Pirkt biļeti

Biļešu pārdošanas, bagāžas pārvadāšanas un braukšanas noteikumi

BIĻEŠU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

1. JĒDZIENI 

1.1. Rezervējot un iegādājoties pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Biļete”), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris”) noslēdz līgumu par pārvadāšanas pakalpojumu (turpmāk tekstā „Reiss”) ar pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO ЕВРОЛАЙНС, LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (turpmāk tekstā „Lux Express Group” vai „Pārvadātājs”). 
1.2. Oriģinālā Biļete ir līgums starp Pasažieri un Pārvadātāju, kas noslēgts pirms jebkādiem iespējamiem papildinājumiem vai izmaiņām.
1.3. Reisa sākotnējais datums un atiešanas laiks ir starp Pasažieri un Pārvadātāju sākotnēji, pirms jebkādiem iespējamiem grozījumiem, nolīgts datums un atiešanas laiks, kurš atspoguļots biļetē.
1.4. Autorizēts starpnieks (turpmāk tekstā „Aģents”) – juridiska organizācija vai pašnodarbināta persona, kuru Pārvadātājs ir pilnvarojis pārdot, mainīt un atgriezt biļetes saskaņā ar Lux Express Group spēkā esošajiem biļešu pārdošanas noteikumiem.

2. BIĻETES 
2.1. Biļete dod Pasažierim tiesības izmantot transportlīdzekli un ar to saistītos pakalpojumus tikai Biļetē norādītajā reisā un ievērojot Biļetē paredzētos noteikumus.
2.2. Iekāpšanas brīdī Pasažierim ir jāapliecina tiesības ceļot autobusā. Lai to izdarītu, Pasažierim ir jāuzrāda: - Ceļošanai derīgs dokuments (pase vai ID karte) Igaunijas iekšzemes Reisos (ja Pasažiera vārds tika ievadīts pirkuma brīdī). - Derīga izdrukāta vai elektroniska Biļete
2.3. Starptautiskajos Lux Express un Simple Express Reisos iekāpšana autobusā ir iespējama tikai ar ceļošanai derīgu pasi vai ID karti.
2.4. Starptautiskajos un Polijas iekšzemes reisos ceļošanai derīgas ir tikai personalizētas Biļetes, kuras var izmantot tikai uz Biļetes norādītā persona.
2.5. Samaksājot par Biļeti, Pasažieris vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Pārvadātāja biļešu pārdošanas, bagāžas pārvadāšanas un ceļošanas noteikumiem, kas redzami visos Lux Express Group klientu apkalpošanas centros (norādītas punktā 4.1), Aģentu pārstāvētajās tirdzniecības vietās, kā arī interneta mājaslapā www.luxexpress.eu 
2.6. Lux Express Group pārdod biļetes uz partneru reisiem, balstoties uz biļešu pārdošanas noteikumiem, un šajā gadījumā darbojas kā Aģents.

