Noteikumi

Biļešu pārdošanas, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi

 

Biļešu pārdošanas, bagāžas pārvadāšanas un braukšanas noteikumi ir derīgi sākot no 26.11.2019. 

BIĻEŠU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 1. JĒDZIENI

1.1. Rezervējot un iegādājoties pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Biļete”), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris”) noslēdz līgumu par pārvadāšanas pakalpojumu (turpmāk tekstā „Reiss” vai “Brauciens”) ar pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO ”ЕВРОЛАЙНС”, LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (turpmāk tekstā „Lux Express Group” vai „Pārvadātājs”).

1.2. Oriģinālā Biļete ir oriģinālais līgums starp Pasažieri un Pārvadātāju, kas noslēgts pirms jebkādām izmaiņām Biļetē.

1.3. Reisa oriģinālais sākuma datums ir starp Pasažieri un Pārvadātāju nolīgts datums, kurš atspoguļots Oriģinālajā Biļetē.

1.4. Autorizēts starpnieks (turpmāk tekstā „Aģents”) – juridiska organizācija vai pašnodarbināta persona, kuru Pārvadātājs ir pilnvarojis pārdot, mainīt un atgriezt biļetes saskaņā ar Lux Express spēkā esošajiem biļešu pārdošanas noteikumiem.

1.5 Savienotais brauciens, ir brauciens, kas paredz pasažierim samainīt autobusu uz citu autobusu noteiktajā autobusa pieturā ( kas ir norādīta uz biļetes ) virzienā uz galamērķi. Savienotajam braucienam ir viens biļetes numurs un dažādi QR numuri.

1.6 Brauciens turp-atpakaļ ir brauciens no vienas pilsētas uz citu un atpakaļ uz pilsētu no kuras brauciens tika sākts. Braucienam turp-atpakaļ ir viens biļetes numurus un dažādi QR numuri.

 

 1. BIĻETES

 

2.1. Biļete dod Pasažierim tiesības izmantot transportlīdzekli un ar to saistītos pakalpojumus tikai Biļetē norādītajā Reisā un ievērojot Biļetē paredzētos noteikumus.

2.2. Iekāpšanas brīdī Pasažierim ir jāapliecina tiesības ceļot autobusā. Lai to izdarītu, Pasažierim ir jāuzrāda:

2.2.1. Igaunijas iekšzemes Reisos:

2.2.1.1. ceļošanai derīgs dokuments vai personu apliecinošs dokuments, ja Pasažiera vārds tika ievadīts pirkuma brīdī;

2.2.1.2. Derīga izdrukāta vai elektroniska Biļete;

2.2.1.3. PINS karte, ja Biļete tika iegādāta ar PINS karti.

2.2.2. starptautiskos Lux Express un Simple Express reisos:

2.2.2.1. derīgs ceļošanas dokuments (pase / ceļotāja nacionalitātes ID karte).

2.3. Pasažierim jāapliecina tiesības uz izvēlēto atlaidi, ja Biļete nopirkta par atlaides cenu. Ja Pasažieris ir iegādājies Biļeti ar atlaidi, uz ko viņam nav tiesību, vai ja viņš nevar pierādīt tiesības uz izvēlēto atlaidi, Pārvadātājs var iekasēt cenas starpību starp cenu ar atlaidi un pilnu Biļetes cenu.

2.3.1 Biļešu cenas starpību nav iespējams apmaksāt pie autobusa vadītāja. Pasažierim ir jāiegādājs jauna biļete ar pareizo atlaidi/vai bez atlaides un vecā biļete ir jānosūta uz epastu Lux Express, lai saņemtu naudas atgriezšanu.

2.3.1.1. Biļeti nav iespējams iegādāties  autobusos ar Krievijas numura zīmēm vai Krievijas teritorijā. Šādā gadījumā biļeti var iegādāties tikai zvanot uz Lux Express klientu apkalpošanas tālruni. Pakalpojuma maksa var tikt pievienota biļetes cenai.

2.3.1.2. Reisā Viļņa- Varšava vai Varšava- Viļņa biļeti var iegādāties tikai skaidrā naudā (vairāk informācijas skatīt  3.1. Sadaļā).

2.4. PINS karti var izmantot tikai kartes īpašnieks un Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt kartes īpašnieka identitāti. Ja tiek atklāta neatbilstoša PINS kartes lietošana, kartes īpašniekam jāsamaksā cenas starpība starp pilnu Biļetes cenu un atlaides cenu, kā arī par Braucienu netiek piešķirti PINS un uzkrātie braucieni (vairāk informācijas skatīt  2.3.1. Sadaļā).

2.5. Starptautiskajos un Polijas iekšzemes reisos ceļošanai derīgas ir tikai personalizētas Biļetes, kuras var izmantot tikai uz Biļetes norādītā persona.

2.6. Samaksājot par Biļeti, Pasažieris arī apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Pārvadātāja biļešu pārdošanas, bagāžas pārvadāšanas un ceļošanas noteikumiem, kas redzami visos Lux Express Group klientu apkalpošanas centros (norādīti 4.3.1. punktā), Aģentu pārstāvētajās tirdzniecības vietās, kā arī interneta mājaslapā www.luxexpress.eu un mājaslapā, kad tiek apstiprināta Biļetes iegāde.

2.7. Lux Express pārdod biļetes uz partneru reisiem, balstoties uz spēkā esošiem biļešu pārdošanas noteikumiem, un šajā gadījumā darbojas kā Aģents.

