Pirk bilietą

PINS taisyklės ir sąlygos

Šios taisyklės ir sąlygos reglamentuoja būdus, kaip Narys gali surinkti ir išleisti PINS "Lux Express Estonia AS" (toliau - "Lux Express") ir kitiems partneriams.

PINS.CO SIA (PINS lojalumo programos kūrėjas ir palaikytojas) ir Lux Express veikia sąžiningai ir pasilieka teisę keisti ar papildyti šias Taisykles ir Sąlygas, kai tokie pakeitimai yra laikomi būtinais. Dabartinės šios svetainės sąlygos yra naujausios ir galiojančios. Šios sąlygos yra galiojančios visiems nariams.

1. Apibrėžtys
1.1. PINS.CO – SIA PINS.CO (reg. Nr. 40103273540, Kalku g. 12, Ryga, LV-1050, Latvija).
1.2. Programa – PINS.CO sukurta ir prižiūrima PINS lojalumo programa.
1.3. PINS – vienetai, kuriuos galima rinkti perkant Partnerių prekes ir (arba) paslaugas, taip pat iškeisti į prekes ir (arba) paslaugas, kurios yra siūlomos kaip Programos dalis.
1.4. Sąlygos – sąlygos, reglamentuojančios Programos taisykles ir procedūras, siejančias Programos Narius ir Partnerius. Į Sąlygas neįtrauktas reikšmes reikia interpretuoti remiantis galiojančiais įstatymais ir nuostatais.
1.5. Programos Sistema – PINS.CO sukurta sistema, pateikta svetainėje www.pinsforme.com ir skirta Programos nariams sukurti savo internetinį profilį ir naudotis Paskyros duomenimis.
1.6. PINS mobilioji programėlė (PINS programėlė) – PINS.CO sukurta Programos mobilioji programėlė, skirta Programos narių mobiliesiems prietaisams, kad per ją galėtų kurti savo internetinius profilius ir naudoti paskyrų informaciją.
1.7. PINS narys, arba Narys, – Programoje užsiregistravęs (arba Programoje užregistruotas savo teisėto atstovo) asmuo, kuris laikosi šių Sąlygų ir kurio dalyvavimą Programoje patvirtino PINS.CO.
1.8. PINS paskyra, arba Paskyra, – PINS nario paskyra, sudaryta remiantis savanoriškai pateiktais asmeniniais Nario duomenimis, skirta Nario surinktiems ir (arba) išleistiems PINS registruoti. Paskyra yra Nario internetiniame profilyje svetainėje www.pinsforme.com arba PINS mobiliojoje programėlėje.
1.9. PINS narių Bendroji Paskyra, arba Draugų ir šeimos sąskaita, – Programos Sistemoje sukurta paskyrų grupė, leidžianti sujungti skirtingų paskyrų PINS ir tokiu būdu suteikianti naujų galimybių panaudoti PINS.
1.10. PINS nario numeris – Kortelėje nurodytas numeris yra unikalus Nario identifikacijos numeris, priskirtas Paskyrai.
1.11. Partneris – PINS.CO partneris, su PINS.CO (ar kita įmone, įgaliota veikti PINS.CO vardu) sudaręs PINS rinkimo ir (arba) išleidimo sutartį.
1.12. Kortelė – Programos Nario kortelė su Nario numeriu. Kortelės yra trijų rūšių:
1.12.1. Asmeninė kortelė – PINS kortelė, kurioje nurodytas Programos Nario numeris, kortelės savininko vardas ir pavardė, taip pat gali būti nurodytas dalyvavimo Programoje lygmuo.
1.12.2. Neasmeninė kortelė – PINS kortelė, kurioje nurodytas tik Programos Nario numeris.
1.12.3. Laikinoji kortelė – popierinė kortelė, išspausdinta iš PINS nario internetinio profilio, prieinama PINS mobiliojoje programėlėje arba pridėta prie Paraiškos anketos. Laikinoji kortelė turi būti su aiškiai įskaitomu PINS nario numeriu.
1.12.4. Skaitmeninė kortelė – PINS kortelė su programos nario numeriu ir kortelės savininko vardu PINS mobiliojoje programėlėje.
1.13. Paraiškos Forma – internetinė paraiškos forma, pildoma svetainėje www.pinsforme.com arba PINS mobiliojoje programėlėje, www. Luxexpress.eu, popierinė paraiškos forma arba pageidavimas dalyvauti Programoje, išreikštas bet kokia kita forma ir užregistruotas Programos Sistemoje.

