luxexpress, site logo

Taisyklės

Bilietų pardavimo taisyklės


Bilietų pardavimo taisyklės galioja nuo 2022-05-04
1. SĄVOKOS
1.1. Įsigydamas ir užsisakydamas klientų vežimo paslaugą (toliau – Kelionės bilietas), klientas (toliau – Keleivis) sudaro vežimo sutartį (toliau – Kelionė) su AS „LUX EXPRESS ESTONIA“, SIA „LUX EXPRESS LATVIA“, UAB „LUX EXPRESS LITHUANIA“, AO „EUROLINES (АО „ЕВРОЛАЙНС“), TUE „LUX EXPRESS LINES“ (TУП „ЛЮКС ЭКСПРЕСС ЛАЙНС“), „LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O“, „LUX EXPRESS FINLAND OY“ (toliau – „Lux Express Group“ arba Vežėjas).
1.2. Pradinis kelionės bilietas yra pradinė sutartis, sudaryta tarp Keleivio ir Vežėjo prieš bet kokius Kelionės bilieto pakeitimus.
1.3. Pradinė kelionės pradžios data yra sutarta Keleivio ir Vežėjo ir nurodyta Pradiniame kelionės biliete.
1.4. Įgaliotasis platintojas (toliau – Agentas) – tai juridinis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, kurį Vežėjas įgaliojo parduoti, keisti ir grąžinti bilietus pagal galiojančias „Lux Express“ bilietų pardavimo taisykles.
1.5. Kelionė su persėdimu – tai kelionė, kurios metu Kelionės biliete nurodytoje stotelėje Keleiviui reikia persėsti į iš vieno autobuso į kitą pakeliui į galutinį Kelionės tašką. Kelionei su persėdimu suteikiamas vienas Kelionės bilieto numeris ir atskiri QR kodai.
1.6. Kelionė į abi puses – tai kelionė iš vieno miesto į kitą ir atgal į tą miestą, kuriame ji prasidėjo. Kelionei į abi puses suteikiamas vienas Kelionės bilieto numeris ir atskiri QR kodai.
1.7. Kuponas – elektroninis dokumentas, patvirtinantis Vežėjo pareigą suteikti kupono turėtojui vežimo paslaugas už ne didesnę kainą, nei kupone nurodyta nominali jo vertė. Kuponas gali būti naudojamas ateities kelionėms visiškai arba iš dalies apmokėti.
1.8. Ekonominės klasės bilietas – tai bilietas, per specialią akciją įsigytas su nuolaida. Ekonominės klasės bilietų negalima grąžinti, o sėdimos vietos numeris priskiriamas automatiškai. Ekonominės klasės bilietą galima keisti likus daugiau nei 1 valandai iki pradinio išvykimo laiko, sumokant kainų skirtumą tarp ekonominės klasės bilieto ir naujo kelionės bilieto.
1.9. Standartinės klasės bilietas – tai bilietas visa kaina. Jį galima grąžinti arba keisti likus ne mažiau nei 1 valandai iki pradinio išvykimo laiko, o sėdimos vietos numerį galima pasirinkti be papildomo mokesčio.
1.10. Komforto klasės bilietas – bilietas visa kaina už itin patogią vietą. Komforto klasės bilietą galima grąžinti arba keisti. Pinigai už šį bilietą gali būti grąžinami likus ne mažiau nei 1 valandai iki išvykimo laiko, jį galima keisti iki išvykimo laiko, o sėdimos vietos numerį pasirinkti be papildomo mokesčio.
2. KELIONĖS BILIETAS
2.1. Kelionės bilietas suteikia Keleiviui teisę naudotis transporto priemone, įskaitant suteiktą sėdimą vietą ir su bilietu susijusius produktus ir paslaugas, tik Kelionės biliete pažymėtai Kelionei ir pagal sutartas sąlygas.
2.2. Keleivis įlipdamas privalo patvirtinti savo teisę keliauti. Šiuo tikslu Keleivis privalo pateikti:
2.2.1. vykdamas Estijos vidaus maršrutais:
2.2.1.1. galiojantį atspausdintą arba internetinį Kelionės bilietą;
2.2.2. vykdamas „Lux Express“ tarptautiniais maršrutais:
2.2.2.1. galiojantį kelionės dokumentą (pasą ar nacionalinę tapatybės kortelę);
2.2.2.2. galiojančius dokumentus, reikalingus kertant sienas ir įvažiuojant į paskirties vietos šalį;
2.2.2.3. kitus dokumentus pagal tarptautines taisykles ir paskirties vietos šalies įstatymus, reikalingus įvažiuojant į paskirties vietos šalį.
2.3. Keleivis privalo patvirtinti teisę gauti pasirinktą nuolaidą, jei Kelionės bilietas įsigytas su nuolaida. Priešingu atveju reikės sumokėti skirtumą tarp teisingos kainos su nuolaida (visos kainos) ir įsigyto Kelionės bilieto su nuolaida kainos.
2.3.1. Autobusuose su Rusijos valstybiniais numeriais, esančiuose Rusijos Federacijos teritorijoje, ir vežėjo AO „EUROLINES“ arba TUE „LUX EXPRESS LINES“ autobusuose išvykimo metu nėra įmanoma įsigyti bilietą iš vairuotojo arba sumokėti kainų skirtumą. Tokiais atvejais Kelionės bilietą galima atnaujinti tik paskambinus „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriui. Prie Kelionės bilieto kainos gali būti pridedamas mokestis už paslaugą.
2.4. Keliaujant tarptautiniais ir Lenkijos vidaus maršrutais galima naudoti tik vienam asmeniui skirtus bilietus, su jais gali keliauti tik Kelionės biliete nurodytas asmuo.
