Noteikumi

Biļešu pārdošanas, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi

 

Biļešu pārdošanas, bagāžas pārvadāšanas un braukšanas noteikumi ir derīgi sākot no 25.05.2021. 

BIĻEŠU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI

 

 1. DEFINĪCIJAS

1.1. Iegādājoties un rezervējot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Ceļojuma biļete“), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris“) noslēdz līgumu par pārvadāšanu (turpmāk tekstā „Ceļojums“ vai „Reiss“) ar pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES” (АО „ЕВРОЛАЙНС”), TUE LUX EXPRESS LINES (TУП ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (turpmāk tekstā „Lux Express Group“ vai „Pārvadātājs“).

1.2. Oriģinālā Ceļojuma biļete ir oriģināls līgums, kas noslēgts starp Pasažieri un Pārvadātāju pirms jebkādām Ceļojuma biļetes izmaiņām.

1.3. Oriģinālā Ceļojuma sākuma diena ir diena, par kuru ir vienojies Pasažieris un Pārvadātājs, un tā tiek parādīta oriģinālajā Ceļojuma biļetē.

1.4. Pilnvarots izplatītājs (turpmāk tekstā „Aģents“) — juridiska vienība vai pašnodarbināta persona, kuru Pārvadātājs ir pilnvarojis pārdot, mainīt un atgriezt biļetes saskaņā ar Lux Express pastāvošajiem biļešu tirdzniecības noteikumiem.

1.5. Savienotais reiss ir reiss, kura ietvaros Pasažieriem noteiktā autoostā (minēta biļetē) jāpārsēžas uz citu autobusu, lai nonāktu galamērķī. Savienotajam reisam ir viens biļetes numurs un noteikti QR numuri.

1.6. Reiss turp un atpakaļ ir brauciens no vienas pilsētas uz otru un atpakaļ uz vietu, kur reiss sākās. Reisam turp un atpakaļ ir viens biļetes numurs un noteikti QR numuri.

1.7. Kupons ir elektronisks dokuments, kurā apstiprināts Pārvadātāja pienākums nodrošināt kupona uzrādītājam pārvadāšanas pakalpojumus vērtībā, kas nepārsniedz kupona nominālo vērtību. Kuponu var izmantot, lai pilnībā vai daļēji apmaksātu nākamos ceļojumus.

 1. CEĻOJUMA BIĻETES

2.1. Ceļojuma biļete dod Pasažierim tiesības izmantot transporta līdzekli ar nodrošinātu sēdvietu, kā arī ar to saistītās preces un pakalpojumus tikai Ceļojumā, kurš norādīts Ceļojuma biļetē, un atbilstoši vienošanās nosacījumiem.

2.2. Pasažierim iekāpšanas laikā jāapstiprina tiesības ceļot. Šim nolūkam Pasažierim jāuzrāda:

2.2.1. Igaunijas iekšzemes reisos:

2.2.1.1. derīga izdrukāta vai tiešsaistes Ceļojuma biļete;

2.2.2. starptautiskos Lux Express maršrutos:

2.2.2.1. derīgs ceļojuma dokuments (pase/valsts personas apliecība).

2.2.2.2. derīgi dokumenti, kas nepieciešami valsts robežas šķēršošanai un iekļūšanai galamērķa valstī.

2.2.2.3. citi dokumenti saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem un likumiem galamērķa valstī, kas nepieciešami iekļūšanai galamērķa valstī.

2.3. Ja Biļete ir iegādāta ar atlaidi, Pasažierim jāapstiprina savas tiesības saņemt noteikto atlaidi. Pretējā gadījumā jāsamaksā pilnās cenas un cenas ar atlaidi starpība.

2.3.1. Nav iespējams iegādāties biļeti vai samaksāt par cenas starpību autobusos ar Krievijas numura zīmēm vai Krievijas Federācijas teritorijā, kā arī galamērķiem, kuros pārvadātājs ir AO „EUROLINES”, TUE LUX EXPRESS LINES. Šajā gadījumā biļeti var atjaunināt tikai zvanot uz Lux Express klientu apkalpošanas tālruni. Ceļojuma biļetes cenai var tikt piemērota pakalpojuma maksa.

2.4. Mūsu starptautiskajos un Polijas maršrutos tiek pieņemtas tikai atsevišķas Ceļojuma biļetes, kuras var izmantot tikai tajās minētās personas.

2.5. Samaksājot par Ceļojuma biļeti, Pasažieris arī apstiprina, ka viņš ir izlasījis un sapratis Pārvadātāja noteikumus attiecībā uz biļešu tirdzniecību, pasažieru un bagāžas pārvadāšanu, kas atrodami visos Lux Express klientu apkalpošanas birojos, visos Aģentu tirdzniecības pārstāvju birojos, mājaslapā www.luxexpress.eu un interneta veikalā, apstiprinot Ceļojuma biļetes pirkumu.

2.6. Maksājot par Ceļojuma biļeti, Pasažieris arī apstiprina, ka viņš ir Pārvadātājam nodevis e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, uz kuru saņemt svarīgu informāciju par ceļojumu.

2.7. Lux Express pārdod partneru Ceļojuma biļetes, pamatojoties uz pastāvošajiem biļešu tirdzniecības noteikumiem un šajā gadījumā rīkojas kā Aģents.