Lux Express
1.14. „Lux Express Estonia AS“ (reg. Nr. 10092807, Lastekodu 46, Talinas 10144, Estija).
1.15. Narystės lygis – nario statuso lygmuo programoje (t. y. bazinis lygis, 1 lygis, 2 lygis arba VIP lygis), nustatomas pagal kelionių skaičių (išskyrus „Lux Express“ E-kuponus arba O eurų bilietus) per vienerius metus arba nuo perėjimo į atitinkamą lygį, suteikiantį papildomą naudą.
1.16. „Lux Express“ E-kuponas – kuponas, galiojantis nemokamam autobuso bilietui; kuponas įsigyjamas PINS.
1.17. Kelionės bilietas – oficiali sutartis tarp keleivio ir vežėjo.
1.18. Akcijinis kelionės bilietas – oficiali sutartis tarp keleivio ir vežėjo, kuri įsigyjama už specialią kainą (netaikomos PINS ir specialiųjų grupių nuolaidos, pavyzdžiui, jauniems žmonėms ir t. t.).
1.19. Kelionės – virtualios kelionės, skaičiuojamos pagal faktines keliones su „Lux Express“.

2. Teisės dalyvauti kriterijai
2.1. Vardas, pavardė – Paraiškos formoje nurodytas vardas ir pavardė turi sutapti su asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, vairavimo pažymėjime, asmens tapatybės kortelėje) pateiktais duomenimis.
2.2. Amžius – PINS nariu gali būti bet kuris 2 metų fizinis asmuo. Asmenims, kurie pagal šalies, kurios piliečiai yra, įstatymus nėra teisiškai veiksnūs, Programoje atstovauja jų tėvai, teisiniai globėjai, patikėtiniai ar bet kuris kitas asmuo, teisiškai įgaliotas atstovauti šiam Asmeniui.
2.3. Adresas – Nario Paraiškos anketoje nurodytas pašto adresas, kuriuo bus išsiųsta Asmeninė kortelė ir kita su Programa susijusi korespondencija.

3. Narystės pradžia
3.1. Nariu gali tapti tik fizinis asmuo, užpildęs Paraiškos formą.
3.2. Dalyvaudamas Programoje ir naudodamasis Programos teikiamais pranašumais, Narys laikosi visų šių Sąlygų, taip pat visų pakeitimų, kurie jose bus atlikti ateityje. Galiojantis Sąlygų variantas pateiktas PINS interneto svetainėje www.pinsforme.com.
3.3. Prie Programos prisijungti ir gauti dalyvavimo joje patvirtinimą galima tik vieną kartą.
3.4. PINS.CO turi teisę, nenurodžiusi priežasčių, atmesti paraišką dalyvauti programoje.
3.5. Išduotąja kortele gali naudotis tik Narys arba teisiškai įgaliotas Nario atstovas, narystė negali būti perduota kitam asmeniui.
3.6. PINS.CO pasilieka teisę nesuteikti Nariui statuso, pvz., „Executive“ ar VIP, ir vienašališkai šį statusą panaikinti prieš tai Nario neinformavus.

Lux Express
3.7. Yra trys galimybės prisijungti prie „Lux Express“ PINS lojalumo programos: „Lux Express“ interneto svetainėje, „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose arba per PINS mobiliąją programėlę.
3.8. Pasinaudodami programos siūloma nauda, nariai sutinka su šiomis sąlygomis ir būsimais jų pakeitimais. Galiojančią „Lux Express“ PINS sąlygų versiją galima rasti PINS interneto svetainėje www.pinsforme.com, skyriuje „Lux Express“ arba interneto svetainėje www.luxexpress.eu.
3.9. Tiek prisijungimas prie programos, tiek dalyvavimas joje yra visiškai nemokamas.

