot ratiņkrēslu autobusa bagāžas nodalījumā. Pārvadātājs ir atbildīgs par ratiņkrēslu, kas atrodas bagāžas nodalījumā. Ja ratiņkrēsls tiek bojāts vai pazaudēts Pārvadātāja dēļ, Pārvadātājs sniedz kompensāciju. Kompensācija būs vienāda ar zaudēto vai bojāto iekārtu, vai ierīču nomaiņas vai remonta izmaksām.

2.9. Pasažierim, kurš ceļo ar bērnu ratiņiem, ir tiesības ievietot ratiņus autobusa bagāžas nodalījumā. Rati ir jāiepako tā, lai tie ietilptu bagāžas nodalījumā. Pievērs uzmanību, ka rati kuri nelokās, var neietilpt bagāžas nodalījumā. Pasažieris ir atbildīgs par ratu izjaukšanu/salikšanu.

2.10. Lux Express Group autobusu salonā un bagāžas nodalījumā nav atļauts pārvadāt aizliegtu bagāžu vai rokas bagāžu, kas satur aizliegtās bagāžas sarakstā esošas vielas un priekšmetus. Aizliegta bagāža ir radioaktīvas, sprāgstošas, indīgas, kodinošas, ugunsnedrošas, smirdošas un smērējošas vielas, vielas un priekšmeti bez atbilstoša iepakojuma, kā arī vielas un priekšmeti , kas smērē vai bojā autobusu.

 

  1. PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasažierim ir tiesības:

3.1.1. saņemt pārvadāšanas pakalpojumu apmaksātā apmērā;

3.1.2. saņemt braukšanas atlaides, ko paredz likums vai kas noteiktas uz likuma pamata;

3.1.3. pārvadāt bagāžu atbilstoši noteiktajai kārtībai;

3.1.4. redzes traucējumu gadījumā pārvadāt suni – pavadoni bez maksas. Sunim-pavadonim ir nepieciešams reģistrēt atsevišķu Biļeti. Pasažierim ir jānodrošina suņa-pavadoņa valstī ievešanai un no valsts izvešanai nepieciešamie dokumenti. Lux Express Group nekompensē Pasažierim autobusa Biļeti, ja Brauciens izpaliek nepareizi noformētu vai trūkstošu dokumentu dēļ.

3.1.5. Personai arinvaliditāti vai personai arierobežotām pārvietošanāsspējām, kurai ir biļete un kurai tika atteikta iekāpšana autobusā (skatīt punktu 4.10.), ir tiesības saņemt pilnu biļetes kompensāciju.

3.2. Pasažierim ir pienākums:

3.2.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī uzrādīt derīgu ceļošanas dokumentu - pasi vai braucēja nacionalitātes ID karti;

3.2.2. uzrādīt braukšanas biļetes visiem ceļotājiem, tai skaitā bērnam un/vai zīdainim (0 gadus vecam). Biļetes jāuzrāda kopā ar derīgu pasi/ID vai citiem dokumentiem, kas ļauj ceļot;

3.2.3. nokārtot vīzu vai citus dokumentus, kas nepieciešami robežas šķērsošanai;

3.2.4. nodrošināt, lai Pasažierim līdzi esošā rokas bagāža vai priekšmeti neapdraudētu vai citādi netraucētu pārējos pasažierus;

3.2.5. pieturās atgriezties autobusā vēlākais kustības grafikā noteiktajā autobusa atiešanas laikā vai laikā, ko pa mikrofonu paziņojis autobusa vadītājs pirms šīs pieturas.

3.2.6 Ceļojot ar nepilngadīgu personu, pasažierim/vecākam jāiepazīstas ar Lux Express noteikumiem pirms reisa attiešanas brīža. Biļešu pārdošanas,pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi ir pieejami pirkuma beigās.

3.2.7. Personai ar invaliditāti un personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai nepieciešama palīdzība, ir jāinformē Pārvadātājs 36 stundas pirms reisa. Pasažierim jāatrodas saskaņotā vietā vismaz 30 minūtes pirms reisa atiešanas laika.

