Osta pilet

Piletimüügi-, reisijate- ja pagasiveo eeskirjad

Eeskirjad kehtivad alates 20.jaanuar 2016.

PILETIMÜÜGIEESKIRJAD

1. MÕISTED
1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, EESTI BUSS OÜ, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO „EVROLAINS“ (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O  (edaspidi  Lux Express Grupi või Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.
1.2. Sõidupilet on Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud leping.
1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on Reisija ja Vedaja vahel, enne muudatusi kokku lepitud kuupäev, mis kajastub sõidupiletil.
1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda Vedaja on volitanud müüma, broneerima, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Lux Express Grupi kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. SÕIDUPILETID
2.1. Sõidupilet annab Reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult sõidupiletil märgitud reisil ja kokkulepitud tingimustel.
2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks reisija esitab Eesti siseliinidel:
- Kehtiva sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul
- Reisidokumendi või siseliinidel isikut tõendava dokumendi (juhul kui pileti ostmisel on sisestatud reisija nimi).
2.3. Lux Expressi ja Simple Expressi rahvusvahelistel liinidel on bussi sisenemisel vajalik ainult kehtiv reisidokument (ID kaart või pass).
2.4. Rahvusvahelistel liinidel ja Poola siseliinidel on lubatud ainult nimelised piletid ja seda saab kasutada vaid Reisija, kelle nimele sõidupilet on vormistatud.
2.5. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides müügiesindustes (loetelu punkt 4.1) ja kodulehel www.luxexpress.eu.
2.6. Lux Express Grupp müüb enda piletimüügieeskirjade alusel sõidupileteid ka oma partnerite reisidele ning sel juhul on Lux Express Grupp ise Agendi rollis.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED
3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. Internetist aadressil www.luxexpress.eu.
3.1.2. Lux Express Grupi müügiesindustes (loetelu punktis 4.1).
3.1.3. Agendi juures, kus sõidupileti hinnale võivad lisanduda Agendipoolsed teenustasud.
3.1.4. Telefoni teel kasutades ostuks oma krediitkaardi andmeid.
3.1.5. Vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis (välja arvatud Vene Föderatsiooni territooriumil). Piletihind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses.
3.2. Sõidupileti ostmisel internetist on võimalik tasuda internetipanga vahendusel või krediitkaardiga ning vajalik on sõidupiletite kogumaksumuse kohene tasumine.
3.3. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt on võimalik tasuda sularahas (kohalik valuuta, euro) ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot või samas vääringus muu valuuta kupüüridega.
3.3.1. Poola siseliinidel on bussijuhilt võimalik sõidupiletit osta vaid sularahas Poola zlottides.
3.4. Reisija peab sõidupileti saamisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, sh väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.5. Sõidupileti ostmisel peab Reisija Vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: Reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg. Juhul kui Reisija ostab Sõidupileti reisile, mille kestel on vaja ületada Vene Föderatsiooni piiri, peab Reisija lisaks teatama järgmised andmed: sünniaeg, kodakondsus, sugu, isanimi, dokumendi tüüp, dokumendi number. Kõik andmed on nõutavad lähtudes Vene Föderatsiooni föderaalsest seadusest nr. 16-FS "Transpordi turvalisusest“.
3.6. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.6.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele Reisijatele (nt noored, lapsed, pensionärid jne);
3.6.1.1. Poola siseliinidel kehtivad järgmised soodustused: -80%: laps kuni 7 a. (k.a.), -40%: laps kuni16 a. (k.a.), -10%: noor kuni 26 a. (k.a.), -40%: eakad üle 60 a. (60 k.a.)
3.6.2. erinevaid soodustuste kategooriaid ja allahindluse tasemeid erinevatel liinidel ja väljumistel;
3.6.3. erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele piletitele.

4. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE
4.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud:
4.1.1. Lux Express Grupi müügiesindused:
4.1.1.1. Eestis: AS Lux Express Estonia, Tallinn, Lastekodu 46, E-mail: info.ee@luxexpress.eu;
4.1.1.2. Lätis: SIA Lux Express Latvia, Riia, Pragas iela 1, E-mail: info.lv@luxexpress.eu;
4.1.1.3. Leedus: UAB Lux Express Lithuania, Vilnius, Sodu 20B-1, E-mail: info.lt@luxexpress.eu; Vilnius, Saltoniškių g. 9, Saltoniškių g. 9, Vilnius (Panorama ostukeskus), El. paštas: info.lt@luxexpress.eu, E-mail: info.lt@luxexpress.eu
4.1.1.4. Venemaal: ЗАО ЕВРОЛАЙНС, Peterburi, Mitrofanjevskoe Shosse 2-1, E-mail:   info.ru@luxexpress.eu
4.1.2. Autoriseeritud edasimüüjate juures.
4.1.3. Internetist aadressil www.luxexpress.eu ostetud sõidupileteid saab tagastada täites Interneti müügikeskkonnas vastava vormi.
4.1.4. Telefoni teel ostetud piletite tagastamise avaldusi võetakse vastu ainult Lux Express Grupi klienditeeninduspunktides või Lux Express Grupi e-maili aadressidel (loetelu punkt 4.1.1). Raha tagastatakse kontole, millelt makse on tehtud. 
4.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse sõidupileteid tagasi järgnevalt:
4.2.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastatakse 100%  sõidupileti maksumusest. Pileti tagastamisel Lux Expressi müügiesinduses või www.luxexpress.eu kodulehel arvestatakse maha teenustasu vastavalt ostuvaluutale 1 EUR / 5 PLN / 70 RUB / 315 HUF / 27 CZK;
4.2.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastatakse 50% sõidupileti maksumusest;
4.2.3. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud vähem kui 1 tund, sõidupiletit tagasi ei osteta;
4.2.4. reisija poolt Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Poola territooriumil Lux Express Grupi teeninduspunktides ja/või Agentide käest ostetud piletite maksumus tagastatakse 50% ulatuses pileti täismaksumusest kuni reisi esialgse väjumiseni. Sõidupiletite tagastamine on võimalik ostmise kohas vastava esinduse või esindaja tööajal.
4.3. Lux Express Grupp ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata Reisija enda poolt ebaõigesti vormistatud reisi (nt vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms) või puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, reisidokument, volitus vms) tõttu.
4.4. Vedaja poolt tagastatakse Reisijale tagastamisele kuuluv summa samale kontole, kust makse on sooritatud. Krediitkaardimaksed tagastatakse samuti ainult samale krediitkaardile. Reisijale tagastamisele kuuluv summa sularahas tagastatakse piletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule dokumendi ja/või volikirja alusel.
4.5. Reisija on kohustatud kandma sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.

5. SÕIDUPILETI MUUTMINE
5.1. Sõidupileti muudatused on rahvusvahelistel liinidel võimalikud kuni reisi toimumise algusajani ainult juhul, kui soovitava muudatuse tõttu reisi Marsruut ja Vedaja ei muutu.
5.1.1. Siseriiklikel liinidel ei ole võimalik Sõidupiletit muuta. Soovi korral originaalpilet tagastatakse vastavalt kehtivatele reeglitele ja Reisijale müüakse uus Sõidupilet.
5.2. Sõidupiletitel on võimalik muuta Reisija ees- ja perekonnanime.
5.3. Sõidupiletitel on võimalik muuta reisi toimumise kuupäeva ja kellaaega.
5.4. Kuupäeva, kellaaja ning ees- ja perekonnanime muudatusi saab teha Lux Express Grupi müügiesindustes (punkt 4.1.1) või Lux Expressi infotelefoni teel. Autoriseeritud edasimüüjate juures saab muudatusi teha juhul, kui sõidupilet on sealt ostetud. Sõidupileti muutmisel võivad hinnale lisanduda hinnakirjajärgsed teenustasud.
5.5. Sõidupileti muudatusi saab pileti omanik teha Lux Express Grupi müügiesindustes isikuttõendava dokumendi alusel; telefoni ja e-kirja teel broneeringu numbri, pileti numbri või pileti omaniku nime alusel.
5.6. Sõidupileti muutmisel tuleb Reisijal tasuda algse ja uue Sõidupileti hinnavahe juhul, kui uus Sõidupilet on kallim.
5.7. Kui Reisija soovitud uuel reisil on Sõidupileti maksumus madalam kui algsel Sõidupiletil märgitud, ei tagastata Reisijale hinnavahet.
5.8. Kõikide muude Reisija soovil tehtavate Sõidupileti muudatuste korral tuleb osta uus Sõidupilet.