 

 1. VISPĀRĪGI CEĻOJUMA BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

3.1. Ceļojuma biļeti var iegādāties:

3.1.1. izmantojot internetu, vietnē www.luxexpress.eu;

3.1.2. izmantojot Lux Express oficiālo mobilo lietotni, kas pieejama lejupielādei Google Play un Apple Store;

3.1.3. Lux Express klientu apkalpošanas birojos, var tikt piemērota papildu apkalpošanas maksa;

3.1.4. no Aģenta, šajā gadījumā Aģenta pakalpojuma maksa var tikt pieskaitīta Ceļojuma biļetes cenai;

3.1.5. Ceļojuma biļeti tieši pirms izbraukšanas var nopirkt no autobusa vadītāja, ja attiecīgajā autobusā ir brīvas vietas, izņemot Krievijas Federācijas teritorijā vai autobusos ar Krievijas numura zīmi, kā arī galamērķiem ar pārvadātāju AO „EUROLINES”, TUE LUX EXPRESS LINES. Autobusā iegādāto biļešu cenas var būt lielākas nekā biļetēm internetā vai klientu apkalpošanas birojā;

3.1.6. zvanot Lux Express Group klientu apkalpošanas centram un nosaucot bankas kartes informāciju.

3.2. Iegādājoties Ceļojuma biļeti internetā vai ar oficiālo mobilo lietotni, var maksāt:

3.2.1. izmantojot internetbanku;

3.2.2. ar bankas karti (atkarībā no valsts);

3.2.3. ar kuponu;

3.2.4. izmantojot uzņēmuma klienta kontu.

3.3. Iegādājoties Ceļojuma biļeti no autobusa vadītāja (izņēmumi norādīti sadaļā 3.1.5.), var maksāt skaidrā naudā vietējā valūtā vai eiro, vai ar karti, ja uz autobusa ir īpašs marķējums. Ja Pasažieris maksā skaidrā naudā, drošības nolūkos Pārvadātājs nepieņem banknotes, kas ir lielākas par 50 eiro vai līdzvērtīgu vērtību citā valūtā saskaņā ar oficiālo maiņas kursu.

3.4. Iegādājoties Ceļojuma biļeti, Pasažierim pēc Pārvadātāja pieprasījuma jānodrošina tālāk minētā minimālā nepieciešamā informācija: Pasažiera vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, vēlamais ceļojuma datums, izbraukšanas vieta un galamērķis, kā arī izbraukšanas laiks. Ja Pasažieris iegādājas Ceļojuma biļeti Ceļojumam, kura ietvaros tiks šķērsota Krievijas Federācijas robeža, Pasažierim jāiesniedz tālāk minētā papildinformācija: dzimšanas datums, pilsonība, dzimums, tēvvārds (ja Ceļojuma dokumentā ir tēvvārds), personu apliecinošā dokumenta veids un numurs (pase vai oficiāls līdzvērtīgs apliecinošais dokuments). Pasažiera informācija ir nepieciešama saskaņā ar Krievijas Federācijas federālo likumu № 16-FS „Par Transporta drošību”.

3.5. Uzreiz pēc Ceļojuma biļetes saņemšanas Pasažierim jāpārbauda Ceļojuma biļetē ietvertā informācija, arī izbraukšanas un ierašanās datumi un laiki, maršruts, pasažieru skaita atbilstība un par Ceļojuma biļeti samaksātā cena. Vēlāk iesniegtās sūdzības par Ceļojuma biļetes informāciju un skaidras naudas darījuma derīgumu netiks apmierinātas.

3.6. Pārvadātājam ir tiesības piemērot:

3.6.1. papildu atlaides pakalpojuma cenai Pasažieriem, kas ir noteiktā grupā (piemēram, jaunieši, nepilngadīgie, seniori utt.);

3.6.1.1. Lux Express starptautiskajos maršrutos var tikt piemērotas šādas atlaides: -80 % bērniem līdz 7 gadu vecumam. (iesk.), -40 % bērniem līdz 16 gadu vecumam. (iesk.), -26 % jauniešiem līdz 26 gadu vecumam. (iesk.), -10 % senioriem pēc 60 gadu vecuma. (iesk. 60 gadus). Minētās atlaides neattiecas uz Lux Express Comfort klases biļetēm.

3.6.1.2. Igaunijas iekšzemes reisiem tiek piemērotas šādas atlaides: -100 % bērniem pirmsskolas vecumā, -40 % bērniem līdz 16 gadu vecumam (iesk.), -40 % senioriem pēc 60 gadu vecuma (iesk.), -100 % bērnam ar invaliditāti līdz 16 gadu vecumam, -100 % personai ar dziļu vai smagu redzes invaliditāti un personai, kas pavada personu ar dziļu vai smagu redzes invaliditāti, -40 % mājdzīvnieku biļetei. Jauniešu atlaide līdz 26 gadu vecumam (iesk.) , -26 % . Atlaides netiek piemērotas Lux Express Comfort klases biļešu iepriekšpārdošanai. Iegādājoties Ceļojuma biļeti no autobusa vadītāja (izņēmumi ir norādīti. 3.1.4. punktā) Lux Express Comfort klasē ir pieejamas šādas atlaides: -100 % bērniem līdz 7 gadu vecumam (iesk.), -100 % personai ar dziļu vai smagu redzes invaliditāti un personai, kas pavada personu ar dziļu vai smagu redzes invaliditāti.

3.6.2. dažādi cenrāži Ceļojuma biļetēm, kas tiek pārdotas internetā, klientu apkalpošanas birojos un/vai autobusā.

 

 1. CEĻOJUMA BIĻETES IZMAIŅAS

 

4.1. Biļetes izmaiņas ir atkarīgas no klases (maksas), kas norādīta uz biļetes.

4.1.1. Standarta klases gadījumā biļeti var mainīt ne vēlāk kā vienu stundu pirms izbraukšanas laika.

4.2.1. Comfort klases gadījumā biļeti var mainīt līdz izbraukšanas laikam.

4.2. Izmantojot Lux Express tīmekļa vietni vai oficiālo Lux Express mobilo lietotni, var veikt šādas izmaiņas:

4.2.1. Ceļojuma datums un laiks;

4.3. Lux Express tirdzniecības birojā un ar Lux Express klientu apkalpošanas palīdzību var papildus (arī 4.2.1. punktā minēto) mainīt:

4.3.1. Pasažiera vārdu un uzvārdu, pamatojoties uz Pasažiera personu apliecinošu dokumentu, un norādot Pasažiera attiecīgos papildu personas datus saskaņā ar 3.4. punktu..