4. PINS paskyra
4.1. Kaip įrodymas, kad Nariui buvo priskirta PINS paskyra ir jis turi teisę rinkti PINS, Nariui bus paskirta Programos Nario paskyra. Narys vienu metu gali turėti tik vieną Nario paskyrą ir vieną Kortelę, išskyrus specialius atvejus, aptartus šiose Sąlygose.
4.2. Jei dėl dalyvavimo kreiptasi pasinaudojus pradinės registracijos forma PINS mobiliojoje programėlėje, paskyra sukuriama tik pilnai užsiregistravus per mobiliąją programėlę.
4.3. Jei dėl dalyvavimo kreiptasi užpildžius popierinę anketą, Paskyra sukuriama per 3 savaites.
4.4. Jei Narys turi daugiau nei vieną PINS paskyrą, PINS.CO turi teisę be įspėjimo panaikinti paskyras, kuriose nėra PINS.
4.5. Jei Narys turi kelias paskyras, kuriose sukaupta PINS, šie PINS perkeliami į Nario nurodytą paskyrą ir ji tampa Nario nuolatine Paskyra.
4.6. Paskyrai priskirtas Nario nurodytas unikalus el. pašto adresas, kuris Programos Sistemoje vienu metu gali būti užregistruotas ir susietas tik su viena paskyra.
4.7. Patikrinti surinktus PINS galima Programos sistemoje arba mobiliojoje programėlėje naudojant Nario internetinio profilio duomenis (įvedus PINS registracijos el. pašto adresą ir slaptažodį). Narys, paskyros išraše radęs klaidų, apie tai turi informuoti PINS narių aptarnavimo tarnybą (tel. +371 672 80280 Latvijoje, +372 630 6660 Estijoje, +370 700 55665 Lietuvoje, +358 (0)207 649424 Suomijoje, +7 495 2585405 Rusijoje, www.pinsforme.com ) per vieną mėnesį nuo pirkimo dienos, jei nėra sutarta kitaip. Praėjus šiam laikotarpiui, bus laikoma, kad Narys patvirtino esamą Paskyros balansą, ir duomenys nebus keičiami.

5. PINS narių Draugų ir šeimos sąskaita
5.1.  PINS Programos Sistema leidžia sujungti kelias Paskyras į grupę. Sukurti Draugų ir šeimos sąskaita ir įtraukti naujus Narius įtraukti galima PINS pradiniame tinklalapyje www.pinsforme.com , sekcijoje „Mano Paskyra“.
5.2.  Į vieną Draugų ir šeimos sąskaitą galima sujungti iki 8 (aštuonių) paskyrų. Kiekviena Paskyra gali būti įtraukta tik į vieną Draugų ir šeimos sąskaitą.
5.3.  Narys, sukūręs Draugų ir šeimos sąskaitą, tampa jos administratoriumi ir gauna teisę į savo sukurtą Draugų ir šeimos sąskaitą įtraukti kitus Paskyras turinčius asmenis.
5.4.  Sukūręs Draugų ir šeimos sąskaitą, administratorius prisiima atsakomybę už visus Paskyroje atliekamus veiksmus, įskaitant ir tuos, kuriuos atlieka kiti grupės nariai.
5.5. Draugų ir šeimos sąskaitos administratorius turi teisę leisti PINS, esančius bet kurioje grupės paskyroje. Kiti Draugų ir šeimos sąskaitos nariai gali leisti tik savo paskyrose esančius PINS. Draugų ir šeimos sąskaitos administratorius bet kuriam grupės nariui gali suteikti teisę leisti Draugų ir šeimos sąskaitoje esančius PINS. 
5.6. Norėdamas pašalinti Paskyrą iš Draugų ir šeimos sąskaitos, administratorius turi susisiekti su PINS narių aptarnavimo tarnyba.
5.7. Išsiregistravus iš Draugų ir šeimos sąskaitos, Nario paskyroje lieka išregistravimo metu paskyroje esantys surinkti ir dar neišleisti PINS.
5.8.  Sutikęs prisijungti prie grupės, Paskyros savininkas patvirtina, jog sutinka su administravimo taisyklėmis, apibrėžtomis šių Sąlygų 4.7 punkte.
5.9 Neįmanoma sujungti Kelionių ir Narystės lygių.