 

 1. BIĻEŠU PĀRDOŠANAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

3.1. Biļeti ir iespējams nopirkt:

3.1.1. Internetā caur mājaslapu www.luxexpress.eu;

3.1.2. Lux Express klientu apkalpošanas centros (norādīti 4.3.1. sadaļā), var tikt piemērota papildus apkalpošanas maksa;

3.1.3. Pie Aģenta, kur Biļetes cenai var tikt pievienota maksa par Aģenta pakalpojumiem;

3.1.4. Brīvu sēdvietu esamības gadījumā Biļeti var nopirkt arī pie autobusa vadītāja tieši pirms Reisa atiešanas (izņemot reisus Krievijas Federācijas teritorijā un autobusos ar Krievijas numurzīmēm un reisā Viļņa – Varšava un Varšava – Viļņa -ir iespēja nopirkt biļeti tikai skaidrā naudā). Pērkot Biļetes pie autobusa vadītāja, Biļetes cena var būt augstāka nekā pērkot Biļetes internetā vai klientu apkalpošanas centrā;

3.1.5. Zvanot uz Lux Express Group klientu atbalsta tālruni un izmantojot kredītkartes datus.

3.2. PINS VIP klienti var iegādāties biļetes Lux Express klientu apkalpošanas centros bez papildus apkalpošanas maksas.

3.3. Pērkot Biļeti internetā, apmaksu atkarībā no valsts var veikt ar internetbankas starpniecību vai ar kredītkarti. Par Biļeti uzreiz ir jāmaksā pilna summa.

3.4. Pērkot Biļeti pie autobusa vadītāja (izņēmumi ir uzskaitīti 3.1.4. punktā), apmaksu var veikt skaidrā naudā (vietējā valūtā vai EUR) un autobusos ar attiecīgu uzlīmi arī ar maksājuma kartēm. Gadījumā, ja Pasažieris veic maksājumu skaidrā naudā, drošības apsvērumu dēļ Pārvadātājs nepieņem banknotes, kas lielākas par 50 EUR vai šīs summas ekvivalentu vietējā valūtā, balstoties uz oficiālo valūtas kursu.

3.5.  Pasažierim, pērkot autobusa Biļeti, ir jāsniedz Pārvadātājam nepieciešamā informācija: Pasažiera vārds un uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, vēlamā Reisa datums, izbraukšanas punkts un galamērķis, kā arī atiešanas laiks. Pērkot Biļeti Braucienam, kura laikā tiks šķērsota Krievijas robeža, Pasažierim jāiesniedz papildus informācija: dzimšanas dati, pilsonība, dzimums, tēva vārds, dokumenta veids un tā numurs. Dati ir nepieciešami saskaņā ar Krievijas Federālo Likumu № 16 “Par Transporta drošību”.

3.6. Saņemot Biļeti, Pasažierim ir nekavējoties jāpārbauda uz tās esošo datu, tai skaitā atiešanas un pienākšanas datuma, laika, maršruta, pasažieru skaita pareizība un Biļetes cenas atbilstība samaksātajai summai. Pretenzijas par Biļetes datu un skaidrās naudas darījumu pareizību vēlāk netiks pieņemtas.

3.7. Pārvadātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt:

3.7.1. papildu atvieglojumus un atlaides Pasažieriem, kas pieder noteiktām grupām (piemēram, jaunieši, bērni, pensionāri u.tml.);

3.7.1.1. Lux Express starptautiskajiem reisiem spēkā ir šādas atlaides:-80% bērniem līdz 7 g. vecumam (ieskaitot), -40% bērniem līdz 16 g. vecumam (ieskaitot), -10% jauniešiem līdz 26 g. vecumam (ieskaitot), -10% pensionāriem pēc 60 g. vecuma (ieskaitot). Minētās atlaides neattiecas uz Lux Express Lounge sēdvietām maršrutos Tallina-Rīga, Rīga-Tallina, Rīga-Viļņa, Viļņa-Rīga, Tallina-Sanktpēterburga, Sanktpēterburga-Tallina.

3.7.1.2. Igaunijas iekšzemes reisiem spēkā ir šādas atlaides -100% pirmskolas vecuma bērniem, -40% bērniem līdz 16 g. vecumam (ieskaitot), -40% pensionāriem pēc 60 g. vecuma (ieskaitot), -100% bērniem ar kustību traucējumiem līdz 16 gadiem, -100% personām ar ievērojamu vai smagu redzes invaliditāti un viņus pavadošajām personām, -40% dzīvnieku biļetēm. Atlaide jauniešiem līdz 26 g. vecumam (ieskaitot) atšķiras dažādos maršrutos, -30% LHV Jauniešu karte. Atlaides neattiecas uz iepriekšpārdošanā esošām Lux Express Lounge sēdvietām maršrutos Tallina-Tartu un Tartu-Tallina. Iegādājoties Biļeti no autobusa vadītāja Lux Express Lounge sēdvietām, pieejamas sekojošas atlaides: -100% pirmskolas vecuma bērniem, 100% personām ar ievērojamu vai smagu redzes invaliditāti un viņus pavadošajām personām.

3.7.2. dažādas cenas Biļetēm, kas pirktas internetā, tirdzniecības pārstāvniecībās un/vai autobusā.