4.3.2. Sēdvietas numuru un klasi (Comfort un Standard).

4.4. Biļešu maiņas ietvaros nevar mainīties Ceļojuma Maršruts un Pārvadātājs.

4.5. Biļeti var izmainīt:

4.5.1. Lux Express klientu apkalpošanas birojos;

4.5.2. izmantojot Lux Express oficiālo mobilo lietotni;

4.5.3. izmantojot tīmekļa vietni www.luxexpress.eu;

4.5.4. zvanot uz Lux Express klientu apkalpošanas tālruni.

4.6. Izmainot Ceļojuma biļetes klientu apkalpošanas birojos vai ar zvanu uz Lux Express klientu apkalpošanas tālruni, izmaiņām netiek piemērota pakalpojuma maksa.

4.7. Izmainot Ceļojuma biļeti Aģenta birojā, var tikt piemērota papildu pakalpojuma maksa.

4.8. Ceļojuma biļetes īpašnieks var izmainīt savu Ceļojuma biļeti Lux Express klientu apkalpošanas birojos, uzrādot ID; ar zvanu uz klientu apkalpošanas tālruni un e-pasta ziņojumu, norādot Ceļojuma biļetes numuru vai groza numuru un Pasažiera vārdu.

4.9. Ceļojuma biļetes izmaiņas tiek uzskatītas par jaunas Ceļojuma biļetes izsniegšanu, un biļete vairs netiek uzskatīta par Oriģinālo biļeti (skat. sadaļu 1.2.). Izmainot Ceļojuma biļeti, Pasažierim jāsamaksā oriģinālās un jaunās Ceļojuma biļetes cenu starpība, ja izmaiņu veikšanas brīdī jaunā Ceļojuma biļete saskaņā ar Lux Express tirdzniecības sistēmā pieejamajām cenām ir dārgāka.

4.10. Ja Pasažiera izvēlētās jaunās Ceļojuma biļetes cena ir mazāka par oriģinālās Ceļojuma biļetes cenu, cenu starpība Pasažierim netiek atmaksāta un tā ir maksa par Oriģinālās Ceļojuma biļetes izmainīšanu.

4.11. Ja Pasažieris vēlas veikt izmaiņas, kas nav minētas 4.2. un 4.3. sadaļā, jāiegādājas jauna Ceļojuma biļete.

4.12. Nav iespējams mainīt tikai vienu daļu no savienotā reisa. Tiks mainīts viss reiss.

4.12.1. Biļeti var izmainīt līdz pirmajai izbraukšanai reisa turp un atpakaļ / savienotā reisa ietvaros.

4.12.2. Ja savienotais reiss jau ir sācies, biļetes nevar nekādā veidā izmainīt. Reisa turp un atpakaļ gadījumā var izmainīt atgriešanās laiku un datumu. Ja savienotais reiss vai reiss turp un atpakaļ jau ir sācies, nevar izmainīt pasažiera vārdu.

4.13. Nevar izmainīt biļetei piemēroto atlaidi (un biļeti ar atlaidi mainīt pret pilnas cenas biļeti). Atlaides ir aprakstītas 3.6.1. sadaļā. Tādā gadījumā var atgriezt biļeti (skat. 5. sadaļu) un iegādāties jaunu biļeti ar pareizo atlaidi.

4.14. Sēdvietas numura maiņas gadījumā netiks piemērota pakalpojuma maksa. Ja sēdvietas klase mainās no Standard uz Comfort, jāapmaksā cenu starpība.

4.15. Izmainītas Ceļojuma biļetes nevar atmaksāt (izņēmums: biļeti joprojām var atmaksāt tikai tad, ja izmainīts sēdvietas numurs, Pasažiera vārds un pietura tās pašas pilsētas ietvaros).

 

 1. CEĻOJUMA BIĻETES ATMAKSA

 

5.1. Ceļojuma biļetes var atmaksāt tikai tur, kur tās sākotnēji tika iegādātas:

5.1.1. Lux Express klientu apkalpošanas birojos;

5.1.2. pilnvarotu Aģentu birojos;

5.1.3 Atmaksu par tiešsaistē vai www.luxexpress.eu tīmekļa vietnē un tālruņa zvanā iegādātām Ceļojuma biļetēm var saņemt, Lux Express tīmekļa vietnē aizpildot attiecīgo veidlapu;

5.1.4. Lux Express oficiālajā mobilajā lietotnē iegādātas biļetes var atgriezt Lux Express mobilajā lietotnē vai tiešsaistē. Lux Express mobilajā lietotnē iegādātas biļetes var atgriezt arī vietnē izmantojot veidlapu.

5.2. Kad Pasažieris atceļ Reisu, Ceļojuma biļetes tiek atmaksātas šādi:

5.2.1. līdz Oriģinālā reisa sākotnējai izbraukšanai, tiks atmaksāti 100 % no Comfort klases biļetes cenas.

5.2.2. vairāk nekā 24 stundas pirms Oriģinālā izbraukšanas laika, Pārvadātājs atmaksā 100 % no Standard klases biļetes cenas.

5.2.3. no 24 līdz 1 stundai pirms Oriģinālā izbraukšanas laika, Pārvadātājs atmaksā 50 % no Standard klases biļetes cenas.