2.5. Sumokėdamas už Kelionės bilietą ir patvirtindamas Kelionės bilieto įsigijimą, Keleivis taip pat patvirtina, kad perskaitė ir suprato Vežėjo bilietų pardavimo ir Keleivių ir bagažo vežimo taisykles, kurios yra prieinamos „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuose, visų Agentų pardavimo atstovybėse, interneto svetainėje www.luxexpress.eu ir elektroninėje parduotuvėje.
2.6. Sumokėdamas už Kelionės bilietą, Keleivis taip pat patvirtina, kad Vežėjui pateikė Kelionės informacijai teikti aktualų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį.
2.7. „Lux Express“ pagal tuo metu galiojančias bilietų pardavimo taisykles parduoda savo partnerių Kelionės bilietus ir šiuo atveju veikia kaip Agentas.
3. BENDROSIOS KELIONĖS BILIETŲ PARDAVIMO SĄLYGOS
3.1. Kelionės bilietą galima įsigyti:
3.1.1. internetu – interneto svetainėje www.luxexpress.eu;
3.1.2. per oficialią „Lux Express“ mobiliąją programėlę, kurią galima atsisiųsti iš „Google Play“ ir „Apple Store“;
3.1.3. „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuose – gali būti taikomas papildomas paslaugos mokestis;
3.1.4. iš Agento – tokiu atveju prie Kelionės bilieto kainos gali būti pridedamas Agento paslaugos mokestis;
3.1.5. iš autobuso vairuotojo prieš pat kelionę, jei tame autobuse yra laisvų vietų, išskyrus Rusijos Federacijos teritoriją, autobusus su Rusijos valstybiniais numeriais ir keliones, kurias vykdo vežėjai AO „EUROLINES“, TUE „LUX EXPRESS LINES“. Kelionės bilieto, įsigyjamo autobuse, kaina gali būti didesnė nei perkant internetu arba klientų aptarnavimo skyriuje;
3.1.6. skambinant „Lux Express Group“ klientų aptarnavimo skyriui ir pateikiant banko kortelės duomenis.
3.2. Kelionės bilietą įsigyjant internetu arba per mobiliąją programėlę, galima mokėti:
3.2.1. per interneto banką;
3.2.2. banko kortele (priklausomai nuo šalies);
3.2.3. kuponu;
3.2.4. per verslo klientų paskyrą.
3.3. Kelionės bilietą įsigyjant iš autobuso vairuotojo (išimtys nurodytos 3.1.5 skirsnyje) galima mokėti grynaisiais vietos valiuta arba eurais, o specialiai pažymėtuose autobusuose – mokėjimo kortele. Keleiviui mokant grynaisiais, saugumo sumetimais Vežėjas nepriima stambesnių nei 50 eurų banknotų ar šios vertės atitikmens užsienio valiuta pagal oficialų valiutų kursą banknotų.
3.4. Įsigyjantis Kelionės bilietą Keleivis privalo Vežėjui prašant pateikti šią minimalią informaciją: Keleivio vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pageidaujama kelionės data, išvykimo ir paskirties vietos ir išvykimo laikas. Jei Keleivis perka Kelionės bilietą Kelionei, kurios metu bus kertama Rusijos Federacijos siena, jis privalo nurodyti šiuos papildomus duomenis: gimimo data, pilietybė, lytis, tėvavardis (jei tėvavardis yra nurodytas kelionės dokumente), asmens tapatybės dokumento (paso arba jam lygiaverčio oficialaus tapatybės dokumento) tipas ir numeris. Keleivio duomenų reikalaujama pagal Rusijos Federacijos federalinį įstatymą Nr. 16-FS „Dėl transporto saugumo“.
3.5. Gavęs Kelionės bilietą, Keleivis privalo nedelsdamas patikrinti jo duomenis, įskaitant išvykimo ir atvykimo datas ir laiką, maršrutą, keleivių skaičių ir už Kelionės bilietą sumokėtą kainą. Vėliau pateikti skundai dėl Kelionės bilieto duomenų ir sandorio grynaisiais pinigais galiojimo nebus tenkinami.
3.6. Vežėjas pasilieka teisę taikyti:
3.6.1. papildomas paslaugų kainos nuolaidas Keleiviams, priklausantiems tam tikroms grupėms (pavyzdžiui, jaunimui, nepilnamečiams, senjorams ir t. t.):
3.6.1.1. tarptautiniuose „Lux Express“ maršrutuose galioja tokios nuolaidos: 80 % nuolaida iki 7 m. amžiaus (imtinai) vaikams, 40 % nuolaida iki 16 m. amžiaus (imtinai) vaikams, 26 % nuolaida iki 26 m. amžiaus (imtinai) jaunimui, 10 % nuolaida nuo 60 m. (imtinai) amžiaus senjorams. Šios nuolaidos negalioja „Lux Express“ komforto klasės bilietams;
3.6.1.2.Estijos vidaus maršrutuose galioja tokios nuolaidos: 100 % nuolaida ikimokyklinio amžiaus vaikams, 40 % nuolaida iki 16 m. amžiaus (imtinai) vaikams, 40 % nuolaida nuo 60 m. amžiaus (imtinai) senjorams, 100 % nuolaida negalią turintiems iki 16 m. amžiaus vaikams, 100 % nuolaida asmenims, turintiems sunkią ar ūmią regėjimo negalią, 100 % nuolaida 16 m. amžiaus ar vyresniems keleiviams, turintiems sunkią negalią, 40 % nuolaida gyvūno bilietui. Nuolaida iki 26 m. amžiaus (imtinai) jaunimui – 26 %. Nuolaidos negalioja iš anksto parduodamiems „Lux Express“ komforto klasės bilietams. Įsigyjant „Lux Express“ komforto klasės Kelionės bilietą iš autobuso vairuotojo (išimtys nurodytos 3.1.4 skirsnyje), taikomos tokios nuolaidos: 100 % nuolaida iki 7 m. amžiaus (imtinai) vaikams, 100 % nuolaida asmenims, turintiems sunkią ar ūmią regėjimo negalią, ir asmenis, turinčius sunkią ar ūmią regėjimo negalią, lydintiems asmenims.
