luxexpress, site logo

Kā varam palīdzēt?

Atpakaļ

Ceļošana ar nepilngadīgām personām

Igaunijas iekšzemes maršruti

 

Ceļošanai Igaunijas iekšzemes maršrutos, nepilngadīgai personai līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) jābūt pavadonim. Nepilngadīga persona, kura ir vismaz 8 gadus veca var ceļot bez pavadoņa/ vecākiem, ja bērna vecāki ir informēti par bērna atrašanās vietu un bērnam ir iespēja sazināties ar vecākiem. Likumīgais aizbildnis ir atblidīgs par bērnu! Igaunijas iekšemes maršutos nepilngadīgās personas pavadonim jābūt viņa/viņas 10 gadu esošam ģimenes loceklim vai pilngadību sasniegušam pavadonim, kas var nebūt ģimenes loceklis.

Plānojot ceļojumu nepilngadīgai personai, lūdzu, ņemiet vērā Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka, ka bērni, nesasnieguši 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties publiskās vietās bez pavadības laika posmā no 23:00-06:00 (01.06-31.08 laika posmā no 24:00-05:00).

Kompānija nav atbildīga par to, ka  nepilngadīgā persona tiek izlaista pareizajā pieturā!

Nepilngadīgajai personai, kas ceļo viena, kompānija iesaka nodrošināties ar vecāku kontaktiem rakstiskā formātā.

 

Latvijas iekšzemes maršruti

 

Ceļošanai Latvijas iekšzemes maršrutos, nepilngadīgai personai līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) jābūt pavadonim. Latvijas iekšemes maršutos nepilngadīgās personas pavadonim jabūt ne jaunākam par 13 gadiem. Nepilngadīga persona, kura ir vismaz 8 gadus veca var ceļot bez pavadoņa/ vecākiem, ja bērna vecāki ir informēti par bērna atrašanās vietu un bērnam ir iespēja sazināties ar vecākiem. 

 

Nepilngadīgajai personai, kas ceļo viena, kompānija iesaka nodrošināties ar vecāku kontaktiem rakstiskā formātā.

 

Starptautiskie maršruti

 

Persona vecumā no 0-11 gadiem (ieskaitot) var ceļot pāri robežai tikai kopā ar pavadošo personu (vecāku, pavadoni).

Pirms brauciena kopā ar nepilngadīgām personām, lūdzu iepazīstieties ar robežšķēršošanas prasībām un noteikumiem, ņemot vērā brauciena galamērķi. Likumīgais aizbildnis ir atblidīgs par bērnu!

Pavadonim nepieciešama nepilngadīgās personas vecāku atļauja ceļot. Atļaujas formāts (notāra sagatavots dokuments/ vēstule) ir atkarīgs no galamērķa valsts prasībām. Gadījumā, ja ceļo tikai viens vecāks, un viņa/ viņas uzvārds atšķiras no nepilngadīgās personas, tad ir ieteicams iekļaut izrakstu no iedzīvotāju reģistra (Angļu valodā) vai bērnu dzimšanas apliecības kopiju.

Nepilngadīgās personas bez pavadoņa var ceļot no 12 gadu vecuma. Ceļojot vienam, bērnam noteikti ir jāsaņem vecāku atļauja ceļošanai (kopā ar vecāka (-u) kontaktinformāciju). Nepilngadīgajai personai, kas ceļo viena, kompānija iesaka nodrošināties ar vecāku kontaktiem rakstiskā formātā.

Nepilngadīgajai personai jābūt derīgam ceļošanas dokumentam ar derīgu ceļojuma biļeti.  Plānojot ceļojumu nepilngadīgai personai, lūdzu, ņemiet vērā Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka, ka bērni, nesasnieguši 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties publiskās vietās bez pavadības laika posmā no 23:00-06:00 (01.06-31.08 laika posmā no 24:00-05:00).
Nepilngadīgajai personai ceļojot uz ārzemēm no Krievijas, papildus pasei ir nepieciešama vecāka notariāli apliecināta piekrišana, kurā norādīts izceļošanas periods no Krievijas un norādītas valstis, kuras viņš/viņa gatavojās apmeklēt.

 

Atļaujas piemērs (pieņemams tikai ES, ne Krievijā!)