3.2.8. Personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, biļetes rezervācijas vai iegādes brīdī jāpaziņo Pārvadātājam par personas konkrētajām sēdvietas vajadzībām, ar nosacījumu, ka šīs vajadzības tajā brīdī ir zināmas.

3.3. Pasažierim ir aizliegts:

3.3.1. braukt autobusā alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē, netīrā apģērbā, smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai traucēt pārējos pasažierus;

3.3.2. atvērt vai aizvērt logus un lūkas bez autobusa vadītāja atļaujas;

3.3.3. traucēt durvju atvēršanu un aizvēršanu, aizsegt autobusa vadītāja redzesloku;

3.3.4. traucēt autobusa vadītāju un kavēt oficiālās kontrolējošās personas darbu; 3.3.5. lauzt, piegružot un smērēt autobusu un tā iekārtas;

3.3.6. apdraudēt sevi vai citus pasažierus;

3.3.7. izmantot autobusā esošo tualeti, ja Pasažieris pēdējo 10 dienu laikā pirms Reisa atiešanas ir saņēmis radioaktīvo ārstēšanu (nepieciešamības gadījumā autobusa vadītājs veiks papildus pieturu);

3.3.8. neievērot citas ar šiem noteikumiem uzstādītās prasības.

3.4. Drošības apsvērumu dēļ un sakarā ar Eiropas Savienības drošības regulām, visiem Pasažieriem brauciena laikā ir jābūt piesprādzētiem.
3.4.1. Lai nodrošinātu paša Pasažiera drošību, kā arī izvairītos no zaudējumu radīšanas citiem pasažieriem un transportlīdzeklim, ir aizliegts bez vajadzības autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu un stāvēt ejā.
3.5. Sēdvietas 1 - 4 un sēdvietas aiz vidējām durvīm ir paredzētas pasažieriem, kuri ir vecāki par 12 gadiem. Ja biļetes tiek iegādāta šajās sēdvietās bērnam vecumā līdz 12 gadiem, tad vadītājs drošības apsvērumu dēļ pārsēdinās pasažierus.

3.6. Pasažiera pienākums ir ierasties vismaz 15 minūtes pirms izbraukšanas laika.

 

  1. PĀRVADĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārvadātājs nav atbildīgs par kavējumiem grafikā, neprecīzu ierašanos pieturā, ja tam par iemeslu ir bijusi nepārvarama vara (tai skaitā, taču ne tikai: laika apstākļi, sastrēgumi uz ceļiem, ceļa remonts, valsts orgānu darbība, rindas uz robežas, muitas un pasu kontrole utt.), kā arī pašu Pasažieru rīcība, kas ietekmēja pienākumu pildīšanu un citi iemesli, kurus Pārvadātājs, neskatoties uz pielietotajiem līdzekļiem, nevarēja paredzēt un novērst.

4.2.Pārvadātājs nav atbildīgs par Partnera autobusu atpalikšanu no grafika un novēlotu ierāšanos pieturās, kā arī par neveiktiem reisiem.

4.3 Pārvadātājs neatbild par zaudējumiem, kas pasažierim radītisituācijā, kad autobuss nav sasniedzis galapunktu vajadzīgajā laikā. Atkāpšanās no grafika gadījumā pasažieriem ir tiesības, kas noteiktas pārvadājumu likumos (ieskaitot tos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004), ieskaitot tiesības uzsodiem saskaņā ar transporta likumiem. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasažierim nodarītisituācijā, kad autobuss nav sasniedzis galapunktu pareizajā laikā tādu apstākļu dēļ, kurus Pārvadātājs nevar ietekmēt, piemēram, nepārvaramas varas, autobusa tehniskās kļūmes labošanas dēļ, kas pasažieru apdraud veselību vai dzīvību, gadījumā, kuru Pārvadātājs vai persona, kas palīdz Pārvadātājam, neparedzēja un nevarēja paredzēt ar saprātīgu piesardzību vai citiem apstākļiem, kurus Pārvadātājs nevar ietekmēt, arī jebkādu Pasažieru darbību dēļ, kas ietekmē Pārvadātāja saistību izpildi.

4.4. Pasažieris, kurš iepriekš nopircis Biļeti uz kādu Lux Express Group Reisu, taču nokavējis to, zaudē tiesības ar to pašu Biļeti braukt jebkurā citā Lux Express Group autobusā. Biļeti nevar nodot atpakaļ.