4. KELIONĖS BILIETO KEITIMAS
4.1. Kelionės bilieto keitimo tvarka priklauso nuo Kelionės biliete nurodytos klasės (kainos):
4.1.1. Standartinės klasės Kelionės bilietą galima keisti likus ne mažiau nei valandai iki išvykimo laiko;
4.1.2. Komforto klasės Kelionės bilietą galima keisti iki pat išvykimo laiko.
4.2. „Lux Express“ interneto svetainėje arba per oficialią „Lux Express“ mobiliąją programėlę galima atlikti tokius pakeitimus:
4.2.1. keisti Kelionės datą ir laiką.
4.3. „Lux Express“ bilietų pardavimo vietoje ir su „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojų pagalba papildomai galima (taip pat žr. 4.2.1 skirsnį) keisti:
4.3.1. Keleivio vardą ir pavardę – pateikus Keleivio tapatybės dokumentą ir pagal 3.4 skirsnį reikalaujamus papildomus Keleivio asmens duomenis;
4.3.2. sėdimos vietos numerį ir klasę (komforto ir standartinės klasės Kelionės bilietuose).
4.4. Keičiant Kelionės bilietą negalima keisti Kelionės maršruto ir Vežėjo.
4.5. Kelionės bilieto keitimą galima atlikti:
4.5.1. „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuose;
4.5.2. per oficialią „Lux Express“ mobiliąją programėlę;
4.5.3. interneto svetainėje www.luxexpress.eu;
4.5.4. „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriaus telefonu;
4.5.5. „Lux Express“ interneto svetainėje ir (arba) naudojantis oficialia „Lux Express“ mobiliąja programėle Kelionės bilietą galima keisti daugiausia 3 kartus.
4.6. Keičiant Kelionės bilietą klientų aptarnavimo skyriuose ar „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriaus telefonu, paslaugos mokestis netaikomas.
4.7. Keičiant Kelionės bilietą Agento atstovybėje, gali būti taikomas papildomas paslaugos mokestis.
4.8. Kelionės bilieto savininkas gali keisti savo Kelionės bilietą „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuose pateikdamas asmens tapatybės dokumentą; keičiant Kelionės bilietą klientų aptarnavimo skyriaus telefonu ir elektroniniu paštu reikia nurodyti Kelionės bilieto arba prekių krepšelio numerį ir Keleivio vardą ir pavardę.
4.9. Kelionės bilieto pokyčiai atliekami išduodant naują Kelionės bilietą, kuris nebėra laikomas Pradiniu kelionės bilietu (žr. 1.2 skirsnį). Kelionės bilietą keičiantis Keleivis privalo sumokėti pradinio ir naujo Kelionės bilietų kainų skirtumą, jei pagal „Lux Express“ pardavimo sistemoje nurodytas kainas Kelionės bilieto keitimo metu naujo Kelionės bilieto kaina yra didesnė.
4.10. Jei Keleivio pageidaujamo naujo Kelionės bilieto kaina yra mažesnė nei Pradinio kelionės bilieto, kainų skirtumas Keleiviui negrąžinamas ir yra laikomas Pradinio kelionės bilieto keitimo mokesčiu.
4.11. Jei Keleivis nori kitokių pakeitimų, nei nurodyti 4.2 ir 4.3 skirsniuose, turi būti įsigyjamas naujas Kelionės bilietas.
4.12. Nėra įmanoma pakeisti tik vieną Kelionės su persėdimu dalį – keičiama visa Kelionė.
4.12.1 Kelionės į abi puses ar su persėdimu bilietą galima keisti iki pirmojo išvykimo laiko.
4.12.2 Jei Kelionė su persėdimu jau prasidėjo, jokių Kelionės bilieto pokyčių atlikti negalima. Kelionės į abi puses atveju galima keisti grįžimo laiką ir datą. Jei Kelionė su persėdimu arba į abi puses jau prasidėjo, Keleivio vardo ir pavardės keisti negalima.
4.13. Kelionės bilietams taikomos nuolaidos keisti negalima (o su nuolaida įsigyto Kelionės bilieto negalima keisti į Kelionės bilietą visa kaina). Nuolaidos nurodytos 3.6.1 skirsnyje. Tokiais atvejais Kelionės bilietą galima grąžinti (žr. 5 skirsnį) ir įsigyti naują Kelionės bilietą su reikiama nuolaida.
4.14. Keičiant sėdimos vietos numerį paslaugos mokestis netaikomas. Jei sėdimos vietos klasė keičiama iš standartinės į komforto, privaloma sumokėti kainų skirtumą.
4.15. Pinigai už pakeistus Kelionės bilietus negrąžinami (išimtis: pinigai gali būti grąžinami, jei buvo pakeistas tik sėdimos vietos numeris, Keleivio vardas ir pavardė ir stotelė tame pačiame mieste).