 

 1. IZMAIŅAS BIĻETĒ

 

4.1. Starptautiskos maršrutos izmaiņas Biļetē ir iespējamas pirms Reisa sākuma, ja vēlamo izmaiņu dēļ nemainās maršruts un Pārvadātājs. Iespējamas sekojošas izmaiņas Biļetē:

4.1.1. Reisa datums un laiks;

4.1.2. Pasažiera vārds un uzvārds;

4.1.3 Sēdvietas numurs un klase (Biznesa vai Parastā).

4.2. Igaunijas iekšzemes reisos Biļetēs nav iespējams veikt izmaiņas. (izņēmums: sēdvieta un klase). Nepieciešamības gadījumā oriģinālā Biļete tiek atgriezta (skatīt 5.sadaļu) saskaņā ar spēkā esošajiem Biļešu pārdošanas noteikumiem un Pasažierim tiek pārdota jauna Biļete.

4.3. Datuma, laika, vārda un sēdvietu izmaiņas var veikt:

4.3.1. Lux Express klientu apkalpošanas centros:

4.3.1.1. Latvijā: SIA Lux Express Latvia, Rīga, Prāgas iela 1, e-pasts: [email protected];

4.3.1.2. Lietuvā: UAB Lux Express Lithuania, Viļņa, Sodu 22, e-pasts: [email protected]; Viļņa, Saltoniškių g. 9 (Tirdzniecības Centrs „Panorama“), e-pasts: [email protected];

4.3.1.3. Krievijā: AO ”EUROLINES”, Sanktpēterburga, Mitrofanievskoe shosse 2-1, e-pasts: [email protected]

4.3.2. zvanot uz Lux Express klientu apkalpošanas tālruni;

4.4. Ja izmaiņas Biļetē tiek veiktas Lux Express klientu apkalpošanas centros vai, zvanot uz Lux Express klientu apkalpošanas tālruni, pirmo reizi izmaiņas Reisa datumā un laikā var tikt veiktas, nepiemērojot maksu par pakalpojumu. Par nākamajām izmaiņām tiek piemērota apkalpošanas maksa.

4.5. Par izmaiņām Biļetē, kas veiktas Aģenta birojā, var tikt prasīta papildus apkalpošanas maksa.

4.6. PINS VIP klients var veikt izmaiņas Biļetē līdz Reisa atiešanas laikam, nemaksājot apkalpošanas maksu. Ja jaunā Biļete ir dārgāka, klientam jāsedz cenas starpība.

4.7. Biļetes īpašnieks var veikt izmaiņas savā biļetē Lux Express klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; pa telefonu un caur e-pastu uz groza koda numura, Biļetes numura vai Pasažiera vārda un uzvārda pamata.

4.8. Veicot izmaiņas Biļetē tiek izsniegta jauna Biļete un Biļete vairs netiek uzskatīta kā Oriģinālā Biļete. Veicot izmaiņas Biļetē, Pasažierim jāsedz cenas starpība starp oriģinālo un jauno Biļeti, ja jaunā Biļete ir dārgāka, balstoties uz Lux Express pārdošanas sistēmā izmaiņu laikā pieejamajām cenām.

4.9. Ja Pasažiera vēlamajam jaunajam Reisam Biļetes cena ir zemāka, nekā norādīts sākotnējā Biļetē, cenu starpība Pasažierim netiek atgriezta.

4.10. Ja Pasažieris vēlas veikt citas izmaiņas, kas nav minētas 4.1. sadaļā, viņam ir jāiegādājas jauna Biļete.

4.11. Nav iespējams samainīt tikai vienu daļu no savienotā brauciena. Ir iespējams mainīt tikai visu savienoto reisu kopā.

4.11.1. Līdz pirmā brauciena izbraukšanai savienotajā/turp-atpakaļ braucienā ir iespējams veikt izmaiņas biļetē (tikai starptautiskajos reisos).

4.11.2 Gadījumā, ja savienotais brauciens jau ir sācies, izmaiņas biļetē nav iespējams veikt. Ja turp – atpakaļ brauciena gadījumā turp ceļa brauciens jau ir sācies, datuma un laika izmaiņas atpakaļ ceļa braucienam ir iespējams veikt. Pasažiera vārda maiņa gadījumos, kad savienotais vai turp – atpakaļ brauciens jau ir sācies, nav iespējama.

4.12 Atlaidi uz biļetes nav iespējams samainīt (un samainīt biļeti ar atlaidi uz pilno cenas biļeti). Atlaides ir definētās punktā 3.7.1. Šajā gadījumā ir iespējams atgriezt biļeti (sadaļa 5) un iegadāties jaunu biļeti ar pareizo atlaidi.

4.13 Mainot sēdvietas numuru, komisijas maksa netiek piemērota. Gadījumā, ja sēdvieta mainās no Parastās klases uz Biznesa klasi, cenas starpība jāapmaksā.

4.14 Izmainīta Biļete nav atgriežama (izņēmums: biļete ir atgriežama, gadījumā, ja tikai sēdvieta tika samainīta).

 

 1. BIĻEŠU ATGRIEŠANA

 

5.1. Biļetes var atgriezt tikai tajā tirdzniecības punktā, kur oriģināli tās ir nopirktas:

5.1.1. Lux Express klientu apkalpošanas centros (norādīti 4.3.1. sadaļā);

5.1.2. Pie autorizētajiem Aģentiem;

5.1.3.Interneta mājaslapā www.luxexpress.eu iegādātās Biļetes tiek atgrieztas, aizpildot nepieciešamo formu biļešu pārdošanas sistēmā.