3. BIĻEŠU PĀRDOŠANAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
3.1. Biļeti ir iespējams nopirkt:
3.1.1. Internetā caur mājaslapu www.luxexpress.eu
3.1.2. Lux Express Group klientu apkalpošanas centros (norādīti punktā 4.1);
3.1.3. Pie Aģenta, kur biļetes cenai var tikt pievienota maksa par Aģenta pakalpojumiem;
3.1.4. Brīvu sēdvietu esamības gadījumā Biļeti var nopirkt arī pie autobusa vadītāja tieši pirms Reisa atiešanas (izņemot reisus Krievijas Federācijas teritorijā). Pērkot Biļetes pie autobusa vadītāja, Biļetes cena var būt augstāka nekā pērkot Biļetes internetā vai klientu apkalpošanas centrā.
3.1.5. Zvanot uz Lux Express info tālruni un izmantojot kredītkartes datus.
3.2. Pērkot Biļeti internetā, apmaksu var veikt ar internetbankas starpniecību vai ar kredītkarti. Par Biļeti uzreiz ir jāmaksā pilna summa.
3.3. Pērkot Biļeti pie autobusa vadītāja, apmaksu var veikt skaidrā naudā (vietējā valūtā, EUR) un autobusos ar attiecīgu uzlīmi arī ar maksājuma kartēm. Gadījumā, ja Pasažieris veic maksājumu skaidrā naudā, drošības apsvērumu dēļ Pārvadātājs nepieņem banknotes, kas lielākas par 50 EUR vai šīs summas ekvivalentu vietējā valūtā, balstoties uz oficiālo valūtas kursu.
3.3.1. Pērkot biļeti pie autobusa vadītāja Polijas iekšzemes Reisos, apmaksu var veikt tikai skaidrā naudā (vietējā valūtā, PLN).
3.4. Saņemot Biļeti, Pasažierim ir nekavējoties jāpārbauda uz tās esošo datu, tai skaitā atiešanas un pienākšanas datuma, laika, maršruta, pasažieru skaita pareizība un Biļetes cenas atbilstība samaksātajai summai. Pretenzijas par Biļetes datu un skaidrās naudas darījumu pareizību vēlāk netiks pieņemtas.
3.5. Pasažierim, pērkot autobusa biļeti, ir jāsniedz Pārvadātājam nepieciešamā informācija: Pasažiera vārds un uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, vēlamā Reisa datums, izbraukšanas punkts un galamērķis, kā arī atiešanas laiks. Pērkot Biļeti braucienam, kura laikā tiks šķērsota Krievijas robeža, Pasažierim jāiesniedz papildus informācija: dzimšanas dati, pilsonība, dzimums, tēva vārds, dokumenta veids un tā numurs. Dati ir nepieciešami saskaņā ar Krievijas Federālo Likumu № 16 "Par Transporta drošību".
3.6. Pārvadātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt:
3.6.1. papildu atvieglojumus un atlaides Pasažieriem, kas pieder noteiktām grupām (piemēram, jaunieši, bērni, pensionāri u.tml.);
3.6.1.1. Polijas iekšzemes reisiem spēkā ir šādas atlaides:-80% bērniem līdz 7 g. vecumam (ieskaitot), -40% bērniem līdz 16 g. vecumam (ieskaitot), -10% jauniešiem līdz 26 g. vecumam (ieskaitot), -40% pensionāriem pēc 60 g. vecuma (ieskaitot).
3.6.2. dažādas atvieglojumu kategorijas un atlaižu līmeņus dažādiem maršrutiem un atiešanas laikiem;
3.6.3. dažādas cenas Biļetēm, kas pirktas internetā, tirdzniecības pārstāvniecībās un/vai autobusā.

4. BIĻEŠU ATGRIEŠANA 
4.1. Biļetes var atgriezt tikai tajā tirdzniecības punktā, kur oriģināli tās ir nopirktas:
4.1.1. Lux Express Group klientu apkalpošanas centri atrodas:
4.1.1.1. Igaunijā: AS Lux Express Estonia, Tallina, Lastekodu 46, e-pasts: info@luxexpress.eu
4.1.1.2. Latvijā: SIA Lux Express Latvia,Rīga, Prāgas iela 1, e-pasts: info.lv@luxexpress.eu
4.1.1.3. Lietuvā: UAB Lux Express Lithuania, Viļņa, Sodu 20B-1, e-pasts: info.lt@luxexpress.eu; Viļņa, Saltoniškių g. 9 (Tirdzniecības Centrs „Panorama“), e-pasts: info.lt@luxexpress.eu
4.1.1.4. Krievijā: ZAO EVROLAINS, Sanktpēterburga, Mitrofanjevskoe shosse 2-1, e-pasts: info.ru@luxexpress.eu
4.1.1.5. Polijā: Lux Express Polska Sp. z o. o., Varšava, Al. Nowogrodzka 50/54 (Pirmais stāvs), e-pasts: info.pl@luxexpress.eu
4.1.2. Pie autorizētajiem Aģentiem
4.1.3.Interneta mājaslapā www.luxexpress.eu iegādātās biļetes tiek atgrieztas, aizpildot nepieciešamo formu biļešu pārdošanas sistēmā.
4.1.4. Lai pieteiktu atgriešanu biļetei, kas iegādāta pa info tālruni, nepieciešams sazināties ar kādu no Lux Express Group klientu apkalpošanas centriem pa tālruni vai caur e-pastu (skatīt punktu 4.1.1.)
4.2. Ja Biļeti vēlas anulēt Pasažieris:
4.2.1. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikušas vairāk kā 24 stundas, Biļeti ir iespējams atgriezt Lux Express klientu apkalpošanas centrā vai mājaslapā www.luxexpress.eu un saņemt atpakaļ 100% no iegādātās Biļetes cenas. Maksa par pakalpojumu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK;