5. PINIGŲ UŽ KELIONĖS BILIETĄ GRĄŽINIMAS
5.1. Pinigai už Kelionės bilietą gali būti grąžinami tik toje pačioje vietoje, kurioje jis iš pradžių įsigytas:
5.1.1. „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuose;
5.1.2. įgaliotųjų Agentų atstovybėse;
5.1.3. pinigai už Kelionės bilietus, kurie įsigyti interneto svetainėje www.luxexpress.eu arba telefonu, gali būti grąžinami užpildžius atitinkamą formą „Lux Express“ interneto svetainėje;
5.1.4. Kelionės bilietus, kurie įsigyti naudojantis oficialia „Lux Express“ mobiliąja programėle, galima grąžinti per oficialią „Lux Express“ mobiliąją programėlę arba internetu. Naudojantis oficialia „Lux Express“ mobiliąja programėle įsigytus Kelionės bilietus taip pat galima grąžinti užpildant internetinę formą.
5.2. Keleiviui atšaukiant Kelionę, pinigai už Kelionės bilietą grąžinami toliau nurodyta tvarka:
5.2.2. Grąžinimas pinigais:
5.2.2.1. likus daugiau nei 24 valandoms iki Pradinio išvykimo laiko, Vežėjas grąžina 100 % standartinės arba komforto klasės bilieto kainos;
5.2.2.2. likus 1–24 valandoms iki pradinio išvykimo laiko, Vežėjas grąžina 50 % standartinės arba komforto klasės bilieto kainos;
5.2.2.3. likus mažiau nei 1 valandai iki pradinio išvykimo laiko, pinigų už standartinį arba komforto klasės bilietą Vežėjas negrąžina, išskyrus atvejus, kai:
5.2.2.3.1. Kelionės bilietą Keleivis įsigijo „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuje ar Agento atstovybėje, kurie yra Rusijos Federacijos, Baltarusijos arba Lenkijos teritorijoje; Vežėjas yra AO „EUROLINES“: už šiuos bilietus gali būti grąžinama 50 % bilieto kainos iki pradinio išvykimo laiko Kelionės bilietų įsigijimo vietoje klientų aptarnavimo skyriaus arba Agento atstovybės darbo laiko metu;
5.2.2.4. dažnai keliaujantieji su „Lux Express“ (žr. „Lux Express“ klientų programą) gali pateikti prašymą dėl 100 % Kelionės bilieto kainos grąžinimo iki pradinio išvykimo laiko.
5.2.3. Pinigų grąžinimas kuponu:
5.2.3.1. Likus ne daugiau kaip 1 valandai iki išvykimo laiko grąžinama 100 % Kelionės bilieto kainos. Pinigai už Kelionės bilietą grąžinami kuponu.
5.2.4. Grąžinant Kelionės bilietą (5.2.2–5.2.3.1 skirsniai) taikomas 1 EUR / 90 RUB / 5 PLN / 3 BYN paslaugos mokestis.
5.2.5. Kelionės į abi puses atveju galima grąžinti tiek Kelionės į vieną pusę bilietą, tiek visos Kelionės bilietą. Už kelionę grąžinama suma apskaičiuojama pagal laiką, likusį iki pirmojo tos Kelionės išvykimo laiko (žr. 5.2.1–5.2.4 skirsnius). Kelionės su persėdimu atveju galima grąžinti tik visos Kelionės bilietą.
5.2.5.1 Kai dalis Kelionės su persėdimu ar į abi puses įsigyta kaip ekonominės klasės bilietas, pinigai už visą Kelionę negali būti grąžinami (žr. ekonominės klasės taisykles 6 skirsnyje).
5.2.6. Ekonominės klasės Kelionės bilietų sąlygos aprašytos 6 skirsnyje Ekonominės klasės taisyklės.
5.3. „Lux Express Group“ negrąžina pinigų už Kelionės bilietus, jei Kelionė neįvyko dėl to, kad Keleivis į ją netinkamai užsiregistravo (pavyzdžiui, nurodė neteisingą maršrutą, datą, laiką ir t. t.) ar neturėjo reikalingų dokumentų (draudimo, vizos, kelionės dokumento ir t. t.) arba pavėlavo į autobusą.
5.4. Pinigus už Keleivio apmokėtą Kelionės bilietą Vežėjas grąžina į tą pačią sąskaitą, iš kurios atliktas pradinis mokėjimas.
5.4.1. Pinigai už „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriuose ar Agentų atstovybėse įsigytus Kelionės bilietus grąžinami grynaisiais ir tik Kelionės biliete nurodytam asmeniui ar jo raštiškai įgaliotam atstovui. Tam, kad būtų galima grąžinti pinigus grynaisiais, privaloma pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.
5.5. Už Kelionės bilietą grąžinamų pinigų pervedimo išlaidas privalo apmokėti klientas.
5.6. Keleiviui pranešama, kai pagal galiojančias Bilietų pardavimo taisykles grąžinama dalis pinigų už Kelionės bilietą; likusia kainos dalimi padengiamos Vežėjo faktinės išlaidos už Keleivio vežimo organizavimą iki Kelionės bilieto grąžinimo.
5.7. Jei už Kelionės bilietą grąžinami pinigai, nėra galimybės pakeisti pradinio pinigų grąžinimo metodo (grąžinimo grynaisiais į grąžinimą kuponu ir atvirkščiai).
6. EKONOMINĖS KLASĖS TAISYKLĖS
6.1. Likus daugiau nei 1 valandai iki pradinio išvykimo laiko, klientų aptarnavimo skyriuose, telefonu arba naudojantis oficialia „Lux Express“ mobiliąja programėle ekonominės klasės (akcijos) Kelionės biliete galima pakeisti vardą, pavardę ir išvykimo laiką. Tokiais atvejais turi būti sumokamas pradinio ir naujojo Kelionės bilietų kainų skirtumas. Prie kainos gali būti pridedamas papildomas paslaugos mokestis.