6. KAMPAANIA REEGLID
6.1. Lux Express Grupi müügikampaania piletil on müügiesinduses või telefoni teel võimalik enne bussi väljumist muuta ees- ja perekonnanime, kuupäeva ja väljumisaega. Sellisel juhul tuleb tasuda algse ja uue pileti hinnavahe. Lisanduda võib teenustasu vastavalt hinnakirjale. Siseliinidel saab pileteid muuta vastavalt punktile. 5.1.1.
6.2. Müügikampaania hinnaga ostetud pileteid ei saa vahetada teiste soodustustega piletite vastu.
6.3. Kampaania pileteid ei saa tagastada.
6.4. Erihind kehtib vaid piiratud arvule istekohtadele iga väljumise kohta.
6.5. Sõidupiletil märgitud reisi lähtekoha muudatus on võimalik ainult sama linna piirides asuvate peatuste vahel, kui reisija on teavitanud Lux Expressi müügiesindust vähemalt 1 tund enne bussi väljumisaega.

 

REISIJATE- JA PAGASIVEO EESKIRJAD

1. MÕISTED
1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutaja AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPRESS, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, ZAO „EVROLAINS“ (ЗАО ЕВРОЛАЙНС), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O (edaspidi  Lux Express Grupi või Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.
1.2. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent).

2. PAGASI JA KÄSIPAGASI VEDU JA HOIDMINE
2.1. Reisijal on lubatud bussisalongi võtta üks ühik käsipagasit kaaluga kuni 5 kg, mis ei ületa mõõtmeid 45 × 35 × 20 cm (pikkus – laius – kõrgus).
2.2. Bussisalongis asuv käsipagas ja reisija isiklikud asjad on Reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu eest. Väikesed ja identifitseeritavad leitud asjad (mobiiltelefon, raamat, kindad jms.) edastatakse kohalikku Lux Express Grupi klienditeeninduspunkti. Edastatud esemeid hoitakse Lux Expressi esinduses 30 päeva ja neid on võimalik kätte saada esinduse lahtioleku aegadel. Kõik esemed, kaasa arvatud pagas, mille sisu ei ole võimalik kindlaks teha ilma avamata antakse üle sihtpunktis bussijaama turvateenistusele või politseile.
2.3. Reisijal on lubatud tasuta kaasa võtta lisaks käsipagasile üks ühik reisipagasit (näiteks kott või kohver) kaaluga kuni 30 kg ning mõõtmetega kuni 70 × 30 × 55 cm (pikkus – laius – kõrgus), mis paigutatakse bussi pagasiruumi. Pagasi paigutamine pagasiruumi ja selle hilisem väljastamine Reisijale toimub vaid bussimeeskonna poolt.
2.3.1. Reisijal on võimalik kaasa võtta lubatust rohkem reisipagasit bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul ja bussimeeskonna nõusolekul. Suurema koguse pagasi kaasavõtmise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale ja selle eest Reisijalt lisaraha ei võeta.
2.4. Kui Reisija pagas on katki, deformeerunud või mõne muu defektiga fikseeritakse defekt vabas vormis aktiga bussimeeskonna poolt enne reisipagasi paigutamist pagasiruumi.
2.5. Reisija reisipagas, mis paigutatakse bussi pagasiruumi reisi alguses, märgistatakse kahekordsete kleepsudega, millest üks asetatakse Reisija pagasile ja teine antakse Reisijale. Reisipagasi väljastamine toimub ainult Reisijale antud pagasinumbri ettenäitamisel.
2.5.1 Siseriiklikel väljumistel Reisipagasit ei märgistata pagasinumbriga
2.6. Bussi pagasiruumis ei tohi vedada bussis viibivatele Reisijatele mittekuuluvat reisipagasit.
2.7. Jalgrattaga Reisijate jalgrattad transporditakse ainult bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul. Jalgratta pagasiruumi mahtumise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale vahetult enne reisi väljumist. Transporditaval jalgrattal peab olema eraldatud esiratas ning nii esiratas kui ka jalgratas peavad olema eraldi pakendatud. Pakendatud jalgrattal ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit. Bussi pagasiruumi mittemahtunud jalgratastega reisijate piletitele teeb bussijuht vabas vormis sellekohase märkuse. Piletite tagasiostmisel kehtivad Lux Express Grupi piletimüügieeskirjad (punkt 4), välja arvatud bussijuhi poolt vastavasisuliselt märgistatud piletid, mida saab muuta ka vahetult peale reisi väljumist.
2.8. Lux Express Grupi bussides on keelatud vedada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikke, lehkavaid aineid ning vastava pakendita aineid ja esemeid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.