5.2.4. mazāk nekā 1 stundu pirms Oriģinālā izbraukšanas laika nevar atmaksāt standarta klases Ceļojuma biļeti, izņemot:

5.2.4.1. Ceļojuma biļetēm, kuras Pasažieris iegādājies Lux Express klientu apkalpošanas birojā vai Aģenta birojā Krievijas Federācijas, Baltkrievijas vai Polijas teritorijā kā arī biļetēm, kurās Pārvadātāji ir AO „EUROLINES“, līdz Oriģinālajam izbraukšanas laikam Ceļojuma biļešu iegādes vietā klientu apkalpošanas biroja vai Aģenta biroja darba laika ietvaros var atmaksāt 50 % no biļetes cenas.

5.2.4.2. Lux Express regulārie ceļotāji (skat. Lux Express klientu programmu) var pieteikties Ceļojuma biļetes cenas 100 % atmaksai līdz Oriģinālajam izbraukšanas laikam.

5.2.4.3. Atgriežot biļeti (5.2.1.-5.2.4.2. punkti), tiks piemērota 1 EUR / 90 RUB / 5 PLN/ 3BYN pakalpojuma maksa.

5.2.4.4. Atgriežot Lux Express Standard vai Comfort klases biļeti, izmantojot Lux Express pašapkalpošanās pakalpojumus (tīmekļa vietni, oficiālo mobilo lietotni), tiks veikta šāda atmaksa:

5.2.4.4.1. Līdz 1 stundai pirms izbraukšanas atmaksās 100 % no biļetes cenas. Tiks piemērota 1 EUR / 90 RUB / 5 PLN / 3 BYN pakalpojuma maksa. Biļete tiks kompensēta ar kuponu.

5.2.4.4.2. Lai saskaņā ar biļešu tirdzniecības noteikumiem (5.2.1.-5.2.4.3. punkti) saņemtu naudas atmaksu, Lux Express tīmekļa vietnē jāaizpilda veidlapa.

5.2.5. Reisa turp un atpakaļ gadījumā var atgriezt tikai biļeti vienā virzienā no visa ceļojuma vai visa brauciena biļeti. Reisa atgriešanas summa tiks aprēķināta saskaņā ar to, cik daudz laika palicis līdz izbraukšanai (skat. 5.2.1. līdz 5.2.4. sadaļu). Savienotā reisa gadījumā var atgriezt tikai visa brauciena biļeti.

5.2.5.1. Kad viena daļa no savienotā reisa / reisa turp un atpakaļ ir Economy klases biļete, viss reiss būs neatmaksājams (skat. Economy klases noteikumu 6. sadaļu).

5.2.6. Economy klases Ceļojumu biļešu nosacījumi ir aprakstīti 6. sadaļā — Economy klases noteikumi.

5.3. Lux Express Group neveic atmaksu par Ceļojuma biļetēm, ja Ceļojums nenotika, jo Pasažieris nepareizi reģistrējās Ceļojumam (piemēram, nepareizais maršruts, datums, laiks utt.), vai viņam nav nepieciešamo dokumentu (apdrošināšana, vīza, ceļojuma dokuments utt.), vai arī Pasažieris nokavēja izbraukšanu.

5.4. Pasažiera apmaksāto Ceļojuma biļešu cenu Pārvadātājs atmaksā tajā pašā kontā, no kura tika veikts sākotnējais maksājums.

5.4.1. Lux Express klientu apkalpošanas birojos vai Aģentu birojos iegādāto Ceļojuma biļešu atmaksa tiek veikta tikai skaidrā naudā personai, kas norādīta Ceļojuma biļetē, vai pārstāvim ar pilnvaru. Skaidras naudas atmaksai obligāti nepieciešams uzrādīt derīgu identifikācijas dokumentu.

5.5. Pasažierim ir pienākums segt izmaksas, kas saistītas ar Ceļojuma biļetes atmaksas pārskaitījumu.

5.6. Pasažieris ir informēts par to, ka Ceļojuma biļetes cenas daļējas atmaksas gadījumā saskaņā ar norādītajiem Biļešu tirdzniecības noteikumiem pārējā cenas daļa segs Pārvadātāja faktiskās izmaksas par Pasažiera pārvadāšanas pakalpojumu organizēšanu līdz biļetes atgriešanas brīdim.

 

 1. ECONOMY KLASES NOTEIKUMI

6.1. Klientu apkalpošanas birojos, ar tālruņa zvanu vai Lux Express oficiālajā mobilajā lietotnē pirms izbraukšanas var mainīt Economy klases biļetē norādīto vārdu, uzvārdu, datumu un izbraukšanas laiku. Tādā gadījumā jāapmaksā oriģinālās un jaunās Ceļojuma biļetes cenu starpība. Cenrādim var tikt pievienota papildu pakalpojuma maksa.

6.2. Economy klases biļeti nevar mainīt pret citu Economy klases biļeti.

6.3. Economy klases biļetes ir neatmaksājamas, izņemot Ceļojuma biļetes, kas Polijas teritorijā iegādātas Aģenta birojā (6.7. sadaļa).

6.4. Katram braucienam ir ierobežots Economy klases biļešu skaits.

6.5. Izbraukšanas autobusa pieturu, kas norādīta biļetē, var mainīt tikai pret citu pieturu tajā pašā pilsētā. Izmaiņas var veikt, ja Pasažieris Lux Express Group klientu apkalpošanas biroju par to informē 1 stundu pirms izbraukšanas laika.

6.6. Polijas teritorijā Aģenta birojā iegādātas Economy klases biļetes var atmaksāt tikai tā paša Aģenta birojā:

6.6.1. vairāk nekā 24 stundas pirms Oriģinālā izbraukšanas laika, Pārvadātājs atmaksā 30 % no Economy klases biļetes cenas.