4.2.2. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikušas mazāk kā 24 stundas, atgriešanu ir iespējams veikt līdz 1 stundai pirms sākotnējā Reisa atiešanas laika. Pārvadātājs atgriež 50% no iegādātās Biļetes cenas;
4.2.3. ja līdz sākotnējam Reisa izbraukšanas laikam ir palikusi mazāk kā 1 stunda, Biļeti nav iespējams atgriezt;
4.2.4. Biļeti, kas iegādāta pie Aģenta vai Lux Express klientu apkalpošanas centrā Krievijas Federācijā, Baltkrievijā vai Polijā, var atgriezt līdz pat sākotnējam Reisa atiešanas laikam, saņemot atpakaļ 50% no biļetes vērtības. Šādu Biļešu atgriešanu var veikt tajā tirdzniecības punktā, kur tās oriģināli iegādātas, attiecīgās vietas darba laikā.
4.3. Lux Express Group nekompensē Pasažiera autobusa Biļeti, ja brauciens nenotiek Pasažiera nepareizi noformēta reisa (piemēram, nepareizs maršruts, datums, laiks u.tml.) vai trūkstošu dokumentu (piemēram, apdrošināšana, vīza, ceļojuma dokuments u.tml.) dēļ.
4.4. Par Biļeti samaksāto naudu Pārvadātājs atgriež uz kontu, no kura tika veikts maksājums. Ja atgriešana Pasažierim tiek veikta skaidrā naudā, to izmaksā uz Biļetes norādītajai personai vai tās rakstiski pilnvarotai personai uz personību apliecinoša dokumenta un/vai pilnvaras pamata.
4.5. Pasažiera pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar atgrieztās naudas pārskaitīšanu.
 

5. IZMAIŅAS BIĻETĒ
5.1. Izmaiņas Biļetē ir iespējamas pirms Reisa sākuma un tikai tad, ja vēlamo izmaiņu dēļ nemainās maršruts un Pārvadātājs.
5.1.1. Iekšzemes reisos Biļetēs nav iespējams veikt izmaiņas. Nepieciešamības gadījumā oriģinālā Biļete tiek atgriezta saskaņā ar spēkā esošajiem Biļešu pārdošanas noteikumiem un tiek iegādāta jauna Biļete.
5.2. Biļetē ir iespējams mainīt Pasažiera vārdu un uzvārdu.
5.3. Biļetē ir iespējams mainīt Reisa datumu un atiešanas laiku.  
5.4. Pasažiera vārda, uzvārda un Reisa datuma un atiešanas laika izmaiņas var veikt Lux Express Group klientu apkalpošanas centros (norādītas punktā 4.1) vai zvanot uz Lux Express Group info tālruni. Ja Biļete ir iegādāta pie Aģenta, izmaiņas ir iespējams veikt arī tur.  Ja izmaiņas tiek veiktas Lux Express Group klientu apkalpošanas centros vai pie Aģenta, biļetes cenai var tikt pievienota maksa par pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.  
5.5. Biļetes īpašnieks var veikt izmaiņas biļetē Lux Express Group klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; pa telefonu un caur e-pastu uz rezervācijas numura, Biļetes numura vai Pasažiera vārda un uzvārda pamata.
5.6. Gadījumā, ja jaunā Biļete ir dārgāka, Pasažierim ir jāpiemaksā cenas starpība starp sākotnējo un jauno Biļeti.
5.7. Ja Pasažiera vēlamajam jaunajam reisam Biļetes cena ir zemāka nekā norādīts sākotnējā Biļetē, cenu starpība Pasažierim netiek atgriezta.
5.8. Gadījumos, kad Pasažieris vēlas veikt citas izmaiņas, viņam ir jāiegādājas jauna Biļete.

6. AKCIJAS NOTEIKUMI
6.1. Pasažiera vārda un uzvārda, brauciena datuma un laika maiņu ir iespējams veikt līdz reisa atiešanas brīdim mūsu klientu apkalpošanas centrā, piemaksājot cenas starpību starp akcijas biļeti un jauno biļeti. Saskaņā ar cenrādi par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildus maksa. Iekšzemes reisiem biļešu maiņu ir iespējams veikt kā norādīts punktā 5.1.1.
6.2. Biļete, kas iegādāta par akcijas cenu, nevar tikt mainīta pret citu akcijas biļeti;
6.3. Akcijas biļetes nav iespējams atgriezt;
6.4. Akcijas cena ir spēkā ierobežotam vietu skaitam katrā reisā;
6.5. Biļetē norādīto pieturvietu ir iespējams mainīt uz citu pieturu tās pašas pilsētas ietvaros. Izmaiņas ir iespējams veikt, ja Pasažieris par to informē Lux Express Group klientu apkalpošanas centru vismaz 1 stundu pirms Reisa atiešanas laika.

