Osta pilet

Ühistranspordi kasutajad seavad teenindusele kõrgeid ootusi

02/05/2017

Turu-uuringute AS poolt läbiviidud uuringust ilmneb, et Eesti bussireisijad hindavad kõige kõrgemalt Lux Expressi, Simple Expressi ja SEBEt. Sõiduplaani sobivuse ja info kättesaadavuse kõrval on ühistranspordi kasutaja jaoks võtmetähtsusega hea teenindus, mida peab oluliseks koguni 89% uuringus osalenutest.

Tänavu hinnati erinevaid tegureid ühistranspordi valikul sagedamini väga oluliseks kui aasta varem, mis viitab inimeste suurenenud ootustele ja nõudlikkusele ühistranspordi suhtes. Uuringust selgus, et kuigi bussipileti hinda peab oluliseks 86% vastanutest, ei ole see sugugi tähtsaim argument, mida bussifirma valikul silmas peetakse. Kaugliinisõite pakkuva bussifirma valikul peetakse kõige olulisemaks sõiduplaani sobivust (92%), info kättesaadavust ja sihtkohta jõudmise kiirust (mõlemad 91%) ja kõrget teenindustaset (89%). Busside tippkvaliteeti pidas aga oluliseks 84% vastanutest.

Väga kõrgeid ootusi seavad bussireisijad ka teenindusele, mida pidas oluliseks koguni 89% uuringus osalenutest. “Bussiturg on väga konkurentsitihe ja keegi ei ole nõus kasutama ühistransporti kui bussijuht on räpane või ei oska reisijatega suhelda. Reisijad ootavad üha paremat teenindust ja bussijuht ei ole enam sugugi vaid roolikeeraja,” kommenteeris Lux Expressi juhatuse esimees Hannes Saarpuu.

Kuigi Lux Expressi kliendid paistavad uuringu tulemusel silma keskmisest kõrgemate ootustega, sai bussiettevõte vastanutelt kõige kõrgema hinnangu. Bussifirmale anti kümne palli skaalal keskmiseks hindeks 9,14, mis on jätkuvalt parem tulemus kui teistel bussifirmadel. Lux Expressi puhul hindasid reisijad enim tipptasemel busse (66%) ja sooja ja sõbralikku teenindust (60%).

Saarpuu sõnul annavad uuringu tulemused kinnitust, et ühistranspordi turul edukalt toimetamiseks tuleb pidevalt arendada oma teenuseid aga ka bussiparki. “Tipptasemel busse peab oluliseks 84% vastanutest. Samuti hinnatakse üha enam erinevate lisateenuste valikut: tasuta WiFi, võimalus vaadata bussis filme ja osta jooke võivad saada bussifirma valikul määravaks,” selgitas Saarpuu.

Bussireisijate eelistusi puudutava uuringu viis läbi Turu-uuringute AS Lux Expressi tellimusel. Uuringus osales 1002 Eesti elanikku, kellelt küsiti küsimusi bussifirma eelistuste ning oluliste valikuargumentide kohta.