5.1.4. Lai pieteiktu atgriešanu biļetei, kas iegādāta telefoniski, izmantojot norēķinu karti, nepieciešams sazināties ar kādu no Lux Express klientu apkalpošanas centriem pa tālruni vai caur e-pastu (skatīt punktu 4.3.1.)

5.2. Ja Biļeti vēlas anulēt Pasažieris:

5.2.1. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikušas vairāk par 24 stundām, Biļeti ir iespējams atgriezt Lux Express klientu apkalpošanas centrā vai mājaslapā www.luxexpress.eu un saņemt atpakaļ 100% no iegādātās Biļetes cenas. Maksa par pakalpojumu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;

5.2.2. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikušas mazāk par 24 stundām, Pārvadātājs atgriež 50% no Biļetes cenas. Maksa par pakalpojumu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;

5.2.3. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikusi mazāk par 1 stundu, Biļeti nav iespējams atgriezt, izņemot;

5.2.3.1. Biļeti, kas iegādāta pie Aģenta vai Lux Express klientu apkalpošanas centrā Krievijas Federācijā, Baltkrievijā vai Polijā, var atgriezt līdz pat sākotnējam Reisa atiešanas laikam, saņemot atpakaļ 50% no Biļetes vērtības. Šādu Biļešu atgriešanu var veikt tajā tirdzniecības punktā, kur tās oriģināli iegādātas, klientu apkalpošanas centra vai Aģenta biroja darba laikā. Maksa par pakalpojumu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.

5.2.3.2. PINS VIP klients var saņemt 100% no biļetes vērtības līdz Reisa sākotnējam atiešanas laikam. Maksa par pakalpojumu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.

5.2.4. Savienojuma / turp-atpakaļ brauciena gadījumā no visa brauciena nav iespējams atgriezt biļeti tikai vienā virzienā / vienā daļā, ieskaitot braucienu, kurā viena daļa jau ir notikusi. Viss brauciens tiks atcelts, un atgriešanās summa visam braucienam tiks aprēķināta pēc laika, kas atlicis līdz pirmajam izbraukšanas laikam (skatīt 5.2. Sadaļu).

5.2.4.1 Ja daļa no savienotā brauciena /turp-atpakaļ brauciena tika nopirkta par akcijas cenu, pilns brauciens ir neatgriežams (skatīties akcijas biļetes noteikumus, sadaļa 6).

5.2.5. Nosacījumi par Biļetēm, kas iegādātas akcijas laikā, aprakstīti 6. sadaļā – Akcijas noteikumi.

5.3. Lux Express Group nekompensē Pasažiera autobusa Biļeti, ja brauciens nenotiek Pasažiera nepareizi noformēta Reisa (piemēram, nepareizs maršruts, datums, laiks u.tml.) vai trūkstošu dokumentu (piemēram, apdrošināšana, vīza, ceļojuma dokuments u.tml.) dēļ vai, ja Pasažieris ir nokavējis Reisa izbraukšanas laiku.

5.4. Par Biļeti samaksāto naudu Pārvadātājs atgriež uz kontu, no kura tika veikts maksājums.

5.4.1. par Biļeti, kas iegādāta Lux Express klientu apkalpošanas centros vai Aģentu birojos, nauda tiek atgriezta skaidrā naudā tikai personai, kas norādīta uz Biļetes, vai tās pilnvarotajai personai, uzrādot pilnvaru. Lai veiktu naudas atmaksu, obligāti jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

5.5. Pasažiera pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar atgrieztās naudas pārskaitīšanu.

 

 1. AKCIJAS NOTEIKUMI

 

6.1. Starptautiskajos maršrutos Pasažiera vārda un uzvārda, Brauciena datuma un laika maiņu ir iespējams veikt līdz Reisa atiešanas brīdim Lux Express Group klientu apkalpošanas centrā, piemaksājot cenas starpību starp akcijas Biļeti un jauno Biļeti. Saskaņā ar cenrādi par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildus maksa.

6.2. Igaunijas iekšzemes reisiem Biļešu maiņa nav iespējama (4.2. sadaļa).

6.3. Biļete, kas iegādāta par akcijas cenu, nevar tikt mainīta pret citu akcijas Biļeti.

6.4. Akcijas Biļetes netiek atmaksātas, izņemot Biļetes, kas iegādātas Aģentu birojos Polijas teritorijā (6.7. sadaļa).

6.5. Akcijas cena ir spēkā ierobežotam vietu skaitam katrā Reisā.

6.6. Biļetē norādīto pieturvietu ir iespējams mainīt uz citu pieturu tās pašas pilsētas ietvaros. Izmaiņas ir iespējams veikt, ja Pasažieris par to informē Lux Express Group klientu apkalpošanas centru vismaz 1 stundu pirms Reisa atiešanas laika.

6.7. Biļetes, kas iegādātas Aģenta birojā Polijas teritorijā, tiek atmaksātas tikai tajā pašā Aģenta birojā:

6.7.1. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikušas vairāk par 24 stundām, Pārvadātājs atmaksā 30% no akcijas Biļetes cenas;

6.7.2. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikušas mazāk par 24 stundām, Pārvadātājs atmaksā 10% no akcijas Biļetes cenas;

6.7.3. Var tikt piemērota papildus maksa par pakalpojumu atbilstoši Aģenta cenrādim.

 

PASAŽIERU UN BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI

 

 1. JĒDZIENI

 

1.1. Rezervējot un pērkot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Biļete”), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris”) noslēdz līgumu par pārvadājuma pakalpojumu (turpmāk tekstā „Reiss”) ar pakalpojuma sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO ”EUROLINES” (АО ”ЕВРОЛАЙНС”), LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (turpmāk tekstā  „Lux Express Group” vai „Pārvadātāju”).