6. PINS kortelės
6.1. Dalyvaudamas kurioje nors iš Partnerių programoje, Narys gali gauti Neasmeninę kortelę. Kad Narys būtų užregistruotas Programoje, gavęs kortelę jis turi kuo greičiau susikurti profilį interneto svetainėje register.pinsforme.com arba užpildyti prie Kortelės pridėtą Paraiškos anketą.
6.2. Dalyvaujant Programoje per mobiliąją programėlę, Nario autentiškumas bus patikrintas sms žinute ir jis gaus Skaitmeninę kortelę mobiliojoje programėlėje. Asmeninė kortelė bus išsiųsta pilnai užpildžius PINS programos registraciją.
6.3. Su Laikinąja kortele užpildžius popierinę Paraiškos formą, gavus el. laišką apie suaktyvinimą ir jį patvirtinus (Narys patvirtina profilio duomenis), Nario nurodytu adresu bus išsiųsta Asmeninė PINS kortelė. Suasmenintos PINS kortelės į ne Europos šalis bus išsiųstos nariui atlikus pirmą operaciją PINS programoje.
6.4. Kortelė yra PINS.CO nuosavybė ir paprašius ji turi būti grąžinta PINS.CO.

Lux Express
6.5. Prisijungę per „Lux Express“ interneto svetainę nariai per 3 savaites gaus asmeninę kortelę. Kol bus atsiųsta kortelė, galima atsispausdinti laikinąją PINS kortelę.
6.6. Užsiregistravus internetu, bus aktyvuota paskyra ir kortelė galios. Bus atsiųstas elektroninis laiškas su patvirtinimo nuoroda, kuri aktyvuos kortelę nuolaidoms ir PINS gauti.
6.7. Prisijungdamas prie programos „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose narys iškart gaus neasmeninę kortelę, kurią galima naudoti bilietams pirkti ir rinkti PINS.
6.8. Visi nauji „Lux Express“ PINS lojalumo programos nariai, prisijungę prie programos „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose arba „Lux Express“ interneto svetainėje, gaus dovanų 10 virtualių kelionių, kurios galioja 12 mėnesių. 10 virtualių kelionių dovana suteikia nariui pirmąjį narystės lygį ir 15 proc. nuolaidos garantiją.
6.9. Prie PINS lojalumo programos galima prisijungti ir per kitus PINS partnerius. Norint prisijungti prie „Lux Express“ PINS lojalumo programos, reikia vykti į vieną kelionę. Po pirmos kelionės su „Lux Express“ narys gauna 10 virtualių kelionių, 1 lygį ir 15 proc. nuolaidą. Ta pati sąlyga galioja registruojantis per PINS mobiliąją programėlę arba PINS interneto svetainėje.

7. „Lux Express“ PINS lojalumo programos nuolaidos pagal lygius

7.1. Bazinis lygis (0–10 kelionių) nesuteikia jokių nuolaidų visais „Lux Express“ maršrutais.
7.2. 1 lygis (11–25 kelionės) suteikia 15 proc. nuolaidą visiems „Lux Express“ maršrutams.
7.3. 2 lygis (26–40 kelionių) suteikia 30 proc. nuolaidą visiems „Lux Express“ maršrutams.
7.4. VIP lygis (40 ir daugiau kelionių) suteikia 40 proc. nuolaidą visiems „Lux Express“ maršrutams.
7.5. Nuolaidos galioja tik bilietams, įsigyjamiems už visą kainą.
7.6. PINS nuolaidos galioja tik perkant bilietus iš anksto. Nuolaida negalioja perkant kelionės bilietą autobuse.
7.7. PINS nuolaida negalioja už akcijos kainą įsigytiems bilietams. Tačiau šie bilietai įsiskaičiuoja siekiant gauti aukštesnį narystės lygį, renkant keliones. PINS kaupiasi už keliones pagal už akcijos kainą įsigyto kelionės bilieto kainą.

