luxexpress, site logo

Kuidas saame aidata?

Tagasi

Tollieeskirjad

Reisijaga kaasas olevatele kaupadele kehtestatud koguselised ja väärtuselised piirangud olenevad sellest, kas kaup tuuakse Eestisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist.

Eriterritooriumidelt Eestisse saabuva reisijaga kaasas olevate kaupade suhtes kehtivad samad koguselised ja väärtuselised piirangud, mis kauba sissetoomisel kolmandast riigist. Seetõttu tuleb ka nendelt territooriumidelt Eestisse toimetatud kaup tollis deklareerida ning sõltuvalt kaubast tasuda käibemaks ja aktsiis.

Arusaamatuste vältimiseks on juba enne reisi mõistlik tutvuda sihtriigi nõudmistega ning küsida lisainfot kohalikust tolliasutusest, tolliinfost või tolliformaalsusi teostavalt tolliametnikult.

Kaupade kaasatoomine teisest Euroopa Liidu liikmesriigist

Kaupade kaasatoomine Euroopa Liidu välisest riigist

Kui liigute Euroopa Liidust väljapoole

Täiendavat informatsiooni saab:
(+372) 880 0814, [email protected]
E–N 8.30–16.30
R 8.30–15.30

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.

Eriterritooriumid ehk nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ mittehõlmatud ühenduse territooriumi osad on: Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique ja Reunion), Kreeka Athose Mägi.

Schengeni konventsiooniosalised riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.