luxexpress, site logo

Kā varam palīdzēt?

Atpakaļ

Bagāžas pārvadāšanas nosacījumi Lux Express autobusos

Saskaņā ar Lux Express Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumiem pasažierim ir atļauts ņemt līdzi ne vairāk kā divas bagāžas vienības.

Autobusa salonā ir atļauts ņemt līdzi vienu rokas bagāžas vienību, kuras izmēri nepārsniedz 45 × 35 × 20 cm (garums – platums – augstums) un sver ne vairāk kā 5 kg.

Bagāžas nodalījumā pasažieris drīkst ņemt līdzi vienu bagāžas vienību, kuras svars nepārsniedz 30 kg un kuras izmērs nepārsniedz 70 × 30 × 55 cm (garums – platums – augstums).

izmeri bagaza.png

Pasažierim ir atļauts ņemt līdzi vairāk nekā vienu atļauto bagāžas vienību, ja bagāžas nodalījumā ir pietiekami daudz vietas un autobusa vadītājs piekrīt to ievietot bagāžas nodalījumā. Par lielāka apjoma bagāžas pieņemšanu lemj vadītājs uz vietas, atkarībā no situācijas.

Šie ierobežojumi attiecas uz vienu pasažieri. Ja ceļo vairāk nekā viens pasažieris vai pasažierim ir vairāk biļešu, ir atļauts ņemt līdzi proporcionāli vairāk bagāžas - divi pasažieri kopā var ņemt 4 vienības, no kurām divām jāatbilst rokas bagāžas prasībām, bet pārējām divām ir jāatbilst bagāžas nodalījuma prasībām. 

Starptautiskajā reisā autobusa šoferis katra pasažiera bagāžu marķē ar numuru, kur vienu pusi atdod pasažierim, bet otru uzlīmē uz bagāžas. Bagāža tiek izsniegta tikai uz numura pamata.

Igaunijas iekšzemes maršrutā bagāža netiek marķēta, taču ikvienam pasažierim ieteicams to atzīmēt pašam, lai samazinātu iespēju nejauši sajaukt bagāžu. 

Lux Express iesaka ikvienam pasažierim atpazīstami aprīkot savu bagāžu un pievienot bagāžai savu kontaktinformāciju. Uzņēmums arī iesaka pasažierim izmantot drošības līdzekļus (piemēram, kofera slēdzeni) un arī bagāžas apdrošināšanu.

Pasažieru drošībai Lux Express autobusos aizliegts pārvadāt radioaktīvas, sprādzienbīstamas, indīgas, narkotiskas, kodīgas, viegli uzliesmojošas un stipri smaržojošas vielas; vielām un priekšmetiem bez pareiza iepakojuma, kā arī vielām un priekšmetiem, kas notraipa vai bojā autobusu.

Pārvadātājs nav atbildīgs par bagāžas nodalījumā pārvadāto pasažiera bagāžu, ja bojājums nav radies pārvadātāja vainas dēļ, t.i., ja bojājumu ir radies kāda cita pasažiera bagāžas īpašību dēļ.