8. Nuolaidos galiojimas „Lux Express“ PINS lojalumo programoje
8.1.  10 virtualių kelionių galioja 12 mėnesių.
8.2. Narystės lygis galioja 12 mėnesių nuo perėjimo į tą lygį. Jei surinkta nepakankamai kelionių, tuomet narys perkeliamas į žemesnį lygį. Narystės kelionių informacija ir galiojimo data yra interneto svetainėje www.pinsforme.com

9. PINS kortelės naudojimas perkant „Lux Express“ paslaugas
9.1. Narys gali turėti tik vieną PINS paskyrą ir vieną PINS kortelę. Pavyzdžiui, jei narystės lygis ir teisė gauti nuolaidą pasibaigė, negalima gauti naujos PINS kortelės bei naujos paskyros nuolaidoms gauti ar kitiems tikslams.
9.2. PINS kortelė yra asmeninė. Kortelę gali naudoti tik narys, kuriam ji buvo išduota. Narys gali pirkti kelionės bilietą tik sau. PINS kortelė ir paskyra negali būti perleista kitam asmeniui ir joks kitas asmuo negali jų naudoti.
9.3. PINS narys turi teisę pirkti daugiausia du kelionės bilietus ir rezervuoti sau dvi vietas.
9.4. „Lux Express“ vairuotojai ir klientų aptarnavimo specialistai turi teisę paprašyti nario pateikti PINS kortelę įlipant į autobusą ir patikrinti, ar vardas bei pavardė kortelėje atitinka ant bilieto esančią informaciją.
9.5. Jei nustatoma, kad PINS kortelė naudojama neteisingai, narys turi sumokėti skirtumą tarp visos bilieto kainos ir kainos su nuolaida, be to, jam nebus įskaičiuojamo PINS ir nesikaups kelionių skaičius.
9.6. PINS paskyrų negalima sumuoti ir narys negali perleisti kelionių į kitą paskyrą. Naudojant draugų ir šeimos paskyrą, kiekvienas narys gali rinkti PINS, kuriuos po to galima sumuoti ir vėliau naudoti visiems nariams. Šiuo atveju negalima sumuoti kelionių ir narystės lygių.
9.7. Perkant ne vieną kelionės bilietą, pavyzdžiui, rezervuojant dvi vietas sau, paskyroje nebus sumuojamos dvigubos kelionės, tačiau bus suteikiamas dvigubas PINS skaičius.
9.8. Jei narys perka kelionės bilietą autobusui, suteikiamos tiek kelionės, tiek ir PINS. PINS nuolaida negalioja.
9.9. Pirkdamas bilietus „Lux Express“ klientų aptarnavimo biuruose, narys turi pateikti PINS kortelę, PINS mobiliąją programėlę arba pasakyti telefono numerį.
9.10. Jei narys įsigijo bilietą Estijos vietiniam maršrutui su savo PINS kortele, į autobusą galima lipti naudojant tik PINS kortelę.