 4.5. Gadījumā, ja Pasažieris nav iekāpis autobusā saskaņā ar kustības grafikā noteikto autobusa atiešanas laiku, kas norādīts arī uz Pasažiera Biļetes, Pārvadātājam ir tiesības pārdot Biļeti uz šo vietu citam Pasažierim.

4.6. Pārvadātājam nav pienākuma pārbaudīt pasažiera bagāžas saturu, kas atrodas autobusa bagāžas nodalījumā, un Pasažieris ir pilnībā atbildīgs par savas bagāžas iesaiņošanu tādā veidā, kas nodrošina maksimālu drošību Pasažiera bagāžai un tās saturam, kā arī citu Pasažieru bagāžai un tā saturam, nenovietojiet aizliegtas vai nepamatotas pārvadāšanai priekšmetus autobusa bagāžas nodalījumā, nelikumīgas lietas. Neierobežojot iepriekšminēto, tādas vērtslietas kā rotaslietas, foto-video aprīkojumu, naudu, čekus, vērtspapīrus, trauslas lietas utt. var pārvadāt tikai rokas bagāžā, šīs lietas ir aizliegts pārvadāt autobusa bagāžas nodalījumā. Pārvadātājs neatbild par rokas bagāžu, izņemot gadījumus, kad autobusa negadījuma gadījumā ir nodarīti zaudējumi. Pārvadātājs neatbild par Pasažiera bagāžu, kas tiek pārvadāta autobusa bagāžas nodalījumā, ja bojājumi nav radušies Pārvadātāja vainas dēļ, bojājumi ir radušies Pasažiera vainas dēļ, Pasažiera bagāžas specifisko īpašību dēļ un / vai citu Pasažieru un / vai citu Pasažieru bagāžas satura iesaiņošana. Kompensācija par zaudējumiem tiek aprēķināta, pamatojoties uz nolietojumu (-10% gadā). Kompensācija parzaudējumu atlīdzību ir atkarīga no dokumentu ar likumīgu vērtību pierādīšanas vai citiem likumīgiem līdzekļiem, un to ierobežo ar visiem zaudējumiem, kas noteikti nacionālajos vai starptautiskajos tiesību aktos, kas piemērojami pārvadātājam un / vai pasažierim, neatkarīgi no tā, vai tas ir mazākais.

 4.7. Pārvadātājs aicina Pasažierus izmantot personīgās bagāžas aizsardzības metodes (piemēram, čemodānu slēdzeni), kā arī bagāžas apdrošināšanu.

4.8. Ja autobuss neatiet Pārvadātāja vainas dēļ vai brauciens tiek pārtraukts autobusa tehnisku traucējumu dēļ, Pārvadātājs pie pirmās izdevības noorganizē transporta aizvietotāju. Pasažieriem ir tiesības, kas noteiktastransporta likumos(ieskaitot tos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004).

 4.9. Ja autobuss neizbrauc Pārvadātāja vainas dēļ, Pasažierim uz iesnieguma pamata tiek atgriezta pilna Biļetes cena.

4.10. Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadāt personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja pārvadāšana nav droša pasažierim vai tāpēc, ka transportlīdzekļa konstrukcija nav atbilstoša.

4.11. Pārvadātājam irtiesības atteikties no pārvadāšanas pakalpojuma piedāvāšanas un Biļetes naudas atgriešanas gadījumā, ja Pasažieris:

4.11.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī nevar uzrādīt ceļošanai derīgu dokumentu;

4.11.2. norādījis Biļetē vārdu un uzvārdu, kas nesakrīt ar vārdu un uzvārdu personu apliecinošajā dokumentā;

4.11.3. neierodas pēc grafika noteiktajā autobusa atiešanas pieturā, kas norādīta uz iegādātās biļetes, izņemot gadījumus, kad Pasažieris ir informējis Lux Express Group klientu apkalpošanas centru vismaz 1 stundu pirms reisa atiešanas un nepieciešamās izmaiņas Biļetē ir veiktas. Iespējams, ja iekāpšana notiek tajā pašā pilsētā;

4.11.4. nav iekāpis autobusā papildus apstāšanās vietās Reisa laikā oficiālajā atiešanas laikā vai laikā, ko pirms pieturas norādījis autobusa vadītājs. Pasažieri, kas neievēro apstāšanas laiku, netiek gaidīti;

4.11.5. atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;

4.11.6. apdraud vai traucē pārējos pasažierus;

4.11.7. kā citādi traucē Brauciena gaitu vai drošību;

4.11.8. nevar uzrādīt robežas šķērsošanai nepieciešamos dokumentus vai tie ir noformēti nepilnīgi.