6.6.2. no 24 līdz 1 stundai pirms Oriģinālā izbraukšanas laika, Pārvadātājs atmaksā 10 % no Economy klases biļetes cenas.

6.6.3. saskaņā ar Aģenta cenrādi var tikt piemērota papildu pakalpojuma maksa.

6.7. Economy klases cenas biļete pilnībā iekļauj Pārvadātāja faktiskās izmaksas par Pasažiera pārvadāšanas pakalpojuma organizēšanu līdz biļetes atgriešanas brīdim.

 

 

PASAŽIERU UN BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI

 

 1. JĒDZIENI

1.1. Rezervējot un pērkot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Biļete”), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris”) noslēdz līgumu par pārvadājuma pakalpojumu (turpmāk tekstā „Reiss”) ar pakalpojuma sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO ''EUROLINES'' (АО ''ЕВРОЛАЙНС''), LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (turpmāk tekstā „Lux Express Group” vai „Pārvadātāju”).

1.2. Autorizēts starpnieks (turpmāk tekstā „Aģents”) – juridiska organizācija vai pašnodarbināta persona, kuru Pārvadātājs ir pilnvarojis pārdot, mainīt un atgriezt Biļetessaskaņā ar Lux Express Group spēkā esošajiem biļešu pārdošanas noteikumiem.

 

 1. BAGĀŽAS UN ROKAS BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

2.1. Pasažierim ir tiesības ņemt līdzi autobusa salonā vienu rokas bagāžas vienību ar svaru līdz 5 kg un izmēriem, kas nepārsniedz 45 × 35 × 20 cm ( garums – platums – augstums).

2.2. Pasažieris ir atbildīgs par personīgajām mantām un rokas bagāžu, kas atrodas uz autobusa klāja. Pārvadātājs nevar garantēt atgriešanu vai būt atbildīgs par pamestām vai pazaudētām lietām. Nelielas identificējamas personīgās lietas, kas atrodamas autobusos, piemēram, tālruņi, grāmatas, cimdi utt., Ja iespējams, pārsūta uz vietējiem Lux Express Group klientu apkalpošanas birojiem (starptautisku maršrutu gadījumā) vai uz Cargobus OÜ uzņēmumu (Igaunijas iekšzemes maršrutiem). Priekšmeti, kas tiek pārsūtīti Lux Express Group vietējiem klientu apkalpošanas birojiem vai Cargobus OÜ, tiek turēti 30 dienas un tos var atgūt no Lux Express Group klientu apkalpošanas birojiem darba laikā vaisaskaņā ar norunu ar Cargobus. Visas mantas, ieskaitot bagāžu, kuras saturu nevar identificēt, to neatverot, tiek nodotas autoostas apsardzei vai galamērķa pilsētas policijai. Ātri bojājošos pārtikas produktus nevar saņemt atpakaļ.

2.3. Papildus rokas bagāžai Pasažierim bez maksas ir atļauts ņemt līdz vienu bagāžas vienību (piemēram, somu vai koferi) ar svaru līdz 30 kg un izmēriem līdz 70 × 30 × 55 cm (garums – platums – augstums), kastiek novietota autobusa bagāžas nodalījumā. Bagāžas novietošanu bagāžas nodalījumā un tās vēlāku izsniegšanu Pasažierim veic kāds no autobusa apkalpes.

2.3.1. Gadījumā, ja autobusa bagāžas nodalījumā ir brīva telpa un autobusa apkalpe tam piekrīt, Pasažieris var ņemt līdzi vairāk bagāžas par vienu atļauto bagāžas vienību (piemēram, somu vai čemodānu). Par iespēju ņemt līdzi lielāku bagāžu lemj autobusa vadītājs uz vietas atbilstoši situācijai. Pasažierim par šo papildus bagāžu netiek prasīta papildus samaksa.

2.4. Ja Pasažiera bagāža ir saplēsta, deformēta vai ar kādu citu defektu, kas vēlāk var tikt vērsts pret autobusa apkalpi, tad pirms bagāžas novietošanas bagāžas nodalījumā autobusa apkalpe fiksē bagāžas defektus brīvas formas aktā.

2.5. Pasažiera bagāža (piemēram, soma vai koferis), kas tiek novietota bagāžas nodalījumā, tiek marķēta ar divkāršām uzlīmēm, no kurām viena tiek pievienota Pasažiera bagāžai un otra tiek izsniegta Pasažierim. Bagāža tiek izsniegta, tikai uzrādot saņemto bagāžas numuru.

2.5.1. Pasažiera bagāža Igaunijas iekšzemes reisos netiek marķēta ar bagāžas uzlīmēm.

2.6. Autobusa bagāžas nodalījumā nedrīkst pārvadāt bagāžu, kas nepieder autobusā esošajiem Pasažieriem.

2.7. Lux Express garantē velosipēda vietu autobusā, ja tiek iegādāta velosipēda biļete. Par velosipēda biļeti nav jāmaksā papildus, un to var iegādāties kopā ar pasažieru autobusa biļeti Lux Express mājaslapā. Pārvadāšanai paredzētais velosipēds ar autobusa vadītāja palīdzību jānovieto īpašā nodalījumā. Lux Express nodrošina īpašu velosipēdu apvalku. Parasti priekšējais ritenis nav jāizjauc, bet, ja velosipēds neietilpst apvalkā, priekšējais ritenis tomēr ir jānoņem. Pasažierim ar velosipēdu jāpārliecinās, vai viņa/s velosipēds ir novietots autobusā.