11. PINS skyrimo procedūra
10.1. Kad naudodamasis kriterijus atitinkančiomis paslaugomis arba įsigydamas prekių Narys rinktų PINS, jis turi pateikti PINS nario numerį ir(arba) PINS kortelę arba kitą kortelę, kuri suteikia jam teisę rinkti PINS. Jei PINS nėra automatiškai įskaitomi į Nario paskyrą, Narys turi teisę kreiptis dėl trūkstamų PINS naudodamasis savo internetiniu profiliu arba susisiekęs su PINS narių aptarnavimo centru. Jei Kortelė ar Nario numeris nėra nurodomi, privilegijos netaikomos.
10.2. Partnerių parduotuvėse atsiskaitant bet kuria PINS mokėjimo kortele, PINS galima rinkti už abi operacijas.
10.3. Už Partnerių pasiūlymus ir privilegijas atsako Partneris, todėl pasiūlymams bei privilegijoms gali būti taikomos konkretaus Partnerio sąlygos.
10.4.  PINS neskiriama už tokias prekes ir (arba) paslaugas, kurių patvirtinamuosiuose dokumentuose (bilietuose, skrydžio kuponuose) nurodoma:
10.4.1. kad preke ar paslauga nepasinaudota;
10.4.2. kad jų vertė yra sumokėta arba kompensuota pinigais;
10.4.3. kad jų galiojimo laikas yra pasibaigęs;
10.4.4. kad jos yra įsigytos neteisėtai.
10.4.5. Taip nustatomas netinkamas PINS kortelės naudojimas (pvz., bilietai perkami asmeniui, kuriam kortelė nepriklauso – tik „Lux Express“).
10.5. Kai kurie partneriai gali neleisti rinkti PINS, kai pateikiama laikina arba skaitmeninė kortelė. Sąskaitoje PINS skaičius priklauso nuo sąlygų, galiojančių tuo metu, kai naudojatės partnerių paslaugomis arba perkate. Visoms partnerių paslaugoms, tinkamoms PINS rinkimui, kurie yra gauti iš programos ir kol PINS sąskaita yra galiojanti; Nario PINS bus registruojami pagal šias sąlygas.
10.6. Naudodamasis kitomis lojalumo programos paslaugomis ar privilegijomis, Nariui PINS nebus suteikta, nebent būtų susitarta kitaip.
10.7. Partneris apskaičiuoja, o PINS.CO kredituoja surinktus PINS Nario sąskaitai. Šie PINS gali būti išleisti taip, kaip numatyta ir nurodyta Sąlygų ar kituose informaciniuose PINS medžiagose. Taškai, gauti per kitas programas, negali būti naudojami norint gauti PINS programos privilegijas ar paslaugas, nebent susitarta kitaip.
10.8. Visi pranešimai apie PINS rinkimo būdus, kurie nenurodyti šiose sąlygose, atskirai skelbiami PINS informacinėse medžiagose.
10.9. PINS kaupimas „Lux Express“ lojalumo programoje:
10.9.1. Galima rinkti PINS važiuojant visais „Lux Express“ maršrutais. Skaičiuojama pagal bilieto kainą. Kiekvienas išleistas euras = 2 PINS, 4,5 zloto = 2 PINS, 2,2 Baltarusijos rublio = 2 PINS, 65 rubliai = 2 PINS.
10.9.2. Po kelionės PINS įskaitomi į nario paskyrą per 7 dienas.
10.9.3. PINS galima kaupti vykstant visais „Lux Express“ maršrutais dviem skirtingais būdais:
10.9.3.1. perkant bilietą su akcijos nuolaida, sukaupti PINS skaičiuojami nuo akcijos kainos. PINS nuolaida papildomai negalioja už akcijos kainą įsigytiems bilietams;
10.9.3.2. perkant bilietą už visą kainą, sukaupti PINS skaičiuojami nuo visos kainos, o ne nuo kainos, pritaikius narystės nuolaidą.
10.9.4. Jei PINS kortelės numerio neįmanoma įvesti perkant kelionės bilietą, galima trūkstamus PINS ir kelionę užregistruoti atgaline data. Per papildomas PINS kampanijas (2x, 3x PINS pasiūlymai) PINS atbuline data skaičiuojami įprasta tvarka: 1 euras = 2 PINS.

11. PINS išleidimas

11.1. Surinkti PINS gali būti išleisti, kai nario paskyroje bus pasiektas reikiamas PINS kiekis konkretiems produktams / paslaugoms įsigyti.
11.2. Programa siūlo išleisti surinktus PINS internetinėje parduotuvėje: spend.pinsforme.com. Pirkdamas prekę, narys patvirtina, kad prieš tai jis perskaitė ir neprieštarauja internetinės parduotuvės sąlygoms.
11.3. Produktų / paslaugų prieinamumas gali priklausyti nuo jų prieinamumo partnerio sandėlyje ar kitose partnerio sąlygose. Produktai / paslaugos negali būti derinamos su kitais pasiūlymais ar specialiais pasiūlymais, nebent nurodyta kitaip. Papildoma informacija apie produktų / paslaugų prieinamumą ir specialias sąlygas pateikiama "PINS Rewards Shop" svetainėje adresu spend.pinsforme.com arba su atitinkamu partneriu.
11.4. Pirkdami produktą / paslaugas, patvirtinamieji dokumentai (premijos bilietai ir / ar kiti pirkimo patvirtinimai) bus išsiųsti į nario nurodytą adresą. Dokumentai bus parengti elektroniniu būdu. Informacija apie grąžinimo politiką ir paslaugų kainą pateikiama įvairiuose PINS ir / arba partnerio informaciniuose dokumentuose. Bet kuriuos klausimus, susijusius su šia tema, taip pat galite siųsti PINS narystės konsultantams.
11.5. Jei narys nori grąžinti gautą produktą už surinktus PINS ir jis gali pateikti patvirtinamuosius dokumentus, jam bus sumokėta  tiek,kiek nurodyta patvirtinamuosiuose dokumentuose. Surinkti PINS neištrinami, bet yra grąžinami į Nario paskyrą. Jei pirkinys sumokamas iš kolektyvinės sąskaitos, PINS grąžinami į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pirkimas.