PASAŽIERU UN BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI

1. JĒDZIENI  
1.1. Rezervējot un pērkot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā „Biļete”), Klients (turpmāk tekstā „Pasažieris”) noslēdz līgumu par pārvadājuma pakalpojumu (turpmāk tekstā „Reiss”) ar pakalpojuma sniedzēju AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO EVROLAINS (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (turpmāk tekstā  „Lux Express Group” vai „Pārvadātāju”).
1.2. Autorizēts starpnieks (turpmāk tekstā „Aģents”).

2. BAGĀŽAS UN ROKAS BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA UN UZGLABĀŠANA  
2.1. Pasažierim ir tiesības ņemt līdzi autobusa salonā vienu rokas bagāžas vienību ar svaru līdz 5 kg un izmēriem, kas nepārsniedz 45 × 35 × 20 cm ( garums – platums – augstums ). 
2.2. Pasažieris pats ir atbildīgs par autobusa salonā esošo rokas bagāžu un savām personīgajām mantām. Pārvadātājs negarantē un neatbild par autobusā aizmirsto priekšmetu vai bagāžas saglabāšanos. Atrastās nelielas identificējamas mantas, kā piemēram, mobilie tālruņi, grāmatas, cimdi u.tml. , iespēju robežās tiek nogādātas vietējā Lux Express Group klientu apkalpošanas centrā. Priekšmeti, kas tiek nodoti Lux Express Group klientu apkalpošanas centrā, tiek turēti 30 dienas un var tikt atgūti konkrētā klientu apkalpošanas centra darba laikā. Visas mantas, kuru identifikācija nav iespējama, ieskaitot bagāžu, kuras saturu nevar noteikt, to neatverot, tiek nodotas reisa galapunkta pilsētā autoostas apsardzei vai policijai.
2.3. Papildus rokas bagāžai Pasažierim bez maksas ir atļauts ņemt līdz vienu bagāžas vienību (piem., somu vai koferi) ar svaru līdz 30 kg un izmēriem līdz 70 × 30 × 55 cm (garums – platums – augstums), kas tiek novietota autobusa bagāžas nodalījumā.  Bagāžas novietošanu bagāžas nodalījumā un tās vēlāku izsniegšanu Pasažierim veic kāds no autobusa apkalpes.
2.3.1. Gadījumā, ja autobusa bagāžas nodalījumā ir brīva telpa un autobusa apkalpe tam piekrīt, Pasažieris var ņemt līdzi vairāk bagāžas par vienu atļauto bagāžas vienību (piemēram, somu vai čemodānu). Par iespēju ņemt līdzi lielāku bagāžu lemj autobusa vadītājs uz vietas atbilstoši situācijai. Pasažierim par to netiek prasīta papildus samaksa. 
2.4. Ja Pasažiera bagāža ir saplēsta, deformēta vai ar kādu citu defektu, kas vēlāk var tikt vērsts pret autobusa apkalpi, tad pirms bagāžas novietošanas bagāžas nodalījumā autobusa apkalpe fiksē bagāžas defektus brīvas formas aktā.
2.5. Pasažiera bagāža (piem., soma vai koferis), kas tiek novietota bagāžas nodalījumā, tiek marķēta ar divkāršām uzlīmēm, no kurām viena tiek pievienota Pasažiera bagāžai un otra tiek izsniegta Pasažierim. Bagāža tiek izsniegta tikai uzrādot saņemto bagāžas numuru.
2.5.1 Pasažiera bagāža iekšzemes reisos netiek marķēta ar bagāžas uzlīmēm.
2.6. Autobusa  bagāžas nodalījumā nedrīkst pārvadāt bagāžu, kas nepieder autobusā esošajiem Pasažieriem.
2.7. Pasažieru velosipēds tiek pārvadāts tikai tad, ja bagāžas nodalījumā ir brīva telpa. Par iespēju novietot velosipēdu bagāžas nodalījumā lemj autobusa vadītājs uz vietas atbilstoši situācijai tieši pirms Reisa atiešanas. Pārvadājamam velosipēdam ir jānoņem priekšējais ritenis. Priekšējam ritenim un velosipēdam ir jābūt iesaiņotiem atsevišķi. Iesaiņotajam velosipēdam nedrīkst būt asas un izvirzītas detaļas. Ja Pasažiera velosipēdam nav vietas bagāžas nodalījumā, autobusa vadītājs izdara Pasažiera Biļetē attiecīgu brīvas formas atzīmi. Pie Biļešu nodošanas atpakaļ spēkā ir Lux Express Group biļešu pārdošanas noteikumu 4. punkts, izņemot autobusa vadītāja attiecīgi marķētās Biļetes, kuras var apmainīt arī tūlīt pēc autobusa atiešanas. 
2.8. Lux Express Group autobusu salonā un bagāžas nodalījumā nav atļauts pārvadāt aizliegtu bagāžu vai rokas bagāžu, kas satur aizliegtās bagāžas sarakstā esošas vielas un priekšmetus. Aizliegta bagāža ir radioaktīvas, sprāgstošas, indīgas, kodinošas, ugunsnedrošas, smirdošas un smērējošas vielas, vielas un priekšmeti bez atbilstoša iepakojuma, kā arī vielas un priekšmeti , kas smērē vai bojā autobusu.

3. PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.  Pasažierim ir tiesības:
3.1.1.  saņemt pārvadāšanas pakalpojumu apmaksātā apmērā;
3.1.2.  saņemt braukšanas atlaides, ko paredz likums vai kas noteiktas uz likuma pamata;
3.1.3.  pārvadāt bagāžu atbilstoši noteiktajai kārtībai;
3.1.4.  redzes invalīdiem ir tiesības pārvadāt suni – pavadoni bez maksas. Sunim-pavadonim ir nepieciešams reģistrēt atsevišķu Biļeti. Pasažierim ir jānodrošina suņa-pavadoņa valstī ievešanai un no valsts izvešanai nepieciešamie dokumenti. Lux Express Group nekompensē Pasažierim autobusa Biļeti, ja reiss izpaliek nepareizi noformētu vai trūkstošu dokumentu dēļ. 
3.2.  Pasažierim ir pienākums:
3.2.1. Starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī uzrādīt autobusa vadītājam autobusa Biļeti vai elektroniskās Biļetes gadījumā personas apliecinošu dokumentu (Pasi vai personas apliecību (Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem)), kas apliecina  braukšanas tiesības autobusā;
3.2.1.1. Iekapšana autobusā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, ir iespējama tikai Lux Express un Simple Express autobusos;
3.2.2.  ja fiziskā vai elektroniskā autobusa Biļete nav iegādāta, nopirkt to pie autobusa vadītāja (izņemot reisus, kuri atiet no Krievijas);
3.2.3. pēc personas ar kontroles tiesībām pieprasījuma nekavējoties uzrādīt kontrolierim autobusa Biļeti vai citu autobusā braukšanas tiesību apliecinošu dokumentu;
3.2.4. brauciena laikā turēt īpašumā derīgu personas apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi var ceļot Eiropas Savienības teritorijas iekšienē, pamatojoties uz derīgu personas apliecību, ko izdevusi attiecīgā pilsoņa valsts)  un derīgu vīzu vai citus dokumentus, kas nepieciešami robežas šķērsošanai;
3.2.5. nodrošināt, lai Pasažierim līdzi esošā rokas bagāža vai priekšmeti neapdraudētu vai citādi netraucētu pārējos pasažierus.
3.2.6. izkāpjot no autobusa reisa papildus pieturās, atgriezties autobusā savlaicīgi: kustības grafikā noteiktajā autobusa atiešanas laikā, vai kā to norādījis autobusa vadītājs pirms apstāšanās reisa papildus pieturā. 
3.3. Pasažierim ir aizliegts:
3.3.1. braukt autobusā iereibušam, netīrā apģērbā, smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai traucēt pārējos pasažierus;
3.3.2. atvērt vai aizvērt logus un lūkas bez autobusa vadītāja atļaujas;
3.3.3. traucēt durvju atvēršanu un aizvēršanu, aizsegt autobusa vadītāja redzesloku;
3.3.4. traucēt autobusa vadītāju un kavēt oficiālās kontrolējošās personas darbu;
3.3.5. lauzt, piegružot un smērēt autobusu un tā iekārtas;
3.3.6. apdraudēt sevi vai citus pasažierus;
3.3.7. izmantot autobusā esošo tualeti, ja Pasažieris pēdējo 10 dienu laikā pirms reisa atiešanas ir saņēmis radioaktīvo ārstēšanu (nepieciešamības gadījumā autobusa vadītājs veiks papildus pieturu);
3.3.8. neievērot citas ar šiem noteikumiem uzstādītās prasības.
3.4. Biļeti nedrīkst nodot glabāšanā autobusa vadītājam, izņemot gadījumu, ja autobusa Biļete Pasažierim ir pārdota citā biļešu pārdošanas sistēmā vienā eksemplārā.
3.5. Drošības apsvērumu dēļ un sakarā ar Eiropas Savienības drošības regulām, visiem Pasažieriem brauciena laikā ir jābūt piesprādzētiem.

4. PĀRVADĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Pārvadātājs nav atbildīgs par kavējumiem grafikā, neprecīzu ierašanos pieturā, ja tam par iemeslu ir bijusi nepārvarama vara (tai skaitā, taču ne tikai: laika apstākļi, sastrēgumi uz ceļiem, ceļa remonts, valsts orgānu darbība, rindas uz robežas, muitas un pasu kontrole utt.), kā arī pašu Pasažieru rīcība, kas ietekmēja pienākumu pildīšanu un citi iemesli, kurus pārvadātājs, neskatoties uz pielietotajiem līdzekļiem, nevarēja paredzēt un novērst.
4.2. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem un nesaņemto peļņu, kas radās vai var rasties Pasažierim sakarā ar to, ka autobuss nenonāca savlaicīgi galapunktā iepriekšējā punktā aprakstīto apstākļu dēļ.
4.3. Pasažieris, kurš iepriekš nopircis Biļeti kādam no Lux Express Group maršrutiem, taču nokavējis to, zaudē tiesības ar to pašu Biļeti braukt jebkurā citā Lux Express Group autobusā. Biļeti nevar nodot atpakaļ. 
4.4. Gadījumā, ja Pasažieris nav ieradies un nav iekāpis autobusā saskaņā ar kustības grafikā noteikto autobusa atiešanas laiku, kas norādīts arī uz Pasažiera Biļetes, Pārvadātājam ir tiesības pārdot sēdvietu uz šo vietu citam Pasažierim.
4.5. Pārvadātājs neatbild par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saturu vai tā saglabāšanos; Pārvadātājs neatbild arī par Pasažiera bagāžā (piem., somā vai koferī) esošo vērtīgo priekšmetu (dārglietas, foto un video tehnika, naudaszīmes, bankas čeki, vērtspapīri, trauslu materiālu priekšmeti u.tml.) saplīšanu vai pazušanu.
4.6. Gadījumos, kad bagāžai (piem., somai vai koferim, kas novietota bagāžas nodalījumā) Pārvadātāja vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums,  zaudējumi tiek kompensēti līdz 200 EUR vai šīs summas ekvivalentu vietējā valūtā, balstoties uz oficialo valūtas kursu. Ja zaudējums ir lielāks kā 200 EUR, zaudējumu kompensē  apdrošināšanas firma, kurā Pasažieris veicis bagāžas apdrošināšanu. 
4.7. Ja autobuss neizbrauc Pārvadātāja vainas dēļ vai brauciens tiek pārtraukts autobusa tehniskā stāvokļa dēļ, Pārvadātājs pie pirmās iespējas organizē aizvietojošu transportu. Bez tam:
4.7.1. ja šajā punktā sniegto iemeslu dēļ reisa atiešana vai  nokļūšana paredzētajā vietā kavējas vismaz par 2 stundām, tad uz Pasažiera iesnieguma pamata viņam tiek kompensēti 50% no Biļetes cenas;
4.7.2. ja šajā punktā sniegto iemeslu dēļ nokļūšana paredzētajā vietā kavējās par 5 vai vairāk stundām, tad uz Pasažiera iesnieguma pamata viņam tiek kompensēti 100% no Biļetes cenas.
4.8. Ja autobuss neizbrauc Pārvadātāja vainas dēļ, Pasažierim uz iesnieguma pamata tiek atgriezta pilna Biļetes cena.
4.9. Pārvadātājam ir tiesības atteikties no pārvadāšanas pakalpojuma piedāvāšanas un Biļetes naudas atgriešanas gadījumā, ja Pasažieris:
4.9.1. starptautiskajos reisos iekāpšanas brīdī nevar uzrādīt ceļošanai derīgu dokumentu;