2.7.1. Ja pasažieris nav rezervējis velosipēda biļeti, Lux Express nevar garantēt, ka velosipēdam būs vieta. Gadījumā, ja velosipēdu nevar ievietot bagāžas nodalījumā, klientam nekavējoties jāsazinās ar Lux Express klientu apkalpošanas servisu un jāiegādājās jauna pasažieru un velosipēdu autobusu biļete uz nākamo izbraukumu.

Neizmantotās biļetes tiks atgrieztas.

2.7.2. Maršrutos Sanktpēterburga - Minska un Sanktpēterburga - Tallina velosipēdus autobusa bagāžas nodalījumā var pārvadāt tikai tad, ja ir brīva vieta. Par iespēju ievietot velosipēdu bagāžas nodalījumā autobusa vadītājs izlemj iekāpšanas brīdī atkarībā no situācijas. Pārvadāšanai paredzētajam velosipēdam ir jānoņem priekšējais ritenis, un gan priekšējais, gan velosipēds ir jāiepako atsevišķi. Iepakotajam velosipēdam nedrīkst būt asu izvirzītu daļu. Gadījumā, ja velosipēdu nevar ievietot bagāžas nodalījumā, autobusa vadītājs izdara attiecīgu atzīmi uz pasažiera biļetes. Biļetes tiek atmaksātas saskaņā ar Lux Express  biļešu pārdošanas noteikumu 5. sadaļu, izņemot biļetes ar atbilstošām autobusa vadītāja piezīmēm, kuras var labot tieši pirms brauciena sākuma.

2.8. Pasažierim, kurš ceļo ar ratiņkrēslu, ir tiesības novietot ratiņkrēslu autobusa bagāžas nodalījumā. Pārvadātājs ir atbildīgs par ratiņkrēslu, kas atrodas bagāžas nodalījumā. Ja ratiņkrēsls tiek bojāts vai pazaudēts Pārvadātāja dēļ, Pārvadātājs sniedz kompensāciju. Kompensācija būs vienāda ar zaudēto vai bojāto iekārtu, vai ierīču nomaiņas vai remonta izmaksām.

2.9. Lux Express Group autobusu salonā un bagāžas nodalījumā nav atļauts pārvadāt aizliegtu bagāžu vai rokas bagāžu, kas satur aizliegtās bagāžas sarakstā esošas vielas un priekšmetus. Aizliegta bagāža ir radioaktīvas, sprāgstošas, indīgas, kodinošas, ugunsnedrošas, smirdošas un smērējošas vielas, vielas un priekšmeti bez atbilstoša iepakojuma, kā arī vielas un priekšmeti , kas smērē vai bojā autobusu.

 

 1. PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasažierim ir tiesības:
3.1.1. saņemt pārvadāšanas pakalpojumu apmaksātā apmērā;

3.1.2. saņemt braukšanas atlaides, ko paredz likums vai kas noteiktas uz likuma pamata;

3.1.3. pārvadāt bagāžu atbilstoši noteiktajai kārtībai;

3.1.4. redzes traucējumu gadījumā pārvadāt suni – pavadoni bez maksas. Sunim-pavadonim ir nepieciešams reģistrēt atsevišķu Biļeti. Pasažierim ir jānodrošina suņa-pavadoņa valstī ievešanai un no valsts izvešanai nepieciešamie dokumenti. Lux Express Group nekompensē Pasažierim autobusa Biļeti, ja Brauciens izpaliek nepareizi noformētu vai trūkstošu dokumentu dēļ.

3.1.5. Personai arinvaliditāti vai personai arierobežotām pārvietošanāsspējām, kurai ir biļete un kurai tika atteikta iekāpšana autobusā (skatīt punktu 4.10.), ir tiesības saņemt pilnu biļetes kompensāciju.

3.2. Pasažierim ir pienākums:

3.2.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī uzrādīt derīgu ceļošanas dokumentu - pasi vai braucēja nacionalitātes ID karti;

3.2.2. pēc personas ar kontroles tiesībām pieprasījuma nekavējoties uzrādīt kontrolierim autobusa Biļeti vai citu autobusā braukšanas tiesību apliecinošu dokumentu;

3.2.3. nokārtot vīzu vai citus dokumentus, kas nepieciešami robežas šķērsošanai; 3.2.4. nodrošināt, lai Pasažierim līdzi esošā rokas bagāža vai priekšmeti neapdraudētu vai citādi netraucētu pārējos pasažierus;

3.2.5. pieturās atgriezties autobusā vēlākais kustības grafikā noteiktajā autobusa atiešanas laikā vai laikā, ko pa mikrofonu paziņojis autobusa vadītājs pirms šīs pieturas.

3.2.6 Ceļojot ar nepilngadīgu personu, pasažierim/vecākam jāiepazīstas ar Lux Express noteikumiem pirms reisa attiešanas brīža. Biļešu pārdošanas,pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi ir pieejami pirkuma beigās.

3.2.7. Personai ar invaliditāti un personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai nepieciešama palīdzība, ir jāinformē Pārvadātājs 36 stundas pirmsreisa. Pasažierim jāatrodassaskaņotā vietā vismaz 30 minūtes pirms reisa atiešanas laika.

3.2.8. Personai ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, biļetes rezervācijas vai iegādes brīdī jāpaziņo Pārvadātājam par personas konkrētajām sēdvietas vajadzībām, ar nosacījumu, ka šīs vajadzības tajā brīdī ir zināmas.