4.11.9 neatbilst Lux Express biļešu pārdošanas, pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumiem.

4.12. Gadījumā, ja Pasažierim rodas problēmas ar valsts varas pārstāvjiem sakarā ar nederīgām vīzām, pasēm, ceļojuma apdrošinājumu, kontrabandas precēm u.tml., autobusa apkalpei ir tiesības atstāt Pasažieri uz robežas vai tuvākajā apdzīvotajā vietā, vai rīkoties atbilstoši varas pārstāvju likumīgām prasībām. Nauda par autobusa Biļeti šādā gadījumā netiek atgriezta.

4.13. Sūdzības un pretenzijas pret uzņēmumu tiek izskatītas gadījumā, ja tās ir iesniegtas firmai vēlākais 3 mēnešus pēc Brauciena. Lux Express Group ir apņēmies sniegt atbildi uz sūdzībām, kas skar Lux Express Group autobusus un to apkalpi, 1 mēneša laikā.

4.14. Lux Express Group pieņem savās pārstāvniecībās arī sūdzības, kas skar Pārvadātājus, ar kuriem Lux Express Group ir saistīts kā Aģents, un vēlākais 2 darbadienu laikā nodod šīs sūdzības atbildīgajam pārvadātājam. Atbildes uz šādām sūdzībām sniedz attiecīgais Pārvadātājs, nevis Lux Express Group.

4.15. Pārvadātājs patur tiesības veikt izmaiņas kustības grafikos, cenrāžos un šajos pasažieru pārvadāšanas noteikumos. Gadījumā, ja Pasažierim ir nopirkta Biļete Reisam, kas tiek anulēts vai kura kustības grafiks tiek izmainīts, Pārvadātājs apņemas atgriezt šādu biļeti vai piedāvāt Pasažierim iespēju izmantot citu Pasažierim piemērotāku izbraukumu/datumu.

4.16. Pieņemot Pasažieru un pārvadājumu pakalpojumus, Pasažieris piekrīt, ka Pārvadātājs negarantē starptautiskos maršrutos, ka visa informācija par Pasažieri maršrutā ir pieejama visās vietējās valodās.

 

  1. CITAS PRASĪBAS PASAŽIERIEM

5.1. Mājdzīvnieku pārvadāšana starptautiskajos reisos nav atļauta. Kā izņēmums autobusā ir atļauta neredzīgas personas suņa-pavadoņa vešana, ja Pārvadātājs ir par to iepriekš informēts. Par suņa pavadoņa vešanu netiek piemērota maksa. (3.1.4)

5.2. Gadījumā, ja Pasažieris iekāpjot autobusā ir paslēpis dzīvnieku un tas tiek pamanīts vēlāk Brauciena laikā, Pārvadātājam ir tiesības izsēdināt Pasažieri tuvākajā oficiālajā pieturvietā.

5.3. Igaunijas un Latvijas iekšzemes reisos pasažieriem ir atļauts pārvadāt mazus mājdzīvniekus vai putnus tikai speciālos transportēšanai paredzētos būros/transportēšanas somās, kuru maksimālais izmērs ir 40x40 cm (platums, garums), kurus ir iespēja piesprādzēt ar drošības jostu. Latvijas iekšzemes reisos atļauts vest arī suņus ar uzpurni pie īsās pavadas. Priekš mājdzīvnieka ir jāiegādājas papildus Biļete. Dzīvnieku biļetei tiek piešķirta 40% atlaide Lux Express iekšzemes maršrutos. Mājdzīvniekus nedrīkst pārvadāt bez atbildīgā Pasažiera klātbūtnes.