 

12. „Lux Express“ e-kuponai

12.1. „Lux Express“ e-kuponus galima naudoti perkant kelionės bilietą „Lux Express“ interneto svetainėje. Kupono numeris turi būti įvestas akcijos kodo skyrelyje.
12.2. E-kupono įsigijimas nelaikomas įprasto bilieto pirkimo procesu. Kai narys iškeičia e-kuponą į „Lux Express“ kelionės bilietą, narys nerenka PINS ir kelionių į savo paskyrą.
12.3. „Lux Express“ e-kuponų naudojimo taisyklės:
12.3.1. Po užsakymo e-kuponą (-us) galima parsisiųsti iš PINS prizų parduotuvės segmento „Mano paskyra“ skyriuje „Mano operacijos“ (reikia prisijungti).
12.3.2. E-kuponas galioja 6 mėnesius nuo įsigijimo, o galiojimo data yra ant kupono.
12.3.3. Kelionės laikotarpis – 6 mėnesiai nuo e-kupono išpirkimo dienos.
12.3.4. Į e-kuponą neįskaičiuota viza arba kelionės draudimas, jei tokių reikia konkrečiai kelionei.
12.3.5. Pasibaigęs e-kuponas iš naujo neišduodamas.
12.3.6. E-kuponai ir išpirkti bilietai gali būti naudojami tik vieną kartą ir yra nekeičiami.
12.3.7. E-kupono negalima naudoti salono dalyje.

13. „Lux Express“ PINS lojalumo programos VIP lygio nauda

13.1. 40 proc. nuolaida visiems „Lux Express“ maršrutams, tiek tarptautiniams, tiek ir vietiniams Estijos maršrutams;
13.2. nemokama asmeninė bagažo kortelė. Bagažo kortelė siunčiama paštu per vieną mėnesį nuo perėjimo į lygį;
13.3. nemokamas vanduo ir ausinės visose „Lux Express“ kelionėse;
13.4. nemokama pagalvė ir antklodė visuose „Lux Express“ maršrutuose, kai kelionė trunka ilgiau kaip 5 valandas;
13.5. PINS VIP klientai gali įsigyti kelionės bilietą „Lux Express“ klientų aptarnavimo biuruose be aptarnavimo mokesčio;
13.6. PINS VIP klientams vežėjas grąžina 100 proc. bilieto kainos iki išvykimo. Mokamas aptarnavimo mokestis 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK;
13.7. PINS VIP klientai iki išvykimo gali keisti tarptautinių maršrutų bilietus be jokio administravimo mokesčio. Tačiau reikia sumokėti kainų skirtumą.
13.8. už akcijos kainą įsigyti bilietai nekompensuojami. Akcijos taisyklės yra tos pačios kaip ir kitiems „Lux Express“ klientams.

 

14. PINS galiojimo laikotarpis
14.1. PINS galioja 3 metus, pradedant nuo pirmos kaupimo dienos (tos dienos, kai įsigyjamas produktas / paslauga), nebent susitarta kitaip.

15. Mokesčiai, priemokos ir aptarnavimo mokesčiai
15.1. Narys yra atsakingas už visas papildomas išlaidas, pvz., Mokesčius (pvz., Oro uostų mokesčius ir mokesčius, saugumo mokesčius, pristatymo mokesčius), papildomus mokesčius (pvz., Draudimą) ir paslaugų mokesčius (pvz., Užsakymo keitimo mokestį), taikomus Partnerio produktų / paslaugų pirkimui taikomus PINS naudotojams.