4.9.2. biļetē norādītais vārds un uzvārds nesakrīt ar vārdu un uzvārdu, kas norādīts uz personas apliecinoša dokumenta;
4.9.3. neierodas pēc grafika noteiktajā un uz Biļetes norādītajā autobusa atiešanas laikā un pieturā, izņemot gadījumus, kad Pasažieris ir informējis Lux Express Group klientu apkalpošanas centru pirms reisa atiešanas un nepieciešamās izmaiņas biļetē ir veiktas, un autobusa vadītājs ir informēts par to;
4.9.4. nav ieradies un iekāpis autobusā oficiālajā autobusa atiešanas laikā, kas norādīts uz Pasažiera biļetes, vai arī papildus apstāšanās vietās reisa laikā;
4.9.5. ir iereibis;
4.9.6. apdraud vai traucē pārējos pasažierus;
4.9.7. pasažieris kā citādi traucē brauciena gaitu vai drošību;
4.9.8. pasažierim nav robežas šķērsošanai nepieciešamo dokumentu vai tie ir noformēti nepilnīgi;
4.10. Gadījumā, ja Pasažierim rodas problēmas ar valsts varas pārstāvjiem sakarā ar nederīgām vīzām, pasēm, ceļojuma apdrošinājumu, kontrabandas precēm u.tml., autobusa apkalpei ir tiesības atstāt Pasažieri uz robežas vai tuvākajā apdzīvotajā vietā, vai rīkoties atbilstoši varas pārstāvju likumīgām prasībām. Nauda par autobusa biļeti šādā gadījumā netiek atgriezta.
4.11. Sūdzības un pretenzijas pret uzņēmumu tiek izskatītas gadījumā, ja tās ir iesniegtas firmai vēlākais 3 mēnešus pēc brauciena. Lux Express Group ir apņēmies sniegt atbildi uz sūdzībām, kas skar Lux Express Group autobusus un to apkalpi, 1 mēneša laikā.
4.12. Lux Express Group pieņem savās pārstāvniecībās arī sūdzības, kas skar Pārvadātājus, ar kuriem  Lux Express Group ir saistīts kā Aģents, un vēlākais 2 darbadienu laikā nodod šīs sūdzības atbildīgajam pārvadātājam. Atbildes uz šādām sūdzībām sniedz attiecīgais Pārvadātājs, nevis Lux Express Group.
4.13. Pārvadātājs patur tiesības veikt izmaiņas kustības grafikos, cenrāžos un šajos pasažieru pārvadāšanas noteikumos. Gadījumā, ja Pasažierim ir nopirkta biļete reisam, kas tiek anulēts vai kura kustības grafiks tiek izmainīts, Pārvadātājs apņemas atpirkt šādu Biļeti 100% apmērā vai piedāvā Pasažierim iespēju izmantot citu Pasažierim piemērotāku reisu.

5. CITAS PRASĪBAS PASAŽIERIEM 
5.1. Mājdzīvnieku pārvadāšana starptautiskajos un Polijas iekšzemes reisos nav atļauta. Kā izņēmums autobusā ir atļauta neredzīgas personas suņa-pavadoņa vešana, ja Pārvadātājs ir par to iepriekš informēts. Par suņa-pavadoņa vešanu netiek piemērota maksa. 
5.2. Gadījumā, ja Pasažieris iekāpjot autobusā ir paslēpis dzīvnieku un tas tiek pamanīts vēlāk reisa laikā, Pārvadātājam ir tiesības izsēdināt Pasažieri tuvākajā oficiālajā pieturvietā.
5.3. Igaunijas iekšzemes reisos pasažieriem ir atļauts pārvadāt mazus mājdzīvniekus vai putnus speciālos transportēšanai paredzētos būros, ja tiek iegādāta papildus atsevišķa Biļete to pārvadāšanai. Dzīvnieku biļetei tiek piešķirta 40% atlaide. Mājdzīvniekus nedrīkst pārvadāt bez atbildīgā pasažiera klātbūtnes.