3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3. Reisijal on õigus:
3.1.1. saada veoteenust tasutud ulatuses;
3.1.2. saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
3.1.3. vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;
3.1.4. nägemispuudega Reisijal on õigus võtta tasuta kaasa teda saatev juhtkoer, kellele tuleb vormistada Sõidupilet. Reisija peab tagama juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Lux Express Grupp ei hüvita Reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
3.2. Reisija on kohustatud:
3.2.1. omama rahvusvahelistel liinidel reisides kehtivat reisidokumenti (pass, ID-kaart), mis tõestab sõiduõigust ja esitama selle bussijuhile bussi sisenemisel.
3.2.1.1. Ainult reisidokumendi kasutamine bussi sisenemiseks on võimalik vaid Lux Express ja Simple Express bussides.
3.2.2. esitama sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrolli õigusega ametiisikule tema esimesel nõudmisel;
3.2.3. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi – passi või ID-kaardi (Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad Euroopa Liidu riikides reisides kasutada isikut tõendava dokumendina ID-kaarti) ja kehtiva viisa või muud dokumendid, mis on vajalikud piiri ületamiseks;
3.2.4. tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või ese ei ohustaks ega häiriks muul viisil kaasreisijaid.
3.2.5. juhul kui reisija väljub reisi vältel tehtavates vahepeatustes ajutiselt bussist, sisenema bussi mitte hiljem kui ametlik väljumisaeg vahepeatusest või bussijuhi poolt enne peatust läbi mikrofoni informeeritud ajal.
3.3. Reisijal on keelatud:
3.3.1. sõita bussis joobeseisundis, määrdunud riietes, tarbida alkoholi, suitsetada või häirida kaasreisijaid;
3.3.2. avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata;
3.3.3. takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
3.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
3.3.5. lõhkuda, risustada ja määrida bussi ja selle sisustust;
3.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;
3.3.7. vähem kui 10 päeva enne reisi radioaktiivset ravi saanud Reisjatel kasutada bussi tualetti (vajadusel teeb bussijuht reisija soovil nõudepeatuse);
3.3.8. eirata teisi käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid.
3.4. Turvavöödega varustatud bussis peavad Reisijatel olema sõidu kestel turvavööd kinnitatud.

4. VEDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastiku oludest, ummikutest teedel, tee remondist, riigiorganite tegevuse tõttu, järjekordadest piiril, tolli ja -passikontrollist jne), samuti Reisijate endi tegevuse tõttu, mis mõjutavad kohustuse täitmist ja teistel põhjustel, mida Vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.
4.2. Vedaja ei võta vastutust kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoluga, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta.
4.3. Lux Express Grupi liinile eelnevalt sõidupileti ostnud, kuid sellest maha jäänud Reisija kaotab õiguse sama sõidupiletiga sõita mis tahes teises Lux Express Grupi bussis. Piletit tagasi ei osteta.
4.4. Vedajal on õigus müüa pilet Reisija istekohale, kui Reisija ei jõudnud bussile piletil märgitud peatusesse õigeks väljumisajaks.
4.5. Vedaja ei vastuta pagasiruumi paigutatud pagasi sisu ega selle säilimise eest, samuti ei vastuta vedaja Reisijal pagasis olevate hinnaliste esemete (juveelid, foto- ja videotehnika, rahakupüürid, pangatšekid, väärtpaberid, kergesti purunevatest materjalidest esemed jt.) purunemise või kadumise eest.
4.6. Firma süül tekitatud kahju pagasiruumi paigutatud reisipagasile hüvitatakse kuni 200 EUR väärtuses. Üle 200 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt.
4.7. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül või reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab Vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Lisaks sellele tagab Vedaja:
4.7.1. kui antud punktis toodud põhjustel hilines buss väljumisega üle 2 tunni või jõudis sihtkohta vähemalt 2-tunnise hilinemisega, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 50% pileti maksumusest;
4.7.2. kui antud punktis toodud põhjustel hilines sihtkohta jõudmine vähemalt 5 tundi, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 100% pileti maksumusest.
4.8. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül tagastatakse Reisijale soovi korral sõidupileti täielik maksumus.
4.9. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui Reisija:
4.9.1. Rahvusvahelistel väljumistel ei oma bussi sisenemisel kehtivat reisidokumenti;
4.9.2. reisidokumendil olev nimi ei ühti bussiaruandes (ostetud piletitel) märgitud reisija nimega;
4.9.3. ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse.
4.9.4. ei ole bussi sisenenud graafiku järgsel väljumisajal Reisi algpeatuses või reisi vältel tehtud vahepeatustes;
4.9.5. on joobeseisundis;
4.9.6. ohustab või häirib kaasreisijaid;
4.9.7. häirib mõnel muul viisil reisi toimumist ja ohutust;
4.9.8. piiriületuseks vajalikud dokumendid on vormistatud puudulikult või puuduvad üldse;
4.10. Juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetu viisa, passi, reisikindlustuse, salakauba vms tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta Reisija piirile või lähimasse asustatud punkti või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupiletiraha sellisel juhul ei tagastata.
4.11. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 3 kuud pärast sõitu. Lux Express Grupp on võtnud kohustuseks anda vastus Lux Express Grupi busse ja bussimeeskonda puudutavale kaebusele hiljemalt 1 kuu jooksul.
4.12. Lux Express Grupp võtab oma klienditeeninduspunktides vastu ka kaebused, mis puudutavad Vedajaid, kelle suhtes Lux Express Grupp tegutseb Agendina ning edastab kõik sellised kaebused hiljemalt 2 tööpäeva jooksul vastutavale vedajale. Antud kaebustele vastab vastutav vedaja mitte Lux Express Grupp.
4.13. Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui Reisijal on ostetud sõidupilet Reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub Vedaja sellise sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, Reisijale sobivama reisiga.

5. MUUD NÕUDED REISIJALE
5.1. Rahvusvahelistel ja Poola siseliinidel ei ole kodu- ja lemmikloomade vedu lubatud. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt Vedajat teavitatud. Pimeda juhtkoera veo eest tasu ei võeta.
5.2. Juhul kui Reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on Vedajal õigus Reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja Reisija järgmises vahepeatuses maha jätta.
5.3. Eesti siseliinidel on lubatud vedada väikeloomi või linde puurides või kastides ning lemmikloomale, - linnule tuleb osta lemmiklooma soodustusega (-40%) pilet. Simple Expressi siseliinidel on lemmikloomapileti hind võrdne reisija pileti hinnaga. Koos lemmikloomaga peab reisima ka tema eest vastutav isik.