3.3. Pasažierim ir aizliegts:

3.3.1. braukt autobusā alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē, netīrā apģērbā, smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai traucēt pārējos pasažierus;

3.3.2. atvērt vai aizvērt logus un lūkas bez autobusa vadītāja atļaujas;

3.3.3. traucēt durvju atvēršanu un aizvēršanu, aizsegt autobusa vadītāja redzesloku;

3.3.4. traucēt autobusa vadītāju un kavēt oficiālās kontrolējošās personas darbu; 3.3.5. lauzt, piegružot un smērēt autobusu un tā iekārtas;

3.3.6. apdraudēt sevi vai citus pasažierus;

3.3.7. izmantot autobusā esošo tualeti, ja Pasažieris pēdējo 10 dienu laikā pirms Reisa atiešanas ir saņēmis radioaktīvo ārstēšanu (nepieciešamības gadījumā autobusa vadītājs veiks papildus pieturu);

3.3.8. neievērot citas ar šiem noteikumiem uzstādītās prasības.

3.4. Drošības apsvērumu dēļ un sakarā ar Eiropas Savienības drošības regulām, visiem Pasažieriem brauciena laikā ir jābūt piesprādzētiem. Bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem, nedrīkst sēdēt pirmajā rindā, t.i. sēdvietās ar numuriem 1-4, kā arī sēdvietās aiz vidus durvīm.

 1. PĀRVADĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārvadātājs nav atbildīgs par kavējumiem grafikā, neprecīzu ierašanos pieturā, ja tam par iemeslu ir bijusi nepārvarama vara (tai skaitā, taču ne tikai: laika apstākļi, sastrēgumi uz ceļiem, ceļa remonts, valsts orgānu darbība, rindas uz robežas, muitas un pasu kontrole utt.), kā arī pašu Pasažieru rīcība, kas ietekmēja pienākumu pildīšanu un citi iemesli, kurus Pārvadātājs, neskatoties uz pielietotajiem līdzekļiem, nevarēja paredzēt un novērst.

4.2.Pārvadātājs nav atbildīgs par Partnera autobusu atpalikšanu no grafika un novēlotu ierāšanos pieturās, kā arī par neveiktiem reisiem.

4.3 Pārvadātājs neatbild par zaudējumiem, kas pasažierim radītisituācijā, kad autobuss nav sasniedzis galapunktu vajadzīgajā laikā. Atkāpšanās no grafika gadījumā pasažieriem ir tiesības, kas noteiktas pārvadājumu likumos (ieskaitot tos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004), ieskaitot tiesības uzsodiem saskaņā ar transporta likumiem. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasažierim nodarītisituācijā, kad autobuss nav sasniedzis galapunktu pareizajā laikā tādu apstākļu dēļ, kurus Pārvadātājs nevar ietekmēt, piemēram, nepārvaramas varas, autobusa tehniskās kļūmes labošanas dēļ, kas pasažieru apdraud veselību vai dzīvību, gadījumā, kuru Pārvadātājs vai persona, kas palīdz Pārvadātājam, neparedzēja un nevarēja paredzēt ar saprātīgu piesardzību vai citiem apstākļiem, kurus Pārvadātājs nevar ietekmēt, arī jebkādu Pasažieru darbību dēļ, kas ietekmē Pārvadātāja saistību izpildi.

4.4. Pasažieris, kurš iepriekš nopircis Biļeti uz kādu Lux Express Group Reisu, taču nokavējis to, zaudē tiesības ar to pašu Biļeti braukt jebkurā citā Lux Express Group autobusā. Biļeti nevar nodot atpakaļ.

 4.5. Gadījumā, ja Pasažieris nav iekāpis autobusā saskaņā ar kustības grafikā noteikto autobusa atiešanas laiku, kas norādīts arī uz Pasažiera Biļetes, Pārvadātājam ir tiesības pārdot Biļeti uz šo vietu citam Pasažierim.

4.6. Pārvadātājam nav pienākuma pārbaudīt pasažiera bagāžas saturu, kas atrodas autobusa bagāžas nodalījumā, un Pasažieris ir pilnībā atbildīgs par savas bagāžas iesaiņošanu tādā veidā, kas nodrošina maksimālu drošību Pasažiera bagāžai un tās saturam, kā arī citu Pasažieru bagāžai un tā saturam, nenovietojiet aizliegtas vai nepamatotas pārvadāšanai priekšmetus autobusa bagāžas nodalījumā, nelikumīgas lietas. Neierobežojot iepriekšminēto, tādas vērtslietas kā rotaslietas, foto-video aprīkojumu, naudu, čekus, vērtspapīrus, trauslas lietas utt. var pārvadāt tikai rokas bagāžā, šīs lietas ir aizliegts pārvadāt autobusa bagāžas nodalījumā. Pārvadātājs neatbild par rokas bagāžu, izņemot gadījumus, kad autobusa negadījuma gadījumā ir nodarīti zaudējumi. Pārvadātājs neatbild par Pasažiera bagāžu, kas tiek pārvadāta autobusa bagāžas nodalījumā, ja bojājumi nav radušies Pārvadātāja vainas dēļ, bojājumi ir radušies Pasažiera vainas dēļ, Pasažiera bagāžas specifisko īpašību dēļ un / vai citu Pasažieru un / vai citu Pasažieru bagāžas satura iesaiņošana. Kompensācija par zaudējumiem tiek aprēķināta, pamatojoties uz nolietojumu (-10% gadā). Kompensācija parzaudējumu atlīdzību ir atkarīga no dokumentu ar likumīgu vērtību pierādīšanas vai citiem likumīgiem līdzekļiem, un to ierobežo ar visiem zaudējumiem, kas noteikti nacionālajos vai starptautiskajos tiesību aktos, kas piemērojami pārvadātājam un / vai pasažierim, neatkarīgi no tā, vai tas ir mazākais.

 4.7. Pārvadātājs aicina Pasažierus izmantot personīgās bagāžas aizsardzības metodes (piemēram, čemodānu slēdzeni), kā arī bagāžas apdrošināšanu.