1.2. Autorizēts starpnieks (turpmāk tekstā „Aģents”) – juridiska organizācija vai pašnodarbināta persona, kuru Pārvadātājs ir pilnvarojis pārdot, mainīt un atgriezt Biļetes saskaņā ar Lux Express Group spēkā esošajiem biļešu pārdošanas noteikumiem.

 

 1. BAGĀŽAS UN ROKAS BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

 

2.1. Pasažierim ir tiesības ņemt līdzi autobusa salonā vienu rokas bagāžas vienību ar svaru līdz 5 kg un izmēriem, kas nepārsniedz 45 × 35 × 20 cm ( garums – platums – augstums).

2.2. Pasažieris ir atbildīgs par personīgajām mantām un rokas bagāžu, kas atrodas uz autobusa klāja. Pārvadātājs nevar garantēt atgriešanu vai būt atbildīgs par pamestām vai pazaudētām lietām. Nelielas identificējamas personīgās lietas, kas atrodamas autobusos, piemēram, tālruņi, grāmatas, cimdi utt., Ja iespējams, pārsūta uz vietējiem Lux Express Group klientu apkalpošanas birojiem (starptautisku maršrutu gadījumā) vai uz Cargobus OÜ uzņēmumu (Igaunijas iekšzemes maršrutiem). Priekšmeti, kas tiek pārsūtīti Lux Express Group vietējiem klientu apkalpošanas birojiem vai Cargobus OÜ, tiek turēti 30 dienas un tos var atgūt no Lux Express Group klientu apkalpošanas birojiem darba laikā vai saskaņā ar norunu ar Cargobus. Visas mantas, ieskaitot bagāžu, kuras saturu nevar identificēt, to neatverot, tiek nodotas autoostas apsardzei vai galamērķa pilsētas policijai. Ātri bojājošos pārtikas produktus nevar saņemt atpakaļ.

2.3. Papildus rokas bagāžai Pasažierim bez maksas ir atļauts ņemt līdz vienu bagāžas vienību (piemēram, somu vai koferi) ar svaru līdz 30 kg un izmēriem līdz 70 × 30 × 55 cm (garums – platums – augstums), kas tiek novietota autobusa bagāžas nodalījumā.  Bagāžas novietošanu bagāžas nodalījumā un tās vēlāku izsniegšanu Pasažierim veic kāds no autobusa apkalpes.

2.3.1. Gadījumā, ja autobusa bagāžas nodalījumā ir brīva telpa un autobusa apkalpe tam piekrīt, Pasažieris var ņemt līdzi vairāk bagāžas par vienu atļauto bagāžas vienību (piemēram, somu vai čemodānu). Par iespēju ņemt līdzi lielāku bagāžu lemj autobusa vadītājs uz vietas atbilstoši situācijai. Pasažierim par šo papildus bagāžu netiek prasīta papildus samaksa.

2.4. Ja Pasažiera bagāža ir saplēsta, deformēta vai ar kādu citu defektu, kas vēlāk var tikt vērsts pret autobusa apkalpi, tad pirms bagāžas novietošanas bagāžas nodalījumā autobusa apkalpe fiksē bagāžas defektus brīvas formas aktā.

2.5. Pasažiera bagāža (piemēram, soma vai koferis), kas tiek novietota bagāžas nodalījumā, tiek marķēta ar divkāršām uzlīmēm, no kurām viena tiek pievienota Pasažiera bagāžai un otra tiek izsniegta Pasažierim. Bagāža tiek izsniegta, tikai uzrādot saņemto bagāžas numuru.

2.5.1. Pasažiera bagāža Igaunijas iekšzemes reisos netiek marķēta ar bagāžas uzlīmēm.

2.6. Autobusa  bagāžas nodalījumā nedrīkst pārvadāt bagāžu, kas nepieder autobusā esošajiem Pasažieriem.

2.7. Pasažieru velosipēds tiek pārvadāts tikai tad, ja bagāžas nodalījumā ir brīva telpa. Par iespēju novietot velosipēdu bagāžas nodalījumā lemj autobusa vadītājs uz vietas atbilstoši situācijai tieši pirms Reisa atiešanas. Pārvadājamam velosipēdam ir jānoņem priekšējais ritenis. Priekšējam ritenim un velosipēdam ir jābūt iesaiņotiem atsevišķi. Iesaiņotajam velosipēdam nedrīkst būt asas un izvirzītas detaļas. Ja Pasažiera velosipēdam nav vietas bagāžas nodalījumā, autobusa vadītājs izdara Pasažiera Biļetē attiecīgu brīvas formas atzīmi. Pie Biļešu atgriešanas spēkā ir Lux Express Group biļešu pārdošanas noteikumu 5. sadaļa, izņemot autobusa vadītāja attiecīgi marķētās Biļetes, kuras var apmainīt arī tūlīt pēc autobusa atiešanas. Reisos, kurus apkalpo Lux Mini autobusi, nav iespējams pārvadāt velosipēdus.