6.2. Ekonominės klasės bilieto negalima keisti į kitą ekonominės klasės Kelionės bilietą.
6.3. Už ekonominės klasės Kelionės bilietus pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Kelionės bilietai įsigyti Lenkijos teritorijoje esančiose Agentų atstovybėse (žr. 6.6 skirsnį).
6.4. Vienam išvykimui skirtas ribotas ekonominės klasės Kelionės bilietų skaičius.
6.5. Ant Kelionės bilieto nurodyta autobuso išvykimo stotelė Keleivio prašymu gali būti pakeista į kitą stotelę tame pačiame mieste. Šiuos pokyčius galima atlikti Keleiviui informavus „Lux Express Group“ klientų aptarnavimo skyrių likus 1 valandai iki išvykimo laiko.
6.6. Pinigai už Lenkijos teritorijoje esančiose Agentų atstovybėse įsigytus ekonominės klasės Kelionės bilietus gali būti grąžinami tik tose pačiose Agentų atstovybėse:
6.6.1. likus daugiau nei 24 valandoms iki pradinio išvykimo laiko, Vežėjas grąžina 30 % ekonominės klasės Kelionės bilieto kainos;
6.6.2. likus 1–24 valandoms iki pradinio išvykimo laiko, Vežėjas grąžina 10 % ekonominės klasės Kelionės bilieto kainos;
6.6.3. pagal Agento kainoraštį gali būti taikomas papildomas paslaugos mokestis.
6.7. Į ekonominės klasės Kelionės bilieto kainą įtraukiamos visos faktinės Vežėjo išlaidos dėl Keleivio vežimo organizavimo iki Kelionės bilieto grąžinimo.

 

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS

 

1. SĄVOKOS
1.1. Užsisakydamas ir įsigydamas klientų vežimo paslaugą (toliau – Kelionės bilietas), klientas (toliau – Keleivis) sudaro vežimo sutartį (toliau – Kelionė) su AS „LUX EXPRESS ESTONIA“, „EESTI BUSS OÜ“, SIA „LUX EXPRESS LATVIA“, UAB „LUX EXPRESS LITHUANIA“, AO „EUROLINES“ (АО „ЕВРОЛАЙНС“), „LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O“ (toliau – „Lux Express Group“ arba Vežėjas).
1.2. Įgaliotasis platintojas (toliau – Agentas) – tai juridinis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, kurį Vežėjas įgaliojo parduoti, keisti ir grąžinti bilietus pagal galiojančias „Lux Express Group“ bilietų pardavimo taisykles.

2. BAGAŽO IR RANKINIO BAGAŽO VEŽIMAS IR VIETA AUTOBUSE
2.1. Keleiviui leidžiama į autobusą pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio svoris ne daugiau nei 5 kg, o matmenys ne didesni nei 45 × 35 × 20 cm (ilgis, plotis, aukštis).
2.2. Už savo asmeninius daiktus ir rankinį bagažą, esančius autobuso viduje, atsakingas Keleivis. Vežėjas negali garantuoti nei paliktų ar prarastų daiktų grąžinimo, nei būti laikomas už juos atsakingu. Autobusuose rasti smulkūs asmeniniai daiktai, kurių pobūdį galima nustatyti, pavyzdžiui, telefonai, knygos, pirštinės ir t. t., siunčiami į vietos „Lux Express Group“ klientų aptarnavimo skyrius (Kelionės už ES ribų) arba „CARGOBUS OÜ“ (Kelionės ES viduje). Šie daiktai saugomi 30 dienų („Lux Express“ pardavimo skyriuose ar „CARGOBUS OÜ“), juos darbo metu galima atsiimti „Lux Express Group“ klientų aptarnavimo skyriuose arba sutartu laiku iš „CARGOBUS OÜ“. Visi daiktai, kurių pobūdžio negalima nustatyti jų neatidarius, įskaitant bagažą, perduodami kelionės paskirties miesto autobusų stoties apsaugai arba policijai. Gendantis maistas nėra saugomas.
2.3. Be rankinio bagažo, Keleivis taip pat gali nemokamai pasiimti vieną bagažo vienetą (pavyzdžiui, krepšį ar lagaminą), kurio svoris ne daugiau nei 30 kg, o matmenys ne didesni nei 70 × 30 × 55 cm (ilgis, plotis, aukštis). Šis bagažas dedamas į autobuso bagažo skyrių.
2.3.1. Keleiviui leidžiama pasiimti daugiau nei vieną leidžiamą bagažo vienetą (pavyzdžiui, krepšį ar lagaminą), jei bagažo skyriuje yra pakankamai vietos ir autobuso įgula sutinka jį priimti. Ar priimti daugiau bagažo, vairuotojas nusprendžia vietoje, atsižvelgdamas į situaciją. Už papildomą bagažą Keleiviams papildomai mokėti nereikia.
2.4. Jei Keleivio bagažas sugadintas, deformuotas ar turi kitų defektų, už kuriuos vėliau gali būti laikoma atsakinga autobuso įgula, įgula tai užfiksuoja raštu prieš dėdama bagažą į bagažo skyrių.
2.5. Kelionės pradžioje į bagažo skyrių dedamas Keleivio bagažas pažymimas bagažo numeriu, nurodytu dviejuose lipdukuose, kurių vienas klijuojamas ant Keleivio bagažo, o kitas duodamas Keleiviui. Bagažas atiduodamas tik pateikus bagažo numerį.
