Nākamais brauciens ar oglekļa neitrālu

Padariet savu nākamo braucienu oglekļa neitrālu.

100 km brauciens ar Lux Express vidēji rada tikai 2,2 kg CO₂ᵉ emisiju uz vienu pasažieri. Salīdzinot ar mazu lidmašīnu, tas ir vairāk nekā 6 reizes mazāk.

Globālā sasilšana = Drauds mūsu planētai

Ja mēs šodien neko nedarīsim, pasaules vidējā temperatūra varētu paaugstināties par 10 grādiem nākamo simts gadu laikā. Tas nozīmē klimata katastrofu. Lai izvairītos no šāda scenārija, mums jāsasniedz oglekļa neitralitāte līdz 2050.gadam. 

Esiet apzinīgs patērētājs

Kā apzinīgi patērētāji mēs varam samazināt savu ietekmi uz klimatu un planētu.

Vienkāršs risinājums - Mēs zinām, ka, lai ilgtspējīgs patēriņš augtu, iepirkšanās bez oglekļa emisijām ir jākļūst par normu un pēc iespējas neredzamāku tās labākajā nozīmē. 

Pilnībā caurspīdīgs - Mēs norādām, kur aizgāja jūsu ieguldījums. 

Dabai - Mūsu mērķis ir palielināt informētību, samazināt jūsu pēdas nospiedumu un atbalstīt projektus, kas izolē un notver oglekli. Kopā mēs darām labu.

Lux Express un Grenpay vēlas cīnīties pret globālo sasilšanu kopā ar jums. Jūs varat atbalstīt klimatneitrālus projektus. Godīgi un pārredzami, kur katram ieguldījumam ir nozīme!