16. Sąlygų pažeidimas, narystės pabaiga, programos pakeitimai
16.1. Narys turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti narystę Programoje, raštiškai apie tai informavęs PINS.CO. Tokiu atveju už surinktus PINS neatlyginama, jie nėra kitaip kompensuojami ir negali būti perduoti kitam asmeniui.
16.2. PINS.CO gali nutraukti Nario dalyvavimą Programoje, jeigu po ankstesnio įspėjimo nėra pataisomi:
16.2.1.  neteisingi asmens duomenys, arba
16.2.2.  dėl Nario veiksmų arba neveikimo PINS.CO ir (arba) PINS.CO partneriai ir (arba) jų darbuotojai, arba kiti Programos nariai patyrė žalos.
16.3. Minėtais atvejais PINS.CO turi teisę sustabdyti naudojimąsi Nario paskyra.
16.4. PINS.CO nutraukus Nario dalyvavimą programoje, jo atnaujinti nebegalima.
16.5. Iki narystės Programoje pabaigos šios Sąlygos galioja kaip narystės nuostatai.
16.6. Jei Partneris nutraukia bendradarbiavimą su PINS.CO, perkant šio Partnerio prekes ir (arba) paslaugas surinkti PINS išliks Nario paskyroje tol, kol baigsis jų galiojimas.
16.7. PINS.CO pasilieka teisę bet kada atšaukti Programą ar ją pakeisti kita programa.

17. Duomenų apsauga
17.1. PINS.CO (Duomenų tvarkytojas) asmeninius duomenis apdoroja laikydamasis Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir kitų Latvijos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
17.2. PINS.CO pasilieka teisę (ir Narys su tuo sutinka) Nario pateiktus asmeninius duomenis ir informaciją apie sistemoje registruotus pirkinius panaudoti šiems tikslams:
17.2.1. Nariui identifikuoti;
17.2.2. Programos statistikai kurti;
17.2.3. Informuoti Narį apie Programos veiklą, pasiūlymus ir naujienas tiek, kiek Narys leido tai daryti;
17.2.4. Informuoti narį apie PINS paskyros balansą;
17.2.5. Informuoti Narį apie trečiųjų šalių pasiūlymus tiek, kiek Narys sutiko registruodamasis dalyvauti Programoje, arba tiek, kiek su Nariu buvo sutarta kitu būdu.
17.3.  Narys, kuris pritraukia Programoje dalyvauti naujus narius, užtikrina asmeninių duomenų apdorojimą, laikydamasis Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir kitų Latvijos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Už naujų narių pritraukimą Nariui nėra teikiamos joks atlyginimas arba kompensacija, jeigu dėl to nėra specialiai susitarta.
17.4. Narių pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių ribose, apie tai papildomai Nario neperspėjus.

18. Įvairūs
18.1. Narys privalo atsargiai naudoti ir saugoti Kortelę. Narys turėtų stengtis apsaugoti kortelę nuo aukštų temperatūrų, elektromagnetinių efektų ir mechaninių pažeidimų.
18.2. Jei kortelė yra prarasta, pavogta, sugadinta ar naudojama kito asmens be Nario sutikimo (arba jei Nario sąskaita naudojasi kitas asmuo), Narys nedelsdamas informuoja PINS klientų aptarnavimą. Kol PINS Narių paslauga nebuvo informuota, Narys atsako už bet kokius bandymus naudoti Kortelę arba saskaitos informaciją. Nauja kortelė bus išduodama nemokamai.
18.3. PINS.CO veikia sąžiningai ir pasilieka teisę keisti ar papildyti šias sąlygas, produktus ir (arba) paslaugas, produktų / paslaugų apimtį ar PINS procedūras, nustatytas bet kokiuose kitų programų dokumentuose, kai tokie pakeitimai yra būtini. Tokie pakeitimai ir papildymai bus laikomi patvirtintais, jei narys toliau dalyvaus Programoje arba jei per mėnesį nuo Taisyklių paskelbimo nepateiks jokių rašytinių prieštaravimų. Jei narys nesutinka su programos pakeitimais, jis gali atšaukti savo narystę pagal šių sąlygų 16.1 straipsnį.

19. Taikoma teisė ir jurisdikcija
19.1. Šių terminų galiojimą, struktūrą ir vykdymą reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai ir jie yra Latvijos teismų jurisdikcijoje.
19.2. Jei kuri nors iš pirmiau minėtų sąlygų yra visiškai ar iš dalies teisiškai negaliojanti, tai neturi įtakos kitų sąlygų galiojimui.
19.3. Jei šios Sąlygos turi skirtingas interpretacijas skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama anglų kalbai.