4.8. Ja autobuss neatiet Pārvadātāja vainas dēļ vai brauciens tiek pārtraukts autobusa tehnisku traucējumu dēļ, Pārvadātājs pie pirmās izdevības noorganizē transporta aizvietotāju. Pasažieriem ir tiesības, kas noteiktastransporta likumos(ieskaitot tos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004).

 4.9. Ja autobuss neizbrauc Pārvadātāja vainas dēļ, Pasažierim uz iesnieguma pamata tiek atgriezta pilna Biļetes cena.

4.10. Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadāt personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja pārvadāšana nav droša pasažierim vai tāpēc, ka transportlīdzekļa konstrukcija nav atbilstoša.

4.11. Pārvadātājam irtiesības atteikties no pārvadāšanas pakalpojuma piedāvāšanas un Biļetes naudas atgriešanas gadījumā, ja Pasažieris:

4.11.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī nevar uzrādīt ceļošanai derīgu dokumentu;

4.11.2. norādījis Biļetē vārdu un uzvārdu, kas nesakrīt ar vārdu un uzvārdu personu apliecinošajā dokumentā;

4.11.3. neierodas pēc grafika noteiktajā autobusa atiešanas pieturā, kas norādīta uz iegādātās biļetes, izņemot gadījumus, kad Pasažieris ir informējis Lux Express Group klientu apkalpošanas centru vismaz 1 stundu pirms reisa atiešanas un nepieciešamās izmaiņas Biļetē ir veiktas. Iespējams, ja iekāpšana notiek tajā pašā pilsētā;

4.11.4. nav iekāpis autobusā papildus apstāšanās vietās Reisa laikā oficiālajā atiešanas laikā vai laikā, ko pirms pieturas norādījis autobusa vadītājs. Pasažieri, kas neievēro apstāšanas laiku, netiek gaidīti;

4.11.5. atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;

4.11.6. apdraud vai traucē pārējos pasažierus;

4.11.7. kā citādi traucē Brauciena gaitu vai drošību;

4.11.8. nevar uzrādīt robežas šķērsošanai nepieciešamos dokumentus vai tie ir noformēti nepilnīgi.

4.11.9 neatbilst Lux Express biļešu pārdošanas, pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumiem.

4.12. Gadījumā, ja Pasažierim rodas problēmas ar valsts varas pārstāvjiem sakarā ar nederīgām vīzām, pasēm, ceļojuma apdrošinājumu, kontrabandas precēm u.tml., autobusa apkalpei ir tiesības atstāt Pasažieri uz robežas vai tuvākajā apdzīvotajā vietā, vai rīkoties atbilstoši varas pārstāvju likumīgām prasībām. Nauda par autobusa Biļeti šādā gadījumā netiek atgriezta.

4.13. Sūdzības un pretenzijas pret uzņēmumu tiek izskatītas gadījumā, ja tās ir iesniegtas firmai vēlākais 3 mēnešus pēc Brauciena. Lux Express Group ir apņēmies sniegt atbildi uz sūdzībām, kas skar Lux Express Group autobusus un to apkalpi, 1 mēneša laikā.

4.14. Lux Express Group pieņem savās pārstāvniecībās arī sūdzības, kas skar Pārvadātājus, ar kuriem Lux Express Group ir saistīts kā Aģents, un vēlākais 2 darbadienu laikā nodod šīs sūdzības atbildīgajam pārvadātājam. Atbildes uz šādām sūdzībām sniedz attiecīgais Pārvadātājs, nevis Lux Express Group.

4.15. Pārvadātājs patur tiesības veikt izmaiņas kustības grafikos, cenrāžos un šajos pasažieru pārvadāšanas noteikumos. Gadījumā, ja Pasažierim ir nopirkta Biļete Reisam, kas tiek anulēts vai kura kustības grafiks tiek izmainīts, Pārvadātājs apņemas atgriezt šādu biļeti vai piedāvāt Pasažierim iespēju izmantot citu Pasažierim piemērotāku izbraukumu/datumu.

4.16. Pieņemot Pasažieru un pārvadājumu pakalpojumus, Pasažieris piekrīt, ka Pārvadātājs negarantē starptautiskos maršrutos, ka visa informācija par Pasažieri maršrutā ir pieejama visās vietējās valodās.

 

 1. CITAS PRASĪBAS PASAŽIERIEM

5.1. Mājdzīvnieku pārvadāšana starptautiskajos reisos nav atļauta. Kā izņēmums autobusā ir atļauta neredzīgas personas suņa-pavadoņa vešana, ja Pārvadātājs ir par to iepriekš informēts. Par suņa pavadoņa vešanu netiek piemērota maksa. (3.1.4)

5.2. Gadījumā, ja Pasažieris iekāpjot autobusā ir paslēpis dzīvnieku un tas tiek pamanīts vēlāk Brauciena laikā, Pārvadātājam ir tiesības izsēdināt Pasažieri tuvākajā oficiālajā pieturvietā.

5.3. Igaunijas iekšzemes reisos pasažieriem ir atļauts pārvadāt mazus mājdzīvniekus vai putnus tikai speciālostransportēšanai paredzētos būros/transportēšanassomās, kuru maksimālais izmērsir 40x40 cm, lai to var novietot uz sēdekļa. Šajā gadījumā jāiegādājas papildus Biļete. Dzīvnieku biļetei tiek piešķirta 40% atlaide Lux Express maršrutos, bet Simple Express maršrutos biļete mājdzīvniekiem maksā tikpat cik pasažieriem. Mājdzīvniekus nedrīkst pārvadāt bez atbildīgā Pasažiera klātbūtnes