2.5.1 Estijos vidaus maršrutuose bagažas nėra žymimas bagažo numeriais.
2.6. Bagažo skyriuje draudžiama vežtis autobuse esančiam Keleiviui nepriklausantį bagažą.
2.7. Įsigijus dviračio bilietą, „Lux Express“ garantuoja vietą dviračiui autobuse. Už dviračio bilietą papildomas mokestis neimamas, jį galima įsigyti kartu su Keleivio bilietu „Lux Express“ interneto svetainėje. Vežamas dviratis, padedant autobuso vairuotojui, turi būti įdedamas į specialų krepšį. Šį specialų krepšį dviračiams suteikia „Lux Express“. Paprastai priekinio rato nusukti nebūtina, tačiau to gali prireikti, jei dviratis netilptų į krepšį. Su dviračiu keliaujantis Keleivis turi pats pasirūpinti, kad jo dviratis būtų įdėtas į autobusą.
2.7.1. Keleiviui neužsisakius dviračio bilieto, „Lux Express“ negali garantuoti, kad dviračiui liks pakankamai vietos autobuse. Jei tokiu atveju dviratis netelpa į bagažo skyrių, Keleivis turi nedelsdamas susisiekti su „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyriumi ir įsigyti naują keleivio ir dviračio bilietą artimiausiam išvykimo laikui. Pinigai už nepanaudotus bilietus grąžinami.
2.7.2. Keliaujant maršrutais Sankt Peterburgas–Talinas, Sankt Peterburgas–Helsinkis ir Sankt Peterburgas–Minskas, dviračius galima vežti autobuso bagažo skyriuje, tačiau tik tada, kai jiems pakanka vietos. Galimybę įdėti dviratį į bagažo skyrių pagal situaciją įvertina vairuotojas prieš pat autobuso išvykimą. Priekinis dviračio, kurį ketinate vežtis, ratas turi būti nusukamas ir supakuojamas atskirame krepšyje. Turi nebūti atsikišusių aštrių supakuoto dviračio dalių. Jei dviratis netelpa į bagažo skyrių, autobuso vairuotojas tai pažymi ant Keleivio bilieto. Pinigai už bilietus grąžinami pagal „Lux Express Group“ Bilietų pardavimo taisyklių 5 skirsnį, išskyrus bilietus, ant kurių autobuso vairuotojas užrašo atitinkamas pastabas – juos galima keisti prieš prasidedant kelionei.
2.8 Su neįgaliojo vežimėliu keliaujantis Keleivis turi teisę dėti neįgaliojo vežimėlį į autobuso bagažo skyrių. Už neįgaliojo vežimėlį, įdėtą į bagažo skyrių, atsako Vežėjas. Jei dėl Vežėjo kaltės vežimėlis bus pažeistas ar prarastas, žalą atlygins Vežėjas. Kompensacijos dydis atitiks pažeistos ar prarastos įrangos ar įrenginių pakeitimo arba taisymo išlaidas.
2.9. „Lux Express Group“ autobusuose draudžiama vežti radioaktyvius, sprogius, nuodingus, ėsdinančius, degius ar stiprų kvapą skleidžiančius, galinčius ištepti šalia esantį bagažą ar autobusą ir netinkamai supakuotus daiktus.

3. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Keleivis turi teisę:
3.1.1. gauti vežimo paslaugas pagal įsigytą bilietą;
3.1.2. gauti įstatyme nustatytas ar pagal jį teikiamas nuolaidas;
3.1.3. vežtis bagažą pagal galiojančią tvarką;
3.1.4. jei turi regos sutrikimų, nemokamai vežtis savo šunį vedlį. Tokiais atvejais turi būti registruojamas šuns vedlio bilietas. Regėjimo sutrikimą turintis keleivis privalo turėti šuns vedlio patekimo į šalį ir išvykimo iš jos dokumentus. „Lux Express Group“ nekompensuoja Kelionės bilieto kainos, jei Kelionė neįvyko dėl netinkamai paruoštų ar neturimų dokumentų.
3.1.5. Negalią turintis ar ribotos judėsenos asmuo, kuris yra įsigijęs Kelionės bilietą ir atsisako lipti į autobusą (žr. 4.10 skirsnį), turi teisę atgauti visus už Kelionės bilietą sumokėtus pinigus.
3.2. Klientas privalo:
3.2.1 kai keliauja tarptautiniu maršrutu, lipdamas į autobusą pateikti galiojantį kelionės dokumentą, pasą arba savo pilietybės šalies išduotą asmens tapatybės kortelę;
3.2.2. patikros teisę turinčiam pareigūnui pareikalavus, pateikti Kelionės bilietą ar kitokį teisę keliauti įrodantį dokumentą;
3.2.3. turėti galiojančią vizą ar kitus kertant sieną reikalingus dokumentus;
3.2.4. pasirūpinti, kad jo rankinis bagažas ar kiti daiktai nekeltų pavojaus ir kitaip netrukdytų kitiems keleiviams;
3.2.5. įlipti į autobusą stotelėje ne vėliau nei oficialiu įlaipinimo toje stotelėje laiku arba iki vairuotojo mikrofonu prieš tą stotelę pranešto laiko;
3.2.6. jei keliauja su mažu vaiku, prieš kelionę susipažinti su „Lux Express“ taikomomis kelionės su vaikais taisyklėmis;
3.2.7. jei turi negalią ar yra ribotos judėsenos ir jam reikalinga pagalba, apie tai pranešti Vežėjui likus 36 valandoms iki išvykimo (Latvijos vidaus maršrutuose – prieš 36 valandas) ir būti sutartoje vietoje likus 30 minučių iki išvykimo;
3.2.8. jei turi negalią ar yra ribotos judėsenos, rezervuodamas ar iš anksto įsigydamas Kelionės bilietą pranešti Vežėjui apie konkrečius savo poreikius dėl sėdimos vietos, jei tie poreikiai jam tuo metu žinomi.
