Lux Express: Piemērots brīdis konkurences ierobežojumu un subsīdiju atcelšanai autobusu pasažieru pārvadājumiem Latvijā

Covid-19 pandēmija ir iecirtusi robu gan Latvijas valsts budžetā, gan radījusi ievērojamus zaudējumus dažādu nozaru uzņēmumiem. Tāpēc šobrīd ir piemērots brīdis samazināt budžeta izdevumus un pārskatīt konkurences ierobežojumus uzņēmējiem autobusu pārvadājumu jomā.

Valstij ir jāsamazina kopējais pasažieru autobusu pārvadājumu subsīdiju apjoms, koncentrējoties tikai uz svarīgiem, bet komerciāli dzīvotnespējīgiem maršrutiem. Savukārt uzņēmējiem būtu jāatļauj strādāt bez līdzšinējiem konkurences ierobežojumiem. Šobrīd valsts subsīdijas iekšzemes starppilsētu maršrutos mēdz sasniegt pat 50%, kas ir ārkārtīgi daudz, norāda Lux Express Group valdes loceklis Ingmārs Ross

Igaunijas piemērs parāda, ka konkurences ierobežojumu atcelšana samazina valsts budžeta izdevumus, veicina augstākas kvalitātes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kā arī paaugstina autobusu pārvadājumu spēju konkurēt ar privātajām automašīnām, kas ir svarīgi Eiropas Zaļā kursa prasību īstenošanai. Igaunijā visi iekšzemes starppilsētu maršruti ir atvērti komercpārvadājumiem un valsts tam netērē budžeta līdzekļus. Tā vietā privātais sektors ģenerē nodokļu ieņēmumus un rada darba vietas. Valsts subsidē tikai pasažieru dzelzceļa pārvadājumus.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka nedarbojas arī šķērssubsīdiju princips, kad pārvadātāji ar ienākumiem no komerciāli veiksmīgiem reisiem subsidē zaudējumus nesošus reisus. Daudz efektīvāk un pārskatāmāk ir izveidot konkurētspējīgu pasažieru pārvadājumu sistēmu, kur komerciāli izdevīgajos maršrutos ir brīva konkurence pārvadātāju vidū, bet valsts ar budžeta finansējumu piedalās tikai valstiski nozīmogos, bet komerciāli neizdevīgos maršrutos.

“Esmu pārliecināts, ka komercoperatori, pateicoties pakalpojumu augstajai kvalitātei, palielinātu pieprasījumu un paaugstinātu pasažieru plūsmu autobusos. Piemēram, visi mūsu reisi uz Daugavpili jau tagad ir aprīkoti ar tualetēm, tāpēc atšķirībā no pašvaldību pārvadātājiem mums nav nepieciešama apstāšanās pauze. Līdz ar to mūsu pasažieri daudz ātrāk nonāk galamērķī, un tas ir svarīgi, domājot par autobusu pārvadātāju spēju konkurēt ar privāto autotransportu,” uzsver I. Ross
Lux Express pagājušā gada oktobrī veica savu pirmo iekšzemes komercreisu Latvijas tirgū – maršrutā Rīga–Jēkabpils–Daugavpils. Uzņēmums ir paudis interesi 2022. gadā uzsākt darbību arī maršrutos Rīga–Liepāja un Rīga–Ventspils.

Lux Express Group ir starptautisks autobusu pārvadātājs, kas nodrošina starptautiskos tālsatiksmes reisus starp septiņām valstīm. Iekšzemes pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti Igaunijā un Latvijā. Autoparku veido 101 augsta komforta autobuss.