2.8. Pasažierim, kurš ceļo ar ratiņkrēslu, ir tiesības novietot ratiņkrēslu autobusa bagāžas nodalījumā. Pārvadātājs ir atbildīgs par ratiņkrēslu, kas atrodas bagāžas nodalījumā. Ja ratiņkrēsls tiek bojāts vai pazaudēts Pārvadātāja dēļ, Pārvadātājs sniedz kompensāciju. Kompensācija būs vienāda ar zaudēto vai bojāto iekārtu, vai ierīču nomaiņas vai remonta izmaksām.

2.9. Lux Express Group autobusu salonā un bagāžas nodalījumā nav atļauts pārvadāt aizliegtu bagāžu vai rokas bagāžu, kas satur aizliegtās bagāžas sarakstā esošas vielas un priekšmetus. Aizliegta bagāža ir radioaktīvas, sprāgstošas, indīgas, kodinošas, ugunsnedrošas, smirdošas un smērējošas vielas, vielas un priekšmeti bez atbilstoša iepakojuma, kā arī vielas un priekšmeti , kas smērē vai bojā autobusu.

 

 1. PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

 1. Pasažierim ir tiesības:

3.1.1.  saņemt pārvadāšanas pakalpojumu apmaksātā apmērā;

3.1.2.  saņemt braukšanas atlaides, ko paredz likums vai kas noteiktas uz likuma pamata;

3.1.3.  pārvadāt bagāžu atbilstoši noteiktajai kārtībai;

3.1.4.  redzes traucējumu gadījumā pārvadāt suni – pavadoni bez maksas. Sunim-pavadonim ir nepieciešams reģistrēt atsevišķu Biļeti. Pasažierim ir jānodrošina suņa-pavadoņa valstī ievešanai un no valsts izvešanai nepieciešamie dokumenti. Lux Express Group nekompensē Pasažierim autobusa Biļeti, ja Brauciens izpaliek nepareizi noformētu vai trūkstošu dokumentu dēļ.

3.1.5. Personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai ir biļete un kurai tika atteikta iekāpšana autobusā (skatīt punktu 4.10.), ir tiesības saņemt pilnu biļetes kompensāciju.

3.2.  Pasažierim ir pienākums:

3.2.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī uzrādīt derīgu ceļošanas dokumentu – pasi vai braucēja nacionalitātes ID karti;

3.2.1.1. Iekāpšana autobusā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, ir iespējama tikai Lux Express un Simple Express autobusos, kā arī Igaunijas iekšzemes reisos, ja Pasažiera vārds ir norādīts uz Biļetes.

3.2.2. pēc personas ar kontroles tiesībām pieprasījuma nekavējoties uzrādīt kontrolierim autobusa Biļeti vai citu autobusā braukšanas tiesību apliecinošu dokumentu;

3.2.3. nokārtot vīzu vai citus dokumentus, kas nepieciešami robežas šķērsošanai;

3.2.4. nodrošināt, lai Pasažierim līdzi esošā rokas bagāža vai priekšmeti neapdraudētu vai citādi netraucētu pārējos pasažierus;

3.2.5. pieturās atgriezties autobusā vēlākais kustības grafikā noteiktajā autobusa atiešanas laikā vai laikā, ko pa mikrofonu paziņojis autobusa vadītājs pirms šīs pieturas.

3.2.6 Ceļojot ar nepilngadīgu personu, pasažierim/vecākam jāiepazīstas ar Lux Express noteikumiem pirms reisa attiešanas brīža. Biļešu pārdošanas,pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi ir pieejami pirkuma beigās.

3.2.7. Personai ar invaliditāti un personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai nepieciešama palīdzība, ir jāinformē Pārvadātājs 36 stundas pirms reisa. Pasažierim jāatrodas saskaņotā vietā vismaz 30 minūtes pirms reisa atiešanas laika.

3.2.8. Personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, biļetes rezervācijas vai iegādes brīdī jāpaziņo Pārvadātājam par personas konkrētajām sēdvietas vajadzībām, ar nosacījumu, ka šīs vajadzības tajā brīdī ir zināmas.

3.3. Pasažierim ir aizliegts:

3.3.1. braukt autobusā alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē, netīrā apģērbā, smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai traucēt pārējos pasažierus;

3.3.2. atvērt vai aizvērt logus un lūkas bez autobusa vadītāja atļaujas;

3.3.3. traucēt durvju atvēršanu un aizvēršanu, aizsegt autobusa vadītāja redzesloku;

3.3.4. traucēt autobusa vadītāju un kavēt oficiālās kontrolējošās personas darbu;

3.3.5. lauzt, piegružot un smērēt autobusu un tā iekārtas;

3.3.6. apdraudēt sevi vai citus pasažierus;

3.3.7. izmantot autobusā esošo tualeti, ja Pasažieris pēdējo 10 dienu laikā pirms Reisa atiešanas ir saņēmis radioaktīvo ārstēšanu (nepieciešamības gadījumā autobusa vadītājs veiks papildus pieturu);

3.3.8. neievērot citas ar šiem noteikumiem uzstādītās prasības.

3.4. Biļeti nedrīkst nodot glabāšanā autobusa vadītājam, izņemot gadījumu, ja autobusa Biļete Pasažierim ir pārdota citā biļešu pārdošanas sistēmā (skatīt 3.5. sadaļu) vienā eksemplārā.

3.5. Biļete jānodod autobusa vadītājam, ja tā nav iegādāta Lux Express pārdošanas sistēmā.

3.6. Drošības apsvērumu dēļ un sakarā ar Eiropas Savienības drošības regulām, visiem Pasažieriem brauciena laikā ir jābūt piesprādzētiem. Bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem, nedrīkst sēdēt pirmajā rindā, t.i. sēdvietās ar numuriem 1-4, kā arī sēdvietās aiz vidus durvīm.

 

 1. PĀRVADĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

4.1. Pārvadātājs nav atbildīgs par kavējumiem grafikā, neprecīzu ierašanos pieturā, ja tam par iemeslu ir bijusi nepārvarama vara (tai skaitā, taču ne tikai: laika apstākļi, sastrēgumi uz ceļiem, ceļa remonts, valsts orgānu darbība, rindas uz robežas, muitas un pasu kontrole utt.), kā arī pašu Pasažieru rīcība, kas ietekmēja pienākumu pildīšanu un citi iemesli, kurus Pārvadātājs, neskatoties uz pielietotajiem līdzekļiem, nevarēja paredzēt un novērst.

4.2.Pārvadātājs nav atbildīgs par Partnera autobusu atpalikšanu no grafika un novēlotu ierāšanos pieturās, kā arī par neveiktiem reisiem.

4.3 Pārvadātājs neatbild par zaudējumiem, kas pasažierim radīti situācijā, kad autobuss nav sasniedzis galapunktu vajadzīgajā laikā. Atkāpšanās no grafika gadījumā pasažieriem ir tiesības, kas noteiktas pārvadājumu likumos (ieskaitot tos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004), ieskaitot tiesības uz sodiem saskaņā ar transporta likumiem. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasažierim nodarīti situācijā, kad autobuss nav sasniedzis galapunktu pareizajā laikā tādu apstākļu dēļ, kurus Pārvadātājs nevar ietekmēt, piemēram, nepārvaramas varas, autobusa tehniskās kļūmes labošanas dēļ, kas pasažieru apdraud veselību vai dzīvību, gadījumā, kuru Pārvadātājs vai persona, kas palīdz Pārvadātājam, neparedzēja un nevarēja paredzēt ar saprātīgu piesardzību vai citiem apstākļiem, kurus Pārvadātājs nevar ietekmēt, arī jebkādu Pasažieru darbību dēļ, kas ietekmē Pārvadātāja saistību izpildi.

4.4. Pasažieris, kurš iepriekš nopircis Biļeti uz kādu Lux Express Group Reisu, taču nokavējis to, zaudē tiesības ar to pašu Biļeti braukt jebkurā citā Lux Express Group autobusā. Biļeti nevar nodot atpakaļ.

4.5. Gadījumā, ja Pasažieris nav iekāpis autobusā saskaņā ar kustības grafikā noteikto autobusa atiešanas laiku, kas norādīts arī uz Pasažiera Biļetes, Pārvadātājam ir tiesības pārdot Biļeti uz šo vietu citam Pasažierim.

4.6. Pārvadātājam nav pienākuma pārbaudīt pasažiera bagāžas saturu, kas atrodas autobusa bagāžas nodalījumā, un Pasažieris ir pilnībā atbildīgs par savas bagāžas iesaiņošanu tādā veidā, kas nodrošina maksimālu drošību Pasažiera bagāžai un tās saturam, kā arī citu Pasažieru bagāžai un tā saturam, nenovietojiet aizliegtas vai nepamatotas pārvadāšanai priekšmetus autobusa bagāžas nodalījumā, nelikumīgas lietas. Neierobežojot iepriekšminēto, tādas vērtslietas kā rotaslietas, foto-video aprīkojumu, naudu, čekus, vērtspapīrus, trauslas lietas utt. var pārvadāt tikai rokas bagāžā, šīs lietas ir aizliegts pārvadāt autobusa bagāžas nodalījumā. Pārvadātājs neatbild par rokas bagāžu, izņemot gadījumus, kad autobusa negadījuma gadījumā ir nodarīti zaudējumi. Pārvadātājs neatbild par Pasažiera bagāžu, kas tiek pārvadāta autobusa bagāžas nodalījumā, ja bojājumi nav radušies Pārvadātāja vainas dēļ, bojājumi ir radušies Pasažiera vainas dēļ, Pasažiera bagāžas specifisko īpašību dēļ un / vai citu Pasažieru un / vai citu Pasažieru bagāžas satura iesaiņošana. Kompensācija par zaudējumiem tiek aprēķināta, pamatojoties uz nolietojumu (-10% gadā). Kompensācija par zaudējumu atlīdzību ir atkarīga no dokumentu ar likumīgu vērtību pierādīšanas vai citiem likumīgiem līdzekļiem, un to ierobežo ar visiem zaudējumiem, kas noteikti nacionālajos vai starptautiskajos tiesību aktos, kas piemērojami pārvadātājam un / vai pasažierim, neatkarīgi no tā, vai tas ir mazākais.

4.7. Pārvadātājs aicina Pasažierus izmantot personīgās bagāžas aizsardzības metodes (piemēram, čemodānu slēdzeni), kā arī bagāžas apdrošināšanu.

4.8. Ja autobuss neatiet Pārvadātāja vainas dēļ vai brauciens tiek pārtraukts autobusa tehnisku traucējumu dēļ, Pārvadātājs pie pirmās izdevības noorganizē transporta aizvietotāju. Pasažieriem ir tiesības, kas noteiktas transporta likumos (ieskaitot tos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004).

4.9. Ja autobuss neizbrauc Pārvadātāja vainas dēļ, Pasažierim uz iesnieguma pamata tiek atgriezta pilna Biļetes cena.

4.10. Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadāt personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja pārvadāšana nav droša pasažierim vai tāpēc, ka transportlīdzekļa konstrukcija nav atbilstoša.

4.11. Pārvadātājam ir tiesības atteikties no pārvadāšanas pakalpojuma piedāvāšanas un Biļetes naudas atgriešanas gadījumā, ja Pasažieris:

4.11.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī nevar uzrādīt ceļošanai derīgu dokumentu;

4.11.2. norādījis Biļetē vārdu un uzvārdu, kas nesakrīt ar vārdu un uzvārdu personu apliecinošajā dokumentā;

4.11.3. neierodas pēc grafika noteiktajā autobusa atiešanas pieturā, kas norādīta uz iegādātās biļetes, izņemot gadījumus, kad Pasažieris ir informējis Lux Express Group klientu apkalpošanas centru vismaz 1 stundu pirms reisa atiešanas un nepieciešamās izmaiņas Biļetē ir veiktas. Iespējams, ja iekāpšana notiek tajā pašā pilsētā;

4.11.4. nav iekāpis autobusā papildus apstāšanās vietās Reisa laikā oficiālajā atiešanas laikā vai laikā, ko pirms pieturas norādījis autobusa vadītājs. Pasažieri, kas neievēro apstāšanas laiku, netiek gaidīti;

4.11.5. atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;

4.11.6. apdraud vai traucē pārējos pasažierus;

4.11.7. kā citādi traucē Brauciena gaitu vai drošību;

4.11.8. nevar uzrādīt robežas šķērsošanai nepieciešamos dokumentus vai tie ir noformēti nepilnīgi.

4.11.9 neatbilst Lux Express biļešu pārdošanas, pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumiem.

4.12. Gadījumā, ja Pasažierim rodas problēmas ar valsts varas pārstāvjiem sakarā ar nederīgām vīzām, pasēm, ceļojuma apdrošinājumu, kontrabandas precēm u.tml., autobusa apkalpei ir tiesības atstāt Pasažieri uz robežas vai tuvākajā apdzīvotajā vietā, vai rīkoties atbilstoši varas pārstāvju likumīgām prasībām. Nauda par autobusa Biļeti šādā gadījumā netiek atgriezta.

4.13. Sūdzības un pretenzijas pret uzņēmumu tiek izskatītas gadījumā, ja tās ir iesniegtas firmai vēlākais 3 mēnešus pēc Brauciena. Lux Express Group ir apņēmies sniegt atbildi uz sūdzībām, kas skar Lux Express Group autobusus un to apkalpi, 1 mēneša laikā.

4.14. Lux Express Group pieņem savās pārstāvniecībās arī sūdzības, kas skar Pārvadātājus, ar kuriem  Lux Express Group ir saistīts kā Aģents, un vēlākais 2 darbadienu laikā nodod šīs sūdzības atbildīgajam pārvadātājam. Atbildes uz šādām sūdzībām sniedz attiecīgais Pārvadātājs, nevis Lux Express Group.

4.15. Pārvadātājs patur tiesības veikt izmaiņas kustības grafikos, cenrāžos un šajos pasažieru pārvadāšanas noteikumos. Gadījumā, ja Pasažierim ir nopirkta Biļete Reisam, kas tiek anulēts vai kura kustības grafiks tiek izmainīts, Pārvadātājs apņemas atpirkt šādu Biļeti 100% apmērā vai piedāvā Pasažierim iespēju izmantot citu Pasažierim piemērotāku Reisu.

4.16. Piekrītot biļešu pārdošanas, pasažieru un pārvadājumu pakalpojumu noteikumiem, Pasažieris piekrīt, ka:

4.16.1 Pārvadātājs negarantē starptautiskos maršrutos, ka visa informācija Pasažieriem ir pieejama visās maršruta vietējās valodās.

4.16.2 Pārvadātājs negarantē vietējos Igaunijas maršrutos, ka visa informācija uz uzlīmēm ir pieejama Pasažierim igauņu valodā..

 

 1. CITAS PRASĪBAS PASAŽIERIEM

 

5.1. Mājdzīvnieku pārvadāšana starptautiskajos reisos nav atļauta. Kā izņēmums autobusā ir atļauta neredzīgas personas suņa-pavadoņa vešana, ja Pārvadātājs ir par to iepriekš informēts. Par suņa-pavadoņa vešanu netiek piemērota maksa.

5.2. Gadījumā, ja Pasažieris iekāpjot autobusā ir paslēpis dzīvnieku un tas tiek pamanīts vēlāk Brauciena laikā, Pārvadātājam ir tiesības izsēdināt Pasažieri tuvākajā oficiālajā pieturvietā.

5.3. Igaunijas iekšzemes reisos pasažieriem ir atļauts pārvadāt mazus mājdzīvniekus vai putnus tikai speciālos transportēšanai paredzētos būros/transportēšanas somās, kuru maksimālais izmērs ir 40×40 cm, lai to var novietot uz sēdekļa. Šajā gadījumā jāiegādājas papildus Biļete. Dzīvnieku biļetei tiek piešķirta 40% atlaide Lux Express maršrutos, bet Simple Express maršrutos biļete mājdzīvniekiem maksā tikpat cik pasažieriem. Mājdzīvniekus nedrīkst pārvadāt bez atbildīgā Pasažiera klātbūtnes.