3.3. Keleiviui draudžiama:
3.3.1. keliauti autobusu apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, dėvint nešvarius drabužius, rūkyti, vartoti alkoholį ar narkotikus arba trukdyti kitiems keleiviams;
3.3.2. be vairuotojo leidimo atidaryti ar uždaryti langus arba liukus;
3.3.3. trukdyti atsidaryti ar užsidaryti durims, uždengti vairuotojo matomą vaizdą;
3.3.4. trukdyti vairuotojui arba patikrą atliekančiam pareigūnui atlikti savo darbą;
3.3.5. laužyti, pažeisti ar ištepti autobusą ir jo salono komponentus;
3.3.6. kelti pavojų sau ar kitiems keleiviams;
3.3.7. naudotis autobuso tualetu, jei jam buvo taikyta spindulinė terapija iki Kelionės likus 10 ar mažiau dienų (prireikus Keleivio prašymu vairuotojas sustos);
3.3.8. nesilaikyti kitų šiose taisyklės nurodytų reikalavimų.
3.4. Saugos sumetimais ir pagal ES saugos taisykles Kelionės metu visi Keleiviai turi būti užsisegę saugos diržus. Vaikams, kurie nėra sulaukę 12 metų, draudžiama sėdėti pirmoje sėdimų vietų eilėje, t. y. 1–4 vietose, ir už vidurinių durų esančiose vietose.

4. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Vežėjas nėra atsakingas už tvarkaraščio nesilaikymą ir vėlavimą atvykti į stoteles dėl force majeure aplinkybių (įskaitant oro sąlygas, eismo spūstis keliuose, kelio darbus, valstybinių institucijų veiksmus, eiles prie sienų, muitinės ir pasų patikros postų ir t. t., bet tuo neapsiribojant) ir dėl Keleivių veiksmų, kurie daro įtaką Vežėjo įsipareigojimų išpildymui, ir kitų priežasčių, kurių Vežėjas negalėjo numatyti ar užkirsti joms kelią, nepaisant visų priemonių, kurių buvo imtasi.
4.2. Vežėjas nėra atsakingas už savo partnerių autobusų tvarkaraščio nesilaikymą, vėlavimą atvykti į stoteles ir nepradėtas keliones.
4.3. Vežėjas nėra atsakingas už jokį Keleivio prarastą pelną situacijose, kai autobusas tinkamu metu nepasiekia paskirties vietos. Jei nukrypstama nuo tvarkaraščio, Keleiviai gali naudotis transporto įstatymuose jiems numatytomis teisėmis (įskaitant numatytas 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004). Vežėjas nėra atsakingas už jokią Keleiviui sukeltą žalą situacijose, kai autobusas nepasiekia paskirties vietos numatytu laiku dėl Vežėjo nekontroliuojamų aplinkybių, pavyzdžiui, force majeure aplinkybių, autobuso taisymo dėl Keleivių sveikatai ar gyvybei pavojų keliančio techninio gedimo, įvykio, kurio Vežėjas ar jam padedantis asmuo nenumatė ir negalėjo numatyti laikydamiesi pagrįstų atsargumo priemonių, arba kitų aplinkybių, kurių Vežėjas negalėjo kontroliuoti, taip pat dėl bet kokių Keleivių veiksmų, darančių įtaką Vežėjo įsipareigojimų išpildymui.
4.4. „Lux Express Group“ maršruto Kelionės bilietą nusipirkęs, tačiau į autobusą pavėlavęs Keleivis praranda teisę tęsti Kelionę kitu „Lux Express Group“ autobusu. Pinigai už tokį Kelionės bilietą negrąžinami.
4.5. Vežėjas turi teisę parduoti Keleivio įsigytą sėdimos vietos Kelionės bilietą, jei Keleivis neįlipa į autobusą Kelionės biliete nurodytoje stotelėje praėjus oficialiam išvykimo laikui.
4.6. Vežėjas neprivalo tikrinti autobuso bagažo skyriuje esančio Keleivio bagažo turinio. Keleivis privalo supakuoti savo bagažą taip, kad jis ir jame esantys daiktai ir kitų keleivių bagažas ir jame esantys daiktai išliktų saugūs, ir vienintelis atsako už tai, kad jo bagaže nebūtų draudžiamų, vežti autobuso bagažo skyriuje netinkamų arba neteisėtų daiktų. Vertybes, kaip antai juvelyriniai dirbiniai, fotografavimo ir vaizdo įrašymo įranga, pinigai, čekiai, vertybiniai popieriai, pažeidžiami daiktai ir kt., galima vežti tik rankiniame bagaže, o ne autobuso bagažo skyriuje. Vežėjas neatsako už rankinį bagažą, išskyrus atvejus, kai žala padaroma autobusui patekus į avariją. Vežėjas neatsako už autobuso bagažo skyriuje vežamą Keleivio bagažą, jei žala kilo ne dėl Vežėjo kaltės, žala kilo dėl Keleivio kaltės, dėl specifinių Keleivio ir (arba) kitų keleivių bagažo savybių arba dėl to, kaip Keleivis ir (arba) kiti Keleiviai supakavo savo bagažo turinį. Žalos atlyginimas apskaičiuojamas pagal nusidėvėjimo principą (daikto vertė kasmet sumažėja 10 %). Žalos atlyginimas priklauso nuo teisinę galią turinčių pagrindžiamųjų dokumentų ar kitų teisinių priemonių ir Vežėjui ir (arba) Keleiviui taikytinuose nacionaliniuose ar tarptautiniuose įstatymuose nustatytų žalos atlyginimo ribų, atsižvelgiant į tai, kuri riba yra žemesnė.
4.7. Vežėjas ragina Keleivius naudoti asmeninio bagažo apsaugos priemones (pvz., lagaminų spynas) ir bagažą apdrausti.
4.8. Jei autobusas negali išvykti dėl Vežėjo kaltės arba Kelionė sutrikdoma dėl autobuso techninių gedimų, Vežėjas pirmai galimybei pasitaikius suorganizuoja pakaitinį autobusą. Keleiviai turi transporto įstatymuose jiems numatytas teises (įskaitant numatytas 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004).
4.9. Jei autobusas neišvyksta dėl Vežėjo kaltės, Keleiviui jo prašymu grąžinama visa Kelionės bilieto kaina.
4.10. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti negalią turintį ar ribotos judėsenos asmenį, jei vežimas šiam Keleiviui būtų nesaugus arba jei to daryti fiziškai neįmanoma dėl transporto priemonės projektinių ypatybių.
4.11. Vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti vežimo paslaugas arba grąžinti pinigus už Kelionės bilietą, jeigu Keleivis:
4.11.1. lipdamas į tarptautiniu maršrutu išvykstantį autobusą neturi galiojančio kelionės dokumento;
4.11.2. turi Kelionės bilietą, išduotą kitu vardu nei nurodytas jo asmeniniame kelionės dokumente;
4.11.3. tvarkaraštyje numatytu išvykimo laiku neatvyksta į įsigytame Kelionės biliete nurodytą stotelę, išskyrus atvejus, kai iki išvykimo laiko likus ne mažiau nei 1 valandai apie tai informuojamas „Lux Express“ klientų aptarnavimo skyrius ir atliekami reikiami Kelionės bilieto pokyčiai. Tai įmanoma tik tada, kai į autobusą lipama tame pačiame mieste;
4.11.4. neįlipa į autobusą papildomose to paties maršruto stotelėse iki oficialaus išvykimo laiko arba vairuotojo prieš stotelę nurodyto laiko. Keleivių, nesilaikančių sustojimo laiko nurodymų, nelaukiama;
4.11.5. yra paveiktas psichotropinių medžiagų arba apsvaigęs;
4.11.6. kelia pavojų arba trukdo kitiems Keleiviams;
4.11.7. kitaip trukdo Kelionės eigai arba saugai;
4.11.8. pateikia netinkamus arba nepakankamus dokumentus, kurių reikia kertant sieną;
4.11.9. neatitinka nepilnamečių kelionėms taikomų reikalavimų, nustatytų „Lux Express“.
4.12. Jei tarp Keleivio ir valdžios institucijų kyla nesusipratimų dėl negaliojančios vizos, paso, kelionės draudimo, suklastotų prekių ir t. t., autobuso įgula turi teisę palikti Keleivį pasienio poste ar artimiausioje prie sienos esančioje vietoje arba elgtis pagal teisėtus valdžios institucijų nurodymus. Tokiais atvejais pinigai už Kelionės bilietą negrąžinami.
4.13. Skundai ir ieškiniai bendrovei nagrinėjami tik tuomet, kai yra pateikiami bendrovei ne vėliau nei praėjus 3 mėnesiams nuo Kelionės. „Lux Express Group“ įsipareigoja atsakyti į skundus dėl „Lux Express Group“ autobusų ir autobusų įgulos ne vėliau nei per 1 mėnesį.
4.14. „Lux Express Group“ klientų aptarnavimo skyrius taip pat priima skundus dėl Vežėjų, kurių atžvilgiu „Lux Express Group“ veikia kaip Agentas, ir persiunčia tokius skundus atsakingiems Vežėjams ne vėliau kaip per 2 dienas. Į šiuos skundus atsakys ne „Lux Express Group“, o Vežėjas.
4.15. Vežėjas pasilieka teisę keisti tvarkaraščius, kainoraščius ir šias Keleivių ir bagažo vežimo taisykles. Jei Keleivis turi Kelionės bilietą, o ta Kelionė atšaukiama arba pasikeičia jos tvarkaraštis, Vežėjas privalo grąžinti pinigus už tokį Kelionės bilietą arba pasiūlyti galimybę keliauti kitu Keleiviui tinkamu autobusu.
4.16. Priimdamas keleivio ir bagažo kelionės paslaugas, Keleivis sutinka, jog Vežėjas negali užtikrinti, kad visa informacija apie tarptautinius maršrutus būtų prieinama visomis maršruto šalių vietos kalbomis.

5. KITI KELEIVIUI TAIKOMI REIKALAVIMAI
5.1. Keliaujant tarptautiniais maršrutais negalima vežtis naminių gyvūnų ir augintinių. Išimtis taikoma regėjimo sutrikimų turinčius asmenis lydintiems šunims vedliams, jei Vežėjas apie tai informuojamas iš anksto. Regėjimo sutrikimų turinčius asmenis lydintys šunys vedliai vežami nemokamai (žr. 3.1.4 skirsnį).
5.2. Jei į autobusą įlipantis Keleivis gyvūną paslepia ir tai pastebima vėliau, Vežėjas turi teisę išlaipinti Keleivį artimiausioje oficialioje stotelėje.
5.3. Keliaujant Estijos ir Latvijos vidaus maršrutais, leidžiama specialiuose narvuose ar krepšiuose, kurių matmenys neviršija 40 x 40 cm (plotis, ilgis), vežtis mažus naminius gyvūnus arba paukščius. Keliaujant Latvijos vidaus maršrutais, leidžiama vežtis šunis su pavadėliu ir antsnukiu. Abiem atvejais turi būti įsigyjamas papildomas jų vežimo bilietas. „Lux Express“ maršrutuose gyvūnams taikoma 40 % nuolaida. Gyvūnai turi būti lydimi už juos